Vad betyder förändring?

Viktigt att inte bara utgå från det förflutna i förändringsprocessen – tänk transformation istället.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | OKT 2018

Förändring inte behöver handla om att laga det förflutna – det kan handla om att uppfinna någonting nytt.

Förändring inte behöver handla om att laga det förflutna – det kan handla om att uppfinna någonting nytt.

Förändring är ett begrepp som vi ofta använder när vi pratar om framtiden. Men det är sällan som vi verkligen diskuterar vad förändring innebär, var och hur den börjar. En paradox som ofta uppstår när vi pratar om begreppet är att vi hela tiden hänvisar till det förflutna – som om det vore självklart att vi måste utgå ifrån det som har varit fram till nu. Ett alternativt synsätt kan uppstå om vi istället talar om transformation.

Förändring är någonting som är väldigt viktigt för såväl individer som organisationer. Alla drömmer om att förändras, men kanske är det så att att alla också plågas av tanken på de ansträngningar som kommer att krävas – och kanske räds eventuella negativa konsekvenser.

Eftersom förändring är ett så viktigt begrepp för oss så behöver vi också diskutera vad det egentligen betyder. Vad menar vi när vi säger att vi vill förändra oss själva, vårt beteende eller vårt sätt att arbeta? Hur tänker vi på förändring, och vilka premisser har vi när vi planerar själva genomförandet?

En aspekt som ofta glöms bort när vi använder ordet ”förändring” är att begreppet tar sin utgångspunkt i det förflutna. Vi ska ändra på någonting som har varit fram till nu. Men hur påverkas egentligen vårt perspektiv av att hela tiden referera till det som har varit?

Jämför med det förflutna

Den ständiga jämförelsen med det förflutna när vi talar om förändring tar sig ganska subtila uttryck. Vi säger kanske att ”ledarskapet måste bli mer agilt”, och tänker då inte på att vi jämför med historien; ”mer agilt än det varit tidigare”. Eller: ”Vi måste bli bättre på sociala medier”, underförstått: ”Bättre än vi varit hittills.” 

I själva ordet förändring finns innebörden att vi ska ändra någonting som redan finns och har funnits under en längre tid. Det behöver inte vara fel, tvärtom. Men ibland måste man också hitta nya perspektiv.

Många företag sitter också fast i den här typen av synsätt när de funderar på kundens efterfrågan: ”Hur ska vi förändra oss för att kunna ge kunden vad kunden vill ha? Vad efterfrågar konsumenterna idag?” Det man inte alltid tänker på är att kunderna inte alltid själva vet vad de vill ha. Vilka behov har kunden som han eller hon inte själv känner till? 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Från förändring till transformation

De riktigt framgångsrika företaget kan komma med ”disruptiva” förändringar som revolutionerar hela marknaden, och skapar en efterfrågan som inte fanns där tidigare. Dessa sker inte genom att man tar avstamp i det förflutna och frågar sig vad som är fel och vad man måste ändra på. De bygger snarare på frågeställningar och tankemönster i form av ”Tänk om…?” ”Vad är möjligt?” ”Vad har vi inte testat?”

Om ordet ”förändring” känns alltför rotat i det förflutna så kan ni istället använda ord som transformation eller utveckling. Det viktiga är att komma ihåg att förändring inte behöver handla om att laga det förflutna – det kan också handla om att uppfinna och skapa någonting nytt som tidigare inte har funnits i er föreställningsvärld. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Se en TEDx föreläsning i ämnet:

Change vs. Transformation

med Terry Jackson som säger:

"Transformation is giving birth to something that didn't exist."

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill