Förändra med femstegsmodellen

Så genomför du en förändring – steg för steg.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2017

Att förändring kan vara svårt och jobbigt känner de flesta till. Därför kan det vara bra att använda sig av en modell för att skapa förändring. En bra modell är femstegsmodellen. Det är fem steg som ska bearbetas och ta dig genom hela förändringsprocessen – från tankar och drömmar till slutstation.

Steg 1

Fundera lite kring nuet, eller nuläget. Hur är det just nu på jobbet? Här kan du bara skriva ned några meningar som beskriver dina känslor kring din nuvarande situation på jobbet. Det handlar om att sätta ord på alla känslor som du känner i dagsläget. Använd självskattning som ett verktyg. Uppskatta därför den samlade känslan kring hur du känner inför arbetet just nu, där siffran ett är mycket dåligt och siffran tio är helt fantastiskt.

Steg 2

Nu ska du få drömma lite. Hur skulle du vilja ha det om du fick drömma fritt? Jag vet att detta steg kan uppfattas som lite larvigt och meningslöst, men det har en betydelse för förändringar att våga tillåta sig att drömma lite. Skriv ned några tankar kring dina drömmar avseende arbetet. Om du kunde välja helt fritt - hur skulle du då agera? Om du helt själv fick bestämma över dina arbetsuppgifter och din utveckling? Hur skulle det då se ut? En annan variant kan vara att du gör ”lotto-testet”: Om du fick 20 miljoner kronor i handen idag, hur skulle du då agera avseende arbetet?

Steg 3

Något som är viktigt är betydelsen av ordet mening. Så fortsätt nu att bygga vidare på det du skrev i steg 2. Varför vill du nå dina drömmar? Vilka motiv har du för att uppnå din dröm eller dina drömmar? Skriv ned de skäl du kommer på.

Steg 4

Fundera på det som kallas närmandemål, eller minimål. Vilka beteenden behöver du anamma idag för att ta ett första steg mot att nå din dröm? Vilka val behöver du göra redan idag? Vilka val kan du göra redan idag? Fundera också på vad du i så fall behöver välja bort. Här kan det vara bra att göra en ”not to do-list”, det vill säga skriva ner det du inte ska göra. Att säga nej till något gör att du säger ja till något annat.

Vi gör tyvärr många saker som stjäl mycket kraft och energi utan att vi egentligen reflekterar över det. Det kan vara lite av varje som vi gör på jobbet. Vips har det gått en halvtimme eller en timme, vilket innebär massor med arbete utan att det genererat någonting av värde. Gör en tidsstudie av dina arbetsdagar kommande arbetsvecka och du kommer att bli förbluffad.

Tänk på att du inte behöver välja bort allting; ibland kan det hjälpa med en reducering av tiden med cirka 50 procent. Detta brukar kallas Parkinsons lag. Det innebär att vi faktiskt hinner med mer om vi har mindre tid. Detta eftersom vårt fokus och medvetande blir mer skärpt, vilket effektiviserar vår arbetsdag och våra arbetsprocesser väsentligt. Låt säga att du alltid brukar avsätta en timme till en viss typ av möten. Prova nu att istället avsätta 30 minuter till dessa möten. Du kommer att märka av en skillnad, förmodligen till det bättre. Längre möten kan lätt göra saker och ting mer komplicerade än vad de faktiskt är. Korta möten gör att vi måste förenkla och skapa enklare lösningar, vilket jag tycker är att föredra.

Steg 5

Sista steget kallas slutstationen. Hur vet du att du är framme? Detta är viktigare än du tror eftersom vi människor behöver ett avslut. Saker som hänger i luften stjäl energi. Fundera ut svaret redan innan du startar förändringen och fira små segrar vartefter du framskrider i din förändring och utveckling.

Thomas Lundqvist

Vår expert inom ledarskap, beteende och medarbetarutmaningar

 • Följ skribent

Thomas Lundqvist är civilekonom och ledarskapsexpert. Thomas arbetar idag som författare, föreläsare och chefscoach. Hans passion för ledarskap och beteendeproblem är något som han vill sprida och dela med andra. Här på Motivation.se kommer Thomas skriva om ledarskap och beteendeproblem på arbetsplatsen. Detta för att du ska få en ökad förståelse och ”höjt metodtak” för att förebygga och hantera alla problem på din arbetsplats.

https://www.brainscan.se/

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Thomas Lundqvist

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill