Välj varandra i rekryteringsprocessen

Talent Management, del 4

Ledning | HR | Rekrytera | ARTIKEL | NOV 2021

Vi behöver kunna se det som är att se när vi skall ta bra beslut.

Vi behöver kunna se det som är att se när vi skall ta bra beslut.

Att attrahera, utveckla och småningom avveckla medarbetare kräver eftertanke, engagemang och kunskap för att det ska bli en riktigt bra resa för såväl individ som organisation. Henrik Heslyk, vår expertskribent inom talent management, bidrar med kunskap i en artikelserie som täcker en medarbetarresa från anställning till avslutning.

I denna del framhåller Henrik betydelsen att vi ser det som är att se när vi skall fatta  beslut. Riskerna med att 'lura in' någon i fel ansvarsområde eller att ta på sig fel jobb, är stora. Särskilt gällande chefs och ledarroller. Sådana felval påverkar många människor, engagemang och är därför förödande för organisationens resultat.       

Att välja varandra

Jag minns en rekrytering där jag och kunden var färdiga med behovsanalysen och hade tagit fram en gedigen kravprofil. Vi visste tydligt vad vi var ute efter. Nu väntade tre kandidater som skulle bli en.

Först ut var en storvuxen man i fyrtioårsåldern med tatueringar, ring i örat och pipskägg. Det första jag tänkte var inte direkt Yes! Det här är helt rätt person. Istället fick jag fösa bort skinnvästarna och motorcyklarna som flockade sig i hjärnan. När vi började prata visade det sig dessutom att han aldrig hade intresserat sig för skolan.

I många intervjusituationer hade det tyvärr räckt för att avfärda honom. Här höll vi fast vid planen och lät honom göra våra tester och några arbetsprover. Tack vare dem fick han jobbet, eftersom de visade exceptionellt höga resultat. Dessutom stämde personlighetsprofilen in på vad vi behövde.

Några månader senare hörde kunden av sig och berättade att det var en av företagets bästa rekryteringar någonsin. I det här fallet hjälpte testresultaten oss att tänka bortom våra egna förutfattade meningar om vad det yttre säger om en persons kapacitet.

Därför misslyckas vi

Trots att jag har rekryterat människor under flera decennier dras jag fortfarande med fördomar. Det är så vi människor fungerar. Forskningen säger att vi inom några få minuter i mötet med andra människor bestämmer oss för vad vi tycker. Resten av tiden ägnar vi åt att bekräfta våra känslor.

Många misslyckas med sina rekryteringar på grund av att de väljer bort kandidater baserat på faktorer som exempelvis kön, ålder, utseende, religion, funktionsnedsättning och etnicitet. Visst säger lagen att du ska bortse från sådana faktorer. Men du behöver inte göra det enbart för att undvika ett straff. Du tjänar faktiskt på att rekrytera delvis i blindo.

Undersökningar visar att vackra och vältränade människor lättare får jobb än andra. Det berättar att vi inte alls är så rationella och objektiva som vi kanske tror. Vid en rekrytering har du definitivt nytta av magkänslan, men mer som en krydda. Risken är annars stor att du siktar in dig på dem du gillar direkt, inte personerna företaget faktiskt behöver.

Ömsesidig process

Många chefer tänker på sig själva som portvakter. Att de har makten att avgöra vilka som ska jobba hos dem. Men anställningsintervjun handlar inte om att en person ska bli godkänd. Ni är där för att avgöra om ni passar ihop. Det är bara när båda två säger ja som det kan bli något.

Se alla rekryteringar som en ömsesidig och jämlik process. För det är just vad de är. Företaget har ett behov de interna resurserna inte kan tillfredsställa. Därför letar ni efter någon som kan hjälpa er. Den som söker jobbet har i sin tur egna behov. Självklart vill den ha ett välbetalt jobb, men troligen ännu mer ett roligt jobb som betyder något. Så prata öppet om vilka förväntningar ni har.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Du behöver veta, inte gissa

En anställd kan bara göra ett bra jobb om den passar för uppgiften. Så hur vet du det? Det enkla svaret är att du tar reda på det – och låter bli att chansa.

Beroende på hur kritisk rekryteringen är kan processen skilja sig åt, men i botten finns ändå samma byggstenar. Tyvärr är ingen av metoderna hundraprocentig.

Det bästa du kan använda vid en rekrytering är arbetsprover som visar vad den sökande går för. På andra plats finns olika typer av tester för att utvärdera förmågan att lösa problem. De tredje och fjärde bästa sätten är att genomföra strukturerade intervjuer och personlighetstester.

Att sitta och prata och sedan gå på magkänslan är det femte bästa sättet. Och det är inget vidare bra alternativ jämfört med de övriga fyra.

Generella tips inför rekryteringen

Håll dig objektiv. Även om rekryteringen handlar om människor behöver du ha ett iskallt sinne. Håll dig till behovsanalysen och kravprofilen du tog fram.

Strunta i utländska namn, kön och rykten. Prata med människorna, ställ frågor och lyssna till vad de säger. Gör tester och utvärdera resultatet. Fokusera på det som har betydelse. Samtidigt kan du genom att titta på exempelvis ålder, religion och etnicitet medvetet öka mångfalden i företaget.

Krydda med magkänslan. Det är lätt att bli imponerad, men var försiktig med att lita på den känslan eftersom du bara har sett vissa sidor av personen. Utgå istället från objektiva verktyg som fungerar. Om magkänslan däremot är negativ behöver du lyssna på den till hundra procent. Det finns ytterligare ett gammalt hr-ordspråk som kan vara bra att känna till. If you doubt – don’t. Om du tvekar är det bättre att låta bli att anställa personen, annars kommer du att bära med dig tveksamheten även när ni börjar jobba ihop.

Låt fler träffa slutkandidaterna. Vad tycker de framtida kollegorna om personen? Här kan du både förankra anställningen och få en bredare syn på personen i fråga. Se bara till att alla som möter personen har samma bild av de krav ni ställer på den kommande kollegan.

Använd hemuppgifter. Ge slutkandidaterna ett arbetsprov. Låt dem förbereda sig hemma och sedan presentera resultatet inför en grupp på företaget.

Ta referenser. Ställ öppna frågor och låt den som är referens berätta om den sökande med egna ord. Jämför bilderna de målar upp. Om deras berättelser skiljer sig åt, fundera på varför. Kan det vara för att de lägger in olika innebörd i orden? Ta gärna minst två referenser, helst de närmaste cheferna, och undvik dem som av olika skäl kan vara jäviga.

Vi behöver kunna se det som är att se när vi skall ta bra beslut. Det är ömsesidigt mellan kandidat och arbetsgivare. Resultatet av att tillsammans utforskat möjligheterna i ett ansvarsområde kan förstås leda till att båda parter är nöjda med att avsluta kontakten. Det är bra. Motsatsen är inte så lyckat. Särskilt när det gäller chefs och ledarroller finns ett ansvar att undvika dåligt ledarskap. Människor som vi har till låns kan snabbt komma fram till att vilja lämna oss när saker blir riktigt fel.

I nästa del ser vi på de verktyg som kommer hjälpa dig välja bland kandidaterna

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Vår expert inom talent management

 • Följ skribent

Henrik Heslyk är leg. psykolog med fokus på arbets- och organisationsutveckling. Han är certifierad ugl-handledare, karriärcoach kbt- och psykoterapeut. Henrik är dessutom affärsutbildad vid IHM och har mångårig erfarenhet av strategisk och operativ ledning på nationell och global nivå. 

Han har gjort sig känd genom att bygga Verisure´s globala HR och TM plattform, beskriven i hans bok ”Människor till låns”, utgiven av Eget Förlag. Som grundare till Heslyk Development driver Henrik Talent management Training Academy med målet att stärka kunders employer brand och lättare hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill