Aktiv karriärplanering – tips för organisation och individ

Katarina Moberg och Susanne Askwall, AS3: Karriären behöver strategi och planering, på såväl personlig som organisatorisk nivå.

HR | Motivera | Karriär | ARTIKEL | JULI 2018

Karriären behöver strategi och planering, på såväl personlig som organisatorisk nivå.

Karriären behöver strategi och planering, på såväl personlig som organisatorisk nivå.

Företag behöver verka för kortare ställtider och befrämja både den interna och externa rörligheten genom att bädda för kompetensskiften och nya karriärvägar. För den enskilde handlar det om att säkra det egna marknadsvärdet genom att ta reda på vad hen brinner för, ständigt utveckla sig samt att skaffa sig en vision och en strategi för den egna karriären. På sommaren ges oftast lite mer tid för reflektion. Då kan tankar om det egna yrkesvalet ge sig till känna. Här följer våra reflektioner kring aktiv karriärplanering för såväl individ som organisation.

Alltför många sitter lugnt på sin plats och väntar på att bli erbjudna ett kliv i karriären. Blicken riktas bakåt och de flesta kan i detalj beskriva vad de gjort. Få blickar framåt för att upptäcka nya och spännande jobb. Samma förhållningssätt har många företag och organisationer. De håller fast vid lagd affärsplan, trots signaler om att den är förlegad. De är duktiga på att beskriva utfall och ge förklaringar till resultat men sämre på att blicka framåt.

Det är hög tid att tänka om och att inta en mer aktiv hållning gentemot förändringar på arbetsmarknaden. Ingen kan blunda för det faktum att förändringstakten är hög och att jobb försvinner medan andra kommer till. För att hänga med måste såväl företag som enskilda personer säkra att de ständigt utvecklas. Det handlar om att vara proaktiv och att ta ett större ansvar för att befrämja kompetensskiften och karriärbyten.   

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Drömmar och karriärplanering för individen

Hur många vet vad de vill med sitt liv på jobbet? Du är kanske chef, men är du det för att du vill vara chef, eller blev det bara så? Hur många vet egentligen vad krävs för att de ska vara redo för att ta nästa kliv i karriären? Barn har ofta drömmar om jobb eller yrken de vill ha när de blir stora. Men vad händer med dessa drömmar?

Någonstans under resans gång tycks vi glömma bort att underhålla dem. Drömmar behöver inte vara helt realistiska, men det är helt klart lättare att veta vilken väg som ska väljas, om målet är fastställt. Är det en roll som expert som hägrar eller linjechef? Eller handlar det om att ständigt pröva nya roller och branscher? Vårt råd är att bejaka dessa tankar och ta tillfället i akt för egen reflektion.

Vad vill du?

1. Växa där du är

2. Byta/bredda uppgifter

3. Byta roll inom organisationen

4. Utforska andra vägar

Vad har du för karriärstrategi?

1. Samma roll/samma bransch

2. Samma bransch/annan jobb

3. Annan bransch/samma roll

4. Annan bransch/annan roll

Drivkrafter och värderingar på personlig nivå

Hur väl känner vi egentligen vår egen inre kompass? Finns det utrymme på jobbet för det som du värdesätter mest? Att ha klart för sig vilka ens värderingar och drivkrafter är, gör att det blir lättare att hitta ett jobb där drivkrafterna får näring och de egna värderingarna stämmer överens med jobbets. Som chef blir det lättare att få med sig sina medarbetare om du på ett äkta sätt kan engagera och motivera dem.  Trivsel smittar av sig, då blir inte bara du utan även de framgångsrika.

Det finns flera olika sätt att kategorisera drivkrafter på. Ett sätt är dela in drivkrafterna i enlighet med IPU’s Talent Insights:

 • Teoretisk – strävan efter kunskap och sanning
 • Praktisk-ekonomisk – strävan efter användbarhet och praktiskt nytta
 • Social – strävan efter att hjälpa andra
 • Individualistisk – en strävan att nå personlig framgång
 • Estetisk – strävan efter skönhet och harmoni
 • Traditionell – strävan efter att hitta en livsfilosofi, söker ofta efter livets mening

Ledar- och medarbetarskap för organisationen

”Vässar du din såg” så som de rekommenderar i ledarskapsboken De sju goda vanorna? Hjälper du dina medarbetare att ständigt utveckla sig? Har du och din organisation för vana att reflektera över varför det blev som det blev? Det handlar inte alltid om att utbilda sig och gå på kurser. Det finns oftast väldigt många möjligheter att lära sig mera genom att ta vara på de möjligheter som erbjuds på jobbet. Ha som vana att fråga dig ”Vad har jag lärt mig idag?” Ge dig själv tid för reflektion. Se till att du som chef lägger grunden för att varje medarbetare aktivt tar ansvar för sitt medarbetarskap och utveckling på jobbet. Ge tid för reflektion och återhämtning. Börja med att sätta ord på följande modell och vinkling:

Bidrag, Lojalitet, Engagemang och Roll


Marknadsvärdet är beroende av proaktivitet

Precis som ett hus eller ett företag har ett marknadsvärde, så har även personer det på arbetsmarknaden. Det personliga marknadsvärdet bestäms inte bara av utbildning och erfarenheter, utan även av potentialen framåt. Förändringstakten är hög och för att matcha framtida roller behöver alla fylla på med nya erfarenheter och kunskaper. Med en framåtriktad hållning med yrkesmålen i sikte blir det tydligare att se vad som behöver fyllas på kompetens- eller erfarenhetsmässigt för att målen ska bli verklighet. Det gäller vare sig nästa steg är uppåt eller åt sidan på nuvarande arbetsplats eller utanför, som ”giggare” eller fast anställd. Det gäller för företag såväl som för enskilda individer.

Ett sätt att klargöra vilka kompetenser som behövs och som man har, samt vad som saknas är att göra en egen inventering. Det kan man göra genom att gå igenom alla de jobb eller uppdrag man haft och göra en lista över allt man utfört –alla kompetenser och färdigheter som man utövat. Listan kan bli lång, men genom att sedan gruppera aktiviteterna i olika kompetenser, så blir listan kortare och bilden mer tydlig. Genom att jämföra listan över vilka kompetenser som man har med vilka som behövs, så blir bilden klarare och det blir lättare att ta aktiva beslut om kompetenslyft och eventuella jobbskiften. Samma typ av analys kan man göra på en företagsövergripande nivå över roller och kompetensbehov.

Nätverk och sociala media för aktiv karriärplanering

Många jobb tillsätts utan att de annonseras. Nätverk används och inte minst sociala media som LinkedIn. Därför gäller det för alla att underhålla sitt nätverk och säkerställa att den egna profilen är uppdaterad på LinkedIn. Detsamma gäller för den information som finns om det egna företaget på sociala media. För många är det redan en vana att vara aktiv på sociala media, för andra handlar om att planera in några minuter i veckan. Du vet aldrig när du behöver ditt nätverk som mest, därför är det bra att vara lagom aktiv på regelbunden basis.

Aktiva beslut – stanna eller gå vidare, vinna eller försvinna

Ett beslut är oftast bättre än inget beslut alls. Det gäller även vid karriärplanering. För den enskilde gäller det att ta beslutet att skaffa sig en egen karriärplan. För företag och organisationer gäller det att inrätta stöd som underlättar kompetenslyft och karriärskiften. Den personliga karriärplanen ska hållas uppdaterad och kompetenskartläggningen på företagsnivå ska göras så ofta som förändringsbehovet kräver. Alla måste säkerställa att de ligger i startblocken för nästa steg, vad än det steget innebär.

Vi ser det vi har på näthinnan och tolkar verkligheten utifrån våra idéer om vad det kan vara. Genom att aktivt jobba med karriärplanering på företags- eller individnivå kommer alla helt enkelt att se fler möjligheter och därmed bättre kunna ta tillvara på de öppningar som faktiskt finns.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Om gästskribenterna

Katarina Moberg är VD för AS3 Svenska AB. Katarina är sociolog och har arbetat med ledarskapsfrågor i över 25 år inom många olika branscher. Bland annat har hon jobbat mycket med teamutveckling, coaching och rekrytering. Omställningsfrågor ligger henne varmt och hjärtat och likaså att säkra att uppsägningsprocesser sker på ett värdigt sätt.

Susanne Askwall är ansvarig för Executive Services på AS3. Hon arbetar med karriärrådgivning och coaching av ledare och chefer på företagsledande nivå. Susanne har lång egen erfarenhet från förändringsledning som chef på företagsledande nivå.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill