Hur mycket förändras du över tid?

”Illusionen om historiens slut” beror delvis på kulturella skillnader, enligt forskning.

Motivera | ARTIKEL | SEP 2021

Det är viktigt att utvecklas och lära känna sig själv – men man ska aldrig tro att den processen är färdig

Det är viktigt att utvecklas och lära känna sig själv – men man ska aldrig tro att den processen är färdig

Hur mycket har du förändrats under de senaste tio åren, och hur mycket kommer du att förändras det kommande decenniet? Forskning har visat att många människor lever i en illusion om ”historiens slut” – de vet att de har förändrats mycket under de år som gått, men de tror ändå inte att de kommer att förändras i framtiden. En ny studie bekräftar att det är en vanlig föreställning, och påvisar också kulturella skillnader som delvis kan förklara illusionen.

Alla människor förändras över tid, både vad gäller personlighet, värderingar, intressen och graden av lycka. Och synd vore väl annars, för personlig utveckling är någonting de flesta av oss lägger stor vikt vid – inte minst i västvärlden. Men hur mycket förändras man egentligen över tid, och hur medvetna är vi om dessa förändringar?

Forskning har tidigare visat att vi har en delvis skev bild av hur vi förändras. De flesta av oss är medvetna om att vi är annorlunda nu jämfört med hur vi var för tio år sedan; våra värderingar, intressen och personlighetsdrag har utvecklats och förändrats. Men trots det så lever många i illusionen att de inte alls kommer att förändras så mycket de kommande tio åren. Detta brukar kallas för ”the end of history illusion”, illusionen om historiens slut.

Nu har det kommit ny forskning som bekräftar illusionen, skriver BPS Research Digest. Men i den här studien framkommer också en kulturell skillnad, som kan ge en hint om vad illusionen beror på.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Felaktig bild av hur vi förändras

Den nya studien har genomförts av forskare vid universiteten i Georgia, USA, och Yamagata, Japan, och deltagarna är amerikaner och japaner. I den första av två studier fick cirka 5 000 deltagare i medelåldern svara på frågor om sin livstillfredsställelse och om saker som rör familjerelationer, arbete, hälsa och ekonomi. Frågorna handlade om hur de skattade sin livssituation idag, hur den har förändrats jämfört med för tio år sedan, och hur de tror att den kommer att förändras de kommande tio åren.

Resultaten visade att både amerikaner och japaner lever i illusionen att de har förändrats mer de senaste tio åren än de kommer att göra de kommande tio – men att amerikaner var drabbade av denna illusion i högre utsträckning än japanerna. Samtidigt utvärderade forskarna deltagarnas självförtroende, och kunde konstatera att amerikanarna hade högre självförtroende, samt att de som hade högre självförtroende i högre utsträckning trodde på illusionen.

Forskarna gjorde också en andra studie, där deltagarna fick skatta sina personlighetsdrag – idag, för tio år sedan och tio år in i framtiden. Även i den studien bekräftades att amerikaner i högre utsträckning än japaner är mottagliga för ”the end of history illusion”.

En viktig skillnad mellan amerikaner och japaner var att amerikaner tycktes ha en mer negativ syn på hurdana de var för tio år sedan, och en mer positiv syn på sitt nuvarande jag – medan japanerna tenderade att ge sig själva ungefär samma omdöme oavsett tidpunkt.

Samtidigt kunde forskarna också se en viktig skillnad i uppfattad självkännedom. Amerikaner ansåg i högre utsträckning än japaner att de ”känner sig själva”. Detta var också kopplat till att de förutsåg färre förändringar i framtiden än i de förflutna. Illusionen om historiens slut hänger alltså samman med ett behov av att tycka att man ”vet vem man är”, att man är självsäker och har valt rätt väg i livet.

Västerländska idéer om personlig utveckling

Det är här den kulturella skillnaden ligger, tror forskarna. I västvärlden finns det en utbredd uppfattning som å ena sidan gör gällande att personlig utveckling är väldigt viktigt, å andra sidan att det är viktigt att veta precis vem man är och vad man vill. Därför vill amerikaner tro att de har förändrats mycket de senaste 10 åren (personlig utveckling) men att deras personlighet och värderingar nu har stabiliserats (eftersom de nu har uppnått självkännedom).

”Illusionen om historiens slut” har nog i själva verket många förklaringar. Men det är tydligt att strävan efter personlig utveckling och självkännedom ibland skapar illusioner som kan tyckas paradoxala. En viktig lärdom skulle kunna vara att det absolut är viktigt att utvecklas och lära känna sig själv – men man ska aldrig tro att den processen är färdig, och kanske inte ens inbilla sig att de insikter man har idag kommer att vara lika viktiga imorgon.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill