Välj - och bli vald - av din medarbetarmålgrupp

Talent Management, del 3: Råd för organisationer som söker människor.

Utbildning | Ledning | HR | Rekrytera | ARTIKEL | OKT 2021

Du attraherar enklast en person som vill växa genom att erbjuda en resa av lärande och utmaningar.

Du attraherar enklast en person som vill växa genom att erbjuda en resa av lärande och utmaningar.

Att attrahera, utveckla och småningom avveckla medarbetare kräver eftertanke, engagemang och kunskap för att det ska bli en riktigt bra resa för såväl individ som organisation. Henrik Heslyk, vår expertskribent inom talent management, bidrar med kunskap i en artikelserie som täcker en medarbetarresa från anställning till avslutning.

I denna tredje del framhåller Henrik att du för att rekrytera rätt behöver ta reda på hur ditt behov ser ut. Både av kompetens och av personliga egenskaper. Du behöver ha klart för dig hur din målgrupp ser ut för att förstå vad den behöver erbjudas. Du väljer men blir också vald. Du har alltid bara en människa till låns.

Hitta din målgrupp

Du kan bara bygga ett tydligt och attraktivt varumärke genom att vara överens med andra inom organisationen om vad ni står för. Om ni springer i varsin riktning får ni aldrig något fokus. På samma sätt måste ni vara överens om vilken typ av människor företaget behöver de närmaste åren. Det här är vad behovsanalysen och kravspecifikationen handlar om.

I den här artikeln kommer vi att gå in på själva rekryteringen och hur du hittar din målgrupp, men givetvis måste du först ha koll på företagets behov i stort. Det är bara genom att titta på den stora bilden du förstår vad du letar efter här och nu.  

Det bästa exemplet när det kommer till att ha samma bild av behoven stötte jag på när jag mönstrade till lumpen. På två dagar skulle Försvarsmakten genom ett antal övningar, tester och intervjuer ta reda på vilka placeringar vi skulle få. Spännvidden mellan uppgifterna var som dag och natt, så det gällde verkligen att hitta rätt person för jobbet.

Att de i nästan nio fall av tio lyckades med placeringen, så att majoriteten fullföljde värnplikten, var fantastiskt träffsäkert. Men det här var inget de gjorde genom att gissa.

De följde tydliga kravspecifikationer, tog sina testresultat på allvar och visste exakt vilka människor som behövdes på de olika placeringarna.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ta fram kravprofilen

Här nedanför har du några av frågorna jag själv använder vid rekryteringar. Med hjälp av dem tar du fram en kravprofil som hjälper dig på flera sätt. Den berättar vad som måste ingå i jobbannonsen. Den är även ett stöd när någon ringer och ställer frågor om tjänsten. Den visar vad du behöver tänka på när du går igenom ansökningarna. Den förklarar också vad diskussionen bör utgå från när du träffar
kandidaterna.

Om företaget

Identifiera nuläge, mål och utmaningar. Tanken här är att måla upp den större bilden för att visa i vilken riktning företaget är på väg. Det beskriver också några av de hinder och möjligheter det kan stöta på.

Om tjänsten

Vilka är de strategiska målen? Lyft blicken och titta på vad du vill att tjänsten ska leda till för dig, avdelningen och företaget om tre år.
Vilka är utvecklingsmöjligheterna? Är tjänsten en återvändsgränd? Vilken typ av utveckling kan företaget erbjuda?

Om medarbetaren

Inom vilka områden är det viktigt att personen har erfarenhet, en särskild motivation och drivkraft?
Hur snabbt ändras förutsättningarna på din marknad? Hur bra behöver personen vara på att lösa utmaningarna som ingen ännu vet om?

Några vanliga fel

Många företagare verkar se jobbannonser som filter eller hinderbanor. Om de gör annonserna tillräckligt krävande intalar de sig att de kan locka till sig rätt människor direkt. Då slipper de göra tidsödande intervjuer och arbetsprover med människor de ändå inte vill ha. Det finns flera problem med den inställningen. En risk är att du skrämmer bort dem du egentligen behöver. Om du söker någon med fem års erfarenhet och de som läser annonsen bara har fyra kanske de struntar i att höra av dig. Frågan är varför någon med fem års erfarenhet skulle göra ett bättre jobb än den med fyra. Kan du bekräfta att det verkligen är så, eller gissar du?

Ett annat problem är att kvinnor betydligt oftare verkar se jobbannonser som listor med absoluta krav, medan män oftare uppger att de struntar i vad som står där och söker ändå. Därför är det bra om du inte gör annonsen för nischad och krävande. Du kan också gå på minan att leta efter en ersättare för den som ska sluta, istället för att fundera på vad du behöver framåt

Du kan bara ha människor till låns men kan påverka engagemanget. Du gör det när du har ett bra beslutsunderlag. Börja med att funderar på vad det är du snart kommer behöva mer av. Människor du tar in idag behöver kunna växa med företaget under minst tre år. Frågan är vad du vill att ni är då? Du attraherar enklast en person som vill växa genom att erbjuda en resa av lärande och utmaningar.    

I nästa del i den här artikelserien ser vi på att välja varandra.

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Vår expert inom talent management

 • Följ skribent

Henrik Heslyk är leg. psykolog med fokus på arbets- och organisationsutveckling. Han är certifierad ugl-handledare, karriärcoach kbt- och psykoterapeut. Henrik är dessutom affärsutbildad vid IHM och har mångårig erfarenhet av strategisk och operativ ledning på nationell och global nivå. 

Han har gjort sig känd genom att bygga Verisure´s globala HR och TM plattform, beskriven i hans bok ”Människor till låns”, utgiven av Eget Förlag. Som grundare till Heslyk Development driver Henrik Talent management Training Academy med målet att stärka kunders employer brand och lättare hitta, behålla och utveckla engagerad kompetens. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Henrik Heslyk

Henrik Heslyk

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Ledning
 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill