"Vi vill synliggöra all kompetens"

Projektleda | VIDEO | JAN 2012

Inom en myndighet som Trafikverket är innovationskraften relativt låg, menar Rolf Lundgren som pratade projektledning på Projektforum 2011. Men den går att öka. Han berättar om Trafikverkets arbetssätt för att få upp ledarskapsfrågorna på bordet och få en överblick av det totala kompetenskaptitalet inom organisationen. "Vi har en könsfördelning av 65% män och 35% kvinnor, men måste bygga framåt och möta hela befolkningen", säger han och menar också att innovationskrafter ökar med blandning av både ålder och kön.
 


Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Projektleda

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill