"En ledare får inte vara rädd"

Lina Axelsson Kihlblom, rektor på Ronnaskolan: "Det finns enorma möjligheter att påverka i offentlig sektor!"

Utbildning | Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2013

Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom

Har chefer i offentlig sektor någon egentlig möjlighet att påverka sin verksamhet? "Absolut!", svarar Lina Axelsson Kihlblom som är rektor på Ronnaskolan i Södertälje. Hon är själv ett tydligt exempel på det - under hennes ledarskap har skolan vänt en negativ trend som hade pågått i ett helt decennium. Andelen niondeklassare som lyckas få gymnasiebehörighet har ökat med hela 35 procent bara det första året.

Lina Axelsson Kihlblom är en av deltagarna i UR:s dokumentärserie "Rektorerna" som skildrar hur hon och en annan rektor (Helena Hansson på Älvåkraskolan i Älvsbyn) kämpar för att vända den negativa trenden i elevernas skolresultat.

- Ronnaskolan hade haft sjunkande resultat under de senaste tio åren när jag tillträdde. Den speglade en traditionell svensk skola på så sätt, men eleverna var inte genomsnittssvenska, berättar Lina Axelsson Kihlblom.

Bara cirka 40 av de totalt 800 eleverna på Ronnaskolan i Södertälje har svenska som modersmål. När Lina Axelsson Kihlblom tillträdde som rektor sommaren 2011 hade många av niondeklassarna svårt att skaffa sig gymnasiebehörighet, och i december 2011 hade endast 42 procent av eleverna uppnått det målet. Men det senaste året har den negativa trenden brutits.

- På ett år har vi höjt resultaten så att andelen niondeklassare som får gymnasiebehörighet har ökat med 35 procent. Men det är bara början. Nu är det viktigt att vi är totalfokuserade. Når man inte fram till målet på ett sätt så hittar man ett annat, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inga elever omöjliga

Redan när hon började som rektor på skolan hade hon bestämt sig: Ronnaeleverna var värda att kämpa för.

- Det finns inga omöjliga elever. Det handlar om att ta tag i dem tydligt och våga vara envis. Man måste ställa krav och vara obekväm ibland, säger Ronnaskolans rektor, och fortsätter:

- Första veckan på nya jobbet satte jag upp ett fyraårsmål för verksamheten. Målen handlar framför allt om gymnasiebehörighet, och utgör grunden i allt vårt arbete. Jag utgår ifrån de här målen i varje mening och handling, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Bara några månader efter sitt tillträde som rektor genomförde hon också en stor omorganisering av verksamheten. Hon visste att en sådan process ofta skapar mycket oro, och tyckte därför att det kändes bäst att göra det snabbt och låta kaos utbryta under en kortare tid.

- För mig handlade det också om att visa att jag tar kommandot. Många i skolan tror att man måste vänta på konsensus innan man genomför en förändring, men så kan det ju inte fungera, säger Lina Axelsson Kihlblom.

"Måste vara outtröttlig"

Det gjordes även en hel del praktiska förändringar i undervisningen och skolverksamheten. Nivågrupperingen försvann, från och med nu skulle alla elever värderas lika. På högstadiet införde man ett tvålärarsystem på lektionerna, och varje elev fick en egen dator som de till och med fick ta med sig hem.

Eleverna uppskattade förändringarna och studieresultaten förbättrades. Lina Axelsson Kihlblom har under sina ett och ett halvt år på Ronnaskolan visat att det finns hopp även för en stadsdel som är ökänd för kriminalitet och andra sociala problem. Hennes engagemang har gjort skillnad.

- Man måste vara outtrötlig och beredd att ta många strider. Det handlar också om att ha en enormt stark vision, även på individnivå; jag vill att varje lärare och elev ska tänka på var han eller hon vill vara om ett eller två år och sätta upp tydliga mål. Jag jobbar själv på det sättet, berättar Ronnaskolans rektor.

Unknown photo imported from Drupal
En av orsakerna till hennes starka engagemang är att hon själv kan känna igen sig i eleverna som har kommit på efterkälken, berättar hon.

- Jag hade jättesvårt i skolan själv. När jag gick i sjätte klass kände jag att jag stod inför ett val, antingen ger jag upp eller så ger jag det här en chans och gör det på mitt sätt. Det slutade med att jag blev jurist och lärde mig tala fem olika språk, säger Lina Axelsson Kihlblom, som har bott, studerat och arbetat i Tyskland, Frankrike, Spanien, Luxemburg och Irland innan hon återvände till Sverige och så småningom blev rektor.

- Jag har bevisat för mig själv att jag kan det här med skola. Jag har förstått att hinder gör en stark och att alla kan lära sig. När jag hör någon säga att "de där kan inte nå målen", då är det någonting som brinner i mig, förklarar hon.

"Enorma möjligheter att påverka"

Alla ledare har makten att genomföra en betydande förändring i sin verksamhet, menar Lina Axelsson Kihlblom - men man måste vara tillräckligt envis och "extrem".

- Man får inte vara rädd som ledare. Om man är rädd för att bli impopulär så kan man inte ta beslut, säger hon, och fortsätter:

- Nyckeln till att bryta en negativ trend är att man verkligen VILL bryta den. Då måste man också ha en vision som man vågar tro på och följa. Om man verkligen vill någonting så blir det så.

Det är inte ovanligt att chefer i offentlig sektor klagar på sin arbetssituation och tycker att möjligheterna att påverka är för små. Det håller dock inte Ronnaskolans rektor med om.

- Absolut inte! Det finns så många människor i alla kulturer som bara ser hinder. Man får jobba med det man har och göra det bästa av det. Alla chefer har enorma möjligheter att påverka och förändra sin verksamhet - men då måste man brinna för sitt uppdrag, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Foto: Johan Bergmark/UR

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill