”What do you think?”

Ledarskap | VIDEO | DEC 2011

Den amerikanska författaren och ledarskapsföreläsaren Tom Peters, pratar kort och kärnfullt om fyra ord som kan förändra engagemanget bland dina medarbetare. Enligt honom är det de viktigaste orden för att få en organisation att fungera. Vågar du använda dem?

 


Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill