Återupptäck mening och syfte i sommar

Se syftet och helhetsbilden så orkar du ta dig över hinder.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | JULI 2018

Du kan upptäcka mening och syfte genom att utforska känslor av tacksamhet, altruism och av att vara del av någonting större.

Du kan upptäcka mening och syfte genom att utforska känslor av tacksamhet, altruism och av att vara del av någonting större.

Nu när sommaren är i full blom och semestertiderna börjar så vill man förstås bara vila, umgås med familj och vänner och njuta av livet. Men det är också ett bra tillfälle att reflektera över arbetslivet och karriären. Känner du att det du gör har syfte och mening? Eller är jobbet någonting du bara gör, utan att riktigt känna efter om det egentligen betyder någonting? Att se det större sammanhanget – inte bara de kortsiktiga målen – är väsentligt för att du ska kunna trivas och göra ett bra jobb.

Att ha ett syfte och en känsla av mening gör stor skillnad för människans förmåga att göra ett bra jobb, stå emot stress och ta sig igenom motgångar. Det finns mycket forskning som visar att känslan av att ha ett meningsfullt syfte med sitt arbete leder till bättre prestationer, mer engagemang och en större känsla av tillfredställelse i arbetslivet.

Meningsfullhet är på sätt och vis viktigare än lycka, eftersom känslan av mening kan finnas där även i tider av motgång, nederlag, olycka och smärta. Mening är någonting vi själva kan skapa, och sedan enträget fortsätta sträva efter oavsett vad som händer oss i livet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ta sig över hinder blir lättare med en mening

I känslan av mening och syfte finns en enorm kraft som gör det möjligt att ta sig över hinder som man annars kanske inte hade orkat ta sig över. Stanford-forskaren och författaren Leah Weiss berättar i sin TED-artikel om ett experiment på Cornell University, där studenter fick i uppgift att klättra upp för en stor, brant sluttning. Men innan de började klättra så ombads de att reflektera över antingen det större syftet i deras liv, eller över ett kortsiktigt mål, eller över ett neutralt och orelaterat ämne. Väl uppe på toppen skulle de att uppskatta hur brant kullen var och gradera den ansträngning som krävdes för att ta sig upp.

Resultaten visade att de studenter som hade reflekterat över sitt övergripande syfte upplevde sluttningen som mindre brant och klättringen som mindre ansträngande än deltagare som reflekterat över kortsiktiga mål. De som hade reflekterat över ett neutralt ämne gjorde den högsta uppskattningen av ansträngningen och sluttningens branthet.

Detta är ett konkret exempel på hur reflektion kring syfte och mening förbättrar vår förmåga att ta oss an jobbiga uppgifter. När vi tänker på att vi har ett högre syfte med våra liv så kan vi undvika att överskatta de hinder som finns i vår väg.

En annan slutsats som man kan dra av studien, menar Leah Weiss, är att kortsiktiga mål inte räcker för att vi ska göra ett bra jobb. Om vi verkligen ska orka oss igenom alla motgångar och hinder så krävs också ett högre syfte som vi kan återknyta till för att motivera oss att fortsätta sträva.

Reflektera över arbetet i sommar

Så, vad är meningen och syftet med ditt jobb? Sommarledigheten, med den vila och distans den medför, erbjuder ett perfekt tillfälle att reflektera över det. Det har du säkert gjort tidigare, kanske åtskilliga gånger – men känslan av mening är för de flesta av oss någonting som kommer och går, och som därför måste återupptäckas (och kanske uppdateras) med jämna mellanrum.

Att identifiera eller återupptäcka sitt syfte och sin känsla av meningsfullhet är inte alltid lätt, men det finns flera olika sätt att ta sig an frågan.

Ett sätt är att reflektera över sina dagliga arbetsuppgifter. Gå igenom dem en i taget och tänk efter: Vilken eller vilka uppgifter får dig att känna mening och syfte? Varför? Finns det någon röd tråd mellan de olika saker som du upplever som meningsfulla i ditt arbete?

Och vad händer om du ändrar ditt sätt att se på en arbetsuppgift, så att du kopplar den till det övergripande syftet istället för att bara se den som ännu ett tråkigt ”måste”?

Förbindelse med andra skapar syfte

För att kunna identifiera meningen och syftet med ditt arbete måste du också förstå vad meningsfullhet allt som oftast handlar om: vår relation till andra människor. Om du har svårt att upptäcka ditt syfte så kan det bero på att du känner dig isolerad från andra människor, skriver Greater Good Magazine. Vad meningen än är med ditt arbete och ditt liv så handlar det antagligen på ett eller annat sätt om din förbindelse med andra och ditt bidrag till den sociala gemenskapen (arbetsplatsen, samhället, mänskligheten).

Du kan därför (åter)upptäcka mening och syfte genom att utforska känslor av tacksamhet, altruism och av att vara del av någonting större. Du kan också omvandla egna negativa upplevelser i livet till någonting positivt genom att hjälpa andra i samma situation. Lyssna även på vad andra människor säger om dig; finns det någonting som du alltid får särskilt mycket uppskattning för? Det kan säga någonting om vad som är ditt syfte.

Två konkreta saker som du kan göra i sommar för att söka mening och syfte är att läsa och skriva:

 • Läsning är ett sätt att förbinda oss med människor som vi aldrig kommer att träffa, skriver Greater Good Magazine, och böcker kan ge dig aha-upplevelser om vem du är och hur du vill bidra till samhället.
 • Att skriva om din mening och ditt syfte är också en fantastiskt bra övning. Vad är din berättelse, hur och varför agerar du i världen? Skapa ditt eget narrativ, din egen grundberättelse att återvända och referera till när arbetet känns motigt.

Se hela pusslet - återupptäck mening och syfte i sommar

Att leva och arbeta utan mening och syfte är lite som att försöka lägga ett pussel utan att titta på bilden på förpackningen, skriver Leah Weiss. Utan att se den större bilden blir det svårt att veta hur och varför man ska lägga de enskilda pusselbitarna.

Meningsfullhet är någonting som vi alla kan hitta eller återupptäcka i livet och i arbetet, och om vi hittar det så hamnar allt vi gör till vardags i ett nytt perspektiv. Det är värt att fundera på – åtminstone en liten stund – när du ligger på stranden i sommar och får din välförtjänta vila.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill