Komplexiteten i mänskliga relationer

"Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. " (John Donne, 1623)

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2018

Vi lever i en värld av förutsägbar oförutsägbarhet

Vi lever i en värld av förutsägbar oförutsägbarhet

Om jag levde allena på en öde ö skulle mitt självledarskap vara begränsat till min förmåga att hantera mina egna känslor och tankar – min relation till mig själv. Jag skulle inte behöva ta hänsyn till någon annan mänsklig varelse. Jag skulle ställa både frågor och ge svaren. Förmodligen skulle jag bli tokig. Nu lever jag, tack och lov, i ett socialt sammanhang där jag är en del av en helhet. Ett sammanhang där jag formas och formar i relationen till andra. Detta ställer andra krav på självledarskapet än om jag bara hade mig själv att förhålla mig till.  

Vi står inför ett paradigmskifte. Framtidens organisationer kommer sannolikt ledas och organiseras på andra sätt än vi traditionellt sett är vana vid. Vi går från hierarkisk organisering, arbetsfördelning och kontroll, ekonomiskt fokuserad styrning och strategiska, långsiktiga planer mot mer nätverksorganisering, syftesdrivna verksamheter, självorganiserande team, flexibilitet och kontinuerlig utveckling. Vi lever i en värld där komplexiteten ökar och med den minskar möjligheten att förlita oss på linjärt logiskt tänkande. Vi lever i en värld av förutsägbar oförutsägbarhet. I denna värld behöver ledare ha förmågan, och inte minst modet, att agera i ovisshet. Ingen sitter med svaren – inte ens chefen och framförallt inte ensam. Vi behöver känna in, testa och pröva. Vi behöver göra det tillsammans.

Även självledarskapet är relationellt

Några förutsättningar som lyfts fram i samtal om framtidens organisationer är tillittrygghettransparensinitiativkraft och ansvar. Dessa förutsättningar är ömsesidigt beroende och stärker – eller om de brister, försvagar – varandra. Framtidens ledare behöver känna tillit till sina medarbetare, skapa trygghet och transparens så att mer ansvar och fler initiativ tas. Det handlar om förmågan att få medarbetarna att växa i sitt självledarskap – kanske är det själva nyckeln för framtidens ledare. 

Begreppet ”självledarskap” leder oss dock lätt till tanken om att just leda sig självDet kan jag väl? Det har jag väl alltid gjort? Säkert och förmodligen med varierande framgång. Men självledarskap behöver förstås i sin sociala kontext. Och så snart vi flyttar blicken från jag, mig och mitt till du och jag, vi, oss och vårt, blir självledarskapet ofantligt mycket mer komplext. Självledarskap handlar inte om mig. Självledarskap handlar om mig i relation– om ömsesidig påverkan och beroenden. 

I detta synes det viktigt att ägna mer uppmärksamhet till alla de interaktioner vi har med varandra. Hur agerar vi i förhållande till varandra? Vad säger vi? Vad säger vi inte? Hur positionerar vi varandra? Vilka val gör vi utifrån vilka grunder? Frågorna leder osökt till tankar om mänsklig verbal och icke-verbal kommunikation, maktförhållanden, värderingar och förutfattade meningar som, medvetet och omedvetet, styr våra val och ageranden.  

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Komplexiteten i mänskliga relationer – nutidens och framtidens utmaning

Som Ralph Stacey skriver i sin bok Tools and Techniques of Leadership and Management. Meeting the challenge of complexity (2012): 

“Local interaction between interdependent human agents takes the form of communication, understood as the conversation of gestures, which forms and is formed by patterns of power relations, sustained by ideologies which also form the basis of the choice human agents make. It is in the interplay between all these choices that population-wide patterns emerge, often in unexpected and undesired ways which no one, no matter how powerful, can control.”

Kanske speglar just komplexiteten i mänskliga relationer den stora utmaningen i vårt nutida samhälle; tillika den stora utmaningen för framtidens ledare och organisationer. 

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill