Vad krävs av framtidens arbetskraft?

Sju egenskaper och kompetenser som blir viktiga i framtiden.

Utbildning | ARTIKEL | NOV 2017

Vad kommer att krävas av framtidens medarbetare och ledare?

Vad kommer att krävas av framtidens medarbetare och ledare?

Världen och marknaden förändras i ett rasande tempo, delvis på grund av digitaliseringen, men också av en rad andra orsaker. Förändring är förstås spännande, men också utmanande. För hur vet man egentligen vilka egenskaper som krävs för att lyckas i ett arbetsliv som aldrig är sig likt? Frågan är av avgörande vikt, både för individen som ska välja utbildning och karriär, för samhället som ska utforma utbildningar, och för företag som behöver veta vilka kompetenser som blir viktigast i framtiden. 

En sak är säker: Framtidens arbetsliv kommer inte att se ut som det gör idag. Enligt en rapport från World Economic Forum så kommer 65 procent av dagens lågstadiebarn ha yrken som ännu inte finns. Den nya tekniken skapar nya möjligheter och utmaningar. Vissa arbetstillfällen kommer att försvinna på grund av automatisering, men ännu fler jobb kommer att finnas kvar fast med ändrad karaktär.

Inom cirka 60 procent av dagens yrken beräknas 30 procent av arbetsuppgifterna att automatiseras, enligt en rapport från McKinsey som tidningen Forbes rapporterar om. Här finns en lucka i dagens arbetslivsdebatt – vi pratar mycket om att jobb försvinner på grund av automatiseringen, men borde kanske prata mer om hur jobben förändras till följd av nya tekniska framsteg.

Det är dock inte bara den nya tekniken som ger upphov till förändringar i arbetslivet. Politiska, sociala och kulturella förändringar i samhället påverkar också hur vi arbetar och hur våra organisationer ser ut.    

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Viktigt att tänka kritiskt

Vilka kunskaper och kompetenser kommer framtidens arbetskraft att behöva? Det är en viktig men svårbesvarad fråga, både för enskilda individer som ska välja utbildning och karriär, för utbildningsinstitutionerna och för företagen.

Utbildningsexperten Tony Wagner, bland annat är verksam vid Learning Policy Institute som genomför undersökningar för att förbättra utbildningssektorn, har ägnat stora delar av sin karriär åt att försöka besvara den frågan. Genom att granska utbildningssektorn, intervjua företagsledare och studera arbetskraften har han identifierat sju egenskaper eller kompetenser som framtidens arbetskraft behöver besitta, skriver sajten Singularity Hub.

Wagner menar att dagens unga – och alla som vill överleva på framtidens arbetsmarknad – behöver lära sig kritiskt tänkande och problemlösning. Dessa två egenskaper är nära relaterade till varandra och till kreativitet. Att kunna besvara frågor är förstås grunden för all kunskap, men man måste också kunna ställa de rätta frågorna. För att kunna lösa ett problem måste man analysera det kritiskt och ifrågasätta vad som orsakar problemet.

I dagens arbetsliv har man kanske inte en chef som pekar med hela handen och ”bestämmer” hur problem ska lösas, istället förväntas du och teamet själva komma fram till en lösning. Därför måste du vara bra på kritiskt tänkande och problemlösning, men också på samarbete över olika nätverk och på ledning genom inflytande. Konkret betyder detta att man måste kunna jobba med olika typer av människor som finns på olika platser, och att mycket av kommunikationen kommer att ske digitalt. Det kommer också att innebära att ledarskapet blir mindre styrande och bygger mer på positivt inflytande och coaching.    

Anpassningsbar, kommunikativ och initiativrik

Att världen förändras i allt snabbare takt är en klyscha som tål att upprepas, eftersom den tycks bli allt mer sann för varje år som går. Därför måste framtidens arbetskraft vara rörlig och anpassningsbar, menar Wagner. Konkret innebär det bland annat att man måste vara beredd att hela tiden lära sig nya saker, vidareutbilda sig och utvecklas. Att jobba på samma företag och ha samma arbetsuppgifter under större delen av sitt arbetsliv lär bli allt mindre vanligt i framtiden. Vi kommer alltså inte kunna nöja oss med att skaffa en uppsättning kompetenser och sedan arbeta på ren rutin resten av livet.

Därför kommer också initiativtagande och entreprenörskap att bli allt viktigare i framtiden. Att själv ta initiativ istället för att bara vänta på order uppifrån blir mer och mer naturligt i takt med att ledarskapet blir mindre auktoritärt. Det blir också allt vanligare att människor jobbar i egen verksamhet, som egenföretagare, konsulter eller frilansare. Men oavsett om man är anställd eller anlitad på annat sätt så kommer företag i framtiden förvänta sig att medarbetarna ska kunna leda och kontinuerligt söka nya möjligheter och idéer.

Kommunikation och informationsflöde

En annan kompetens som blir allt viktigare är muntlig och skriftlig kommunikation. Framtidens arbetsliv kommer att präglas av samarbete och interaktion, och då måste man också kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Språket är också det viktigaste verktyget vi har för att kunna tänka, vilket återknyter till den första punkten (kritiskt tänkande och problemlösning).

I tider av Twitterstormar och ”fake news” måste man också kunna bedöma och analysera information. Även denna punkt går förstås ytterst tillbaka till kritiskt tänkande. Men det handlar även om att över huvud taget kunna hantera det enorma informationsflöde vi dagligen utsätts för med hjälp av den nya tekniken.

Slutligen menar Tony Wagner att framtidens arbetskraft måste ha gott om nyfikenhet och fantasi. Båda dessa egenskaper har avgörande betydelse för kreativitet och innovationsförmåga. Det ligger alltså mycket i den gamla klyschan att man måste ”tänka utanför boxen”. Om man tänker som man alltid har tänkt så kommer resultaten också alltid att bli desamma.

De sju egenskaperna/förmågorna är alltså:

 •        Kritiskt tänkande och problemlösning
 •        Samarbete över olika nätverk och på ledning genom inflytande
 •        Rörlig och anpassningsbar
 •        Initiativtagande och entreprenörskap
 •        Muntlig och skriftlig kommunikation
 •        Bedöma och analysera information
 •        Nyfikenhet och fantasi

Exakt vad som kommer att krävas av oss som medarbetare och ledare i framtidens arbetsliv återstår förstås att se. Klart är i alla fall att näringslivet, utbildningssektorn och hela samhället måste vara redo att ompröva gamla sanningar som håller utvecklingen tillbaka.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill