Ingredienserna som skapar en innovativ organisation

Gunnar Storfeldt, Amplify: "Gemensamt för alla organisationer är att det är tid att gå från hype och buzz till handling – det är dags att professionalisera innovation."

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | APRIL 2014

Gunnar Storfeldt, Amplify och innovation

Gunnar Storfeldt, Amplify och innovation

Innovation börjar med en fantastisk idé som processas och spottas ut på andra sidan som något värdeskapande. Eller? Om det ändå vore så enkelt. I själva verket är långsiktigt innovationsarbete hårt jobb som bygger på djup kunskap. Gunnar Storfeldt är vd på Amplify som hjälper företag att navigera rätt i innovationsprocessen. För den är komplicerad och unik för varje organisation och den tar sin början långt innan idén föds.

Tänk dig ett företag som är i behov av att utmana en konkurrent, komma med något nytt och spektakulärt – en produkt, en tjänst, en fantastisk webblösning. Det läggs in i strategin – ”vi ska vara innovativa”.

Tänk dig sen ett scenario där en grupp samlas för att brainstorma. Idéer och tankar, visioner och önskemål, högt och lågt – allt studsar runt i rummet. Det pratas och skrattas, röster höjs och sänks, det skissas och ritas och någon kanske tar anteckningar. Beslut fattas. Några av de här idéerna förverkligas och ut på marknaden kommer så småningom en produkt, men det blir inte riktigt som tänkt. Det visar sig att det inte fanns ett behov där ute och att konkurrenten redan kommit med ett liknande koncept som innehåller komponenter som din produkt saknar.

”Vi måste komma med en ny idé”.

Och så börjar det om. Kostsamt, energidränerande och en process som lämnar en känsla av uppgivenhet efter sig.

Struktur ger resultat

Det är inget fel på den här kreativa processen i sig, många har den och ibland går det vägen. Men det är inte en systematiserad, strukturerad och professionaliserad innovationsprocess, säger Gunnar Storfeldt på Amplify som stöttar företag som vill jobba långsiktigt med innovation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Det vi gör är baserat på lång erfarenhet och forskningsresultat. Det är bevisat på alla tänkbara sätt att ett strukturerat innovationsarbete ger resultat. De här processerna klarar inte sig själva. Innovation är ett målmedvetet jobb och måste vara en del av strategin för företaget om det ska ha en chans att lyckas. Det är också en ledarskapsfråga. Att få alla att hänga med och förstå varför det är viktigt ligger i ledarskapet och företagskulturen generellt, säger han.

Men för den skull är det inte säkert att alla ska vara med; i alla fall inte hela tiden. Hur man organiserar innovationsarbete beror på vad man vill uppnå.

Förnyelsecykel – tio år eller arton månader?

Innovationsprocessens olika faser är i grova drag likartade, oavsett företag, produkt eller bransch.

Det som dock skiljer sig ordentligt åt är tidscykeln – från start till marknad.

Gunnar ger exempel från sjöfarten där förnyelsecykeln kan vara betydligt längre än tio år. Att jämföra med livsmedelsbranschen där det nästan är regel att komma med en ny produkt var artonde månad. Kunder tröttnar fort på smörgåspålägg.

Det alla branscher dock har gemensamt är att livscykeln blir kortare för varje år som går. Förnyelsetakten ökar ständigt.

Strategier för innovation

För att få in innovationen i företagets själ och få den att bli en del av en långsiktig plan, krävs ett ständigt arbete. Den måste in som en naturlig del av övrigt strategiarbete, bli en del av det strukturella upplägget och jobbas in i processerna.

Men det är bara ett par av de första viktiga stegen.

- Ytterligare byggstenar är engagemang och action, alltså förmågan att agera. För ledare och chefer inom organisationen blir det en viktig uppgift att lyckas skapa commitment hos sina medarbetare och låta innovationskraften bli ett naturligt inslag i företagskulturen. Den dominerande attityden på företaget måste vara vilja, driv och positivitet. Och sist, men inte minst; action – att omvandla de blivande innovationerna till konkreta projekt och jobba framåt. Så, strategisk riktning, strukturell förmåga, starkt engagemang och konkret action skapar en positiv spiral. Och det är de här ingredienserna som skapar en innovativ organisation.

Gunnar säger att den här approachen skiljer sig radikalt från det som han och hans kollego

r under de senaste 15 åren mött i de flesta organisationer, där ledningen kommunicerar vikten av innovation utan att vare sig ge riktning, fokus eller ordentligt strukturellt och kulturellt stöd.

- Sen utlyser de innovationskampanjer som bara resulterar i ett flöde av ”more of the same, inside-out” idéer. Idéer som inte matchas mot riktiga behov och som så småningom slutar i ”papperskorgen”. Resultatet blir stor frustration i organisationen och minskat förtroende för ledningen och deras förmåga att driva förnyelsen av verksamheten och affären – innovation kan till och med bli ett skällsord.

Lösa idéer är inte lösningen...

En vanlig missuppfattning är att idéerna är nyckeln till framgång när man pratar om innovation, säger Gunnar.

I snitt, tvärs över alla branscher, floppar nämligen mer än 90% av alla idéer som når marknaden. Den kreativa lösningen förvandlas plötsligt till en enda stor kostnad och rent krasst – slöseri med människors tid.

Ett stort problem idag är att så många verksamheter fokuserar på idéarbetet och gynnar det ofta i organisationen. Med andra ord subventioneras system som inte leder till annat än att halvbra produkter når marknaden. Innovationer är det knappast tal om.

- Föreställningen att innovation börjar med en eller flera bra idéer är en riktig tankefälla. Och när många företag sen inte lyckas, hänvisar de till att de inte har en tillräckligt effektiv organisation eftersom de misslyckas med själva utförandet. ”Vi har massa idéer, men vi lyckas bara inte med själva exekveringen”. I själva verket handlar det om att de jobbat på fel idéer eftersom de inte lagt ner tid och energi på att undersöka och kartlägga vad marknaden verkligen behöver och vill ha.

Insikterna är grunden till allt

Om man vill skapa värde måste man känna till behoven som kan fylla det befintliga - men outtalade - tomrummet. En idé som når marknaden, men som inte innebär ett faktiskt värde för kunden är inte heller en innovation i begreppets rätta bemärkelse.

Ett målmedvetet och strategiskt innovationsarbete bygger alltså inte på lösa idéer, utan på djup kunskap, fokus och insikten om vilka behov som finns att fylla – uttalade och outtalade.

Gunnar ritar på whiteboarden för att förtydliga – för det gäller att hänga med i svängarna.

Steg ett är att hitta sitt fokus – vilken typ av innovation vill vi syssla med? Aggressiv? Traditionell? Inom vilken del av vår verksamhet vill vi göra våra innovativa framsteg? Det är där som fokus ska ligga. Och när den bilden är klar och tydlig blir avgränsningen också klarare – vi jobbar med rätt saker.

Vilket är bra inför nästa steg som är kunskapsinhämtning. Det är hard work…

- Det är tillbaka till skolbänken som gäller. Läsa allt, forska inom området, kika på områdets olika aktörer, scanna marknaden, studera dagens och framtidens kunder och verkligen komma ner på behovsnivå. Det är under den här fasen, när kunskapen om omvärlden växer, som man också når insikterna. Insikterna är ”wow”-upplevelsen i processen. Det är här man faktiskt på riktigt förstår hur nästa steg ska se ut för att produkten eller tjänsten ska innebära ett värde där ute. Då är man visare och mer övertygad. Visst är det fortfarande riskfyllt, men chansen att lyckas har mångfaldigats. När man nått hit famlar man inte längre efter ”bra idéer”. Nu kan man, med en helt annan kunskap som utgångspunkt, börja skapa idéer, bolla tankar och låta kreativiteten flöda fritt.

Börjar med blankt papper

Gunnar menar att de flesta struntar i grundarbetet. Ibland går det bra ändå, men oftast inte. Och går det bra handlar det mer om tur än om strategiskt och långsiktigt arbete.

Det finns inga siffror på det än, men när jag ber Gunnar höfta så är erfarenheten att det handlar om en ökning av lyckade innovationer med 30% - 50% för företag som jobbar med förebyggande kunskapsinsamling; det vill säga inser att innovation är en läroprocess som startar med ett blankt papper.

Han tror att, om vi lyckas jobba med detta på bred front, kommer Sverige som land stå sig bättre globalt i framtiden på innovationsfronten. Stort ansvar ligger på ledarskapet i företagen.

Intresset för innovationsfrågor är stort idag, allt fler utbildar sig inom området och det gäller att fånga upp det engagemang som finns. Det finns en växande marknad för innovationsledare, personer med god kunskap om processen samt förmåga att organisera och driva innovation i organisationer. I syfte att professionalisera innovationsarbetet utses Innovation Managers och Innovation Coaches med ansvaret att främja innovationskraften, stödja processen och hantera innovationsportföljen.

- Det forskas hela tiden på innovation. Men det finns också ett gap mellan akademien och näringslivet. Vi behöver stänga det gapet om vi ska komma framåt, säger Gunnar.

Gemensamt arbete

Även om ledarskapet är centralt får vi inte glömma bort att det handlar om en gemensam rörelse framåt.

Gunnar Storfeldt vill komma bort från stjärnstatusen som enskilda innovatörer tenderar att få. Att ta Apple eller Google som exempel på innovativa företag är ganska meningslöst, menar han.

- Det finns ändå inget annat företag som kan kopiera deras modeller rakt av och lyckas. Det enda som deras status uppnår är att människor tror att det finns en lösning eller ett recept på innovation. Det finns inte. Det är alldeles för komplext och oberäkneligt. Många faktorer spelar in, inte minst allt som händer i omvärlden och som vi inte kan påverka. Man kan låta sig inspireras av andra och deras framgångar, men var och en måste hitta sin egen väg fram. Gemensamt för alla organisationer är dock att det är tid att gå från hype och buzz till handling – det är dags att professionalisera innovation.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill