”Utmaningen är att hela tiden förändras”

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014: ”En värdig pristagare bör kunna påvisa en tydlig förändring.”

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2015

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014

Dimitris Gioulekas, Årets VD 2014

Förra året utsågs Dimitris Gioulekas till Årets VD i kategorin Mellanstora företag. Sedan dess har han och företaget Knightec AB fortsatt sin framgångsrika satsning på mångfald – en satsning som också hänger samman med målet att ständigt utvecklas och förändras. Nya omständigheter i världen ställer nya krav på verksamheten. Förmågan att åstadkomma långsiktig förändring är en egenskap som han hoppas att även nästa pristagare har.

För ett år sedan utsågs du till Årets VD. Vad har utmärkelsen betytt för dig och företaget?

– Det är ju lite som jag sade förra året; det här är inte bara ett bevis för mitt eget arbete, utan för hela företaget. Vi har fått mycket uppmärksamhet, dels i media naturligtvis, men också på genom att vi har fått möjligheter att föreläsa och på andra sätt dela med oss av våra erfarenheter.

Ett av skälen till att du fick priset var att du vågar satsa på mångfald. Känner du att det övriga svenska näringslivet är på rätt väg i mångfaldsfrågor?

– Jag tycker att det är på rätt väg, men det går alldeles för långsamt. Skolan, politiken och näringslivet står alldeles för långt ifrån varandra. Man behöver ha en gemensam målbild. Jag tror dessutom att det är genom ett aktivt och innovativt företagande som integration sker allra bäst där människor får egen styrning över sina liv. Integration handlar om ett närmande och lärande från två håll, inte ”dem” som ska bli som ”oss”. Det är en väldigt viktig fråga – hanteringen av detta kommer att vara avgörande för hur Sverige ser ut om 20 år.

Ni har haft ett samarbete med Rinkebyskolan, pågår det fortfarande?

– Ja, det samarbetet inleddes 2008 och pågår fortfarande i allra högsta grad. Vi samarbetar med tre skolor – förutom Rinkeby även med en skola i Örnsköldsvik och en i Malmö. Vi vet att dessa samarbeten tillför mycket till eleverna men jag vågar påstå att de tillför mer till oss på Knightec. Att samarbeta med dem som är framtiden skapar förutsättningar att utveckla ett företag som är attraktivt i framtiden. Vi har också som mål att vi ska ha lika många samarbetande elever som vi har anställda på företaget.

Vad ser du som din och företagets nästa stora framtidsutmaning?

– Vår stora utmaning är att hela tiden kunna förändras snabbt så att vi kan fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner för våra kunder, eftersom vi vet att kundernas behov och situation är under ständig förändring. Därför gäller det för oss att orka och ha modet att förändras i den takt som krävs. Där kommer också mångfalden återigen in i bilden. För att kunna förändras snabbt måste man ha medarbetare som har olika erfarenheter och infallsvinklar, det gäller styrelse, ledningen och alla medarbetare på företaget. Det fungerar inte om alla är kopior av dig själv och tänker likadant. 

Nu är det återigen dags att utse Årets VD. Vilka egenskaper tycker du att en värdig pristagare bör ha?

– Jag tycker att en värdig pristagare bör ha arbetat målinriktat och ska kunna påtala en förändring. En stark ledare måste ha en tydlig vision om var bolaget ska befinna sig på längre sikt och utvecklar det som skapar ett högre syfte.  Man måste även ha modet att våga arbeta långsiktigt och målinriktad och ha förmågan att se individerna, människorna, som utgör grunden i företaget. Så jag hoppas att Årets VD 2015 blir en person som har gjort ett stort förändringsarbete, och inte bara jobbat på samma gamla vanliga sätt.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill