Frågan som kan avgöra din framtid

Tror du att en människas intelligens och begåvning går att utveckla? Då har du ett Growth Mindset.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | FEB 2015

Growth Mindset - det är aldrig försent att anamma ett tänkesätt som tillåter dig att växa som människa

Growth Mindset - det är aldrig försent att anamma ett tänkesätt som tillåter dig att växa som människa

Är intelligens och talang medfödda och helt statiska förmågor, eller är det egenskaper som går att utveckla? Ditt svar på den frågan kan vara avgörande för hur väl du lyckas i livet. Forskning visar att människor med ett dynamiskt tänkesätt (Growth Mindset) är bättre på att kämpa sig igenom utmaningar, medan personer med ett statiskt tänkesätt (Fixed Mindset) stannar i komfortzonen och skyller på bristande talang. Men det är aldrig försent att anamma ett tänkesätt som tillåter dig att växa som människa.  

Begreppet Growth Mindset, som på svenska kan översättas till "dynamiskt tänkesätt", myntades av psykologiprofessorn och författaren Carol Dweck. Motsatsen till detta är Fixed Mindset, som betyder "statiskt tänkesätt". Det som skiljer de två begreppen åt är synen på intelligens, begåvning och talang.

Personer med ett statiskt tänkesätt tror att en människas begåvning är medfödd och i stort sett omöjlig att påverka. Vissa människor är intelligenta, andra inte. Vissa har fått kreativitetens gåva, andra har blivit utan - och så vidare.

Människor med ett dynamiskt tänkesätt har motsatt uppfattning; begåvning och kompetens är någonting man kan jobba sig till. Den som inte har en medfödd talang för att räkna matte, spela piano eller lära sig språk - kan ändå lära sig detta genom att arbeta hårt och dra lärdomar av sina misstag.

De flesta människor är inte själva medvetna om vilket tänkesätt de har, men det kan vara väl värt att ta reda på det. Forskningen tyder på att vårt tänkesätt spelar en avgörande roll för hur väl vi lyckas i livet.

Subtila signaler formar tänkesätt

Exakt när och hur en människas tänkesätt formas är förstås svårt att svara på, men Carol Dweck och andra forskare tror att det har mycket att göra med vilken typ av beröm vi får som barn. Föräldrar, lärare och andra viktiga personer i barnets liv skickar hela tiden ut subtila signaler som sakta men säkert formar barnets syn på intelligens och inlärning.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Barn som ofta får beröm i stil med "du är verkligen smart!" utvecklar ett statiskt tänkesätt, medan barn som får höra "oj, du har verkligen jobbat hårt!" utvecklar ett dynamiskt tänkesätt.

Den generella regeln - om man vill ge sina barn en sund inställning - är därför att man bör ge beröm för processen, strategierna och ansträngningen snarare än att kalla barnet "smart".

En människas tänkesätt påverkar hennes liv konkret på flera sätt. Forskningen visar till exempel att skolelever och studenter kan prestera betydligt bättre om de anammar ett Growth Mindset. Personer med en dynamisk syn på kunskap och kompetens är mer benägna att fortsätta anstränga sig när de stöter på svårigheter och motgångar.

Ett Fixed Mindset leder däremot till en ängsligare inställning där personen oroar sig för hur smart hon är, eller uppfattas vara. Människor med ett sådant synsätt tenderar att undvika utmaningar och istället hålla sig inom komfortzonen, vilket gör att de inte utvecklas särskilt mycket. Deras syn på begåvning som någonting man antingen har eller inte har blir därför en självuppfyllande profetia.

Ändra ditt tänkesätt

Alla människor befinner sig någonstans på spektrumet mellan Fixed Mindset och Growth Mindset. Men kan man ändra sin inställning och förflytta sig i riktning mot det dynamiska tänkesättet - eller är vi fast i det synsätt vi utvecklade som barn?

Naturligtvis kan en människa förändra och öppna upp sitt tänkesätt - det är hela poängen med Carol Dwecks teori.

I en mejlintervju med tidningen Forbes skriver Dweck att man ska börja med att söka efter bevis för Growth Mindset i sitt eget liv. Finns det något område i livet där du från början var måttligt begåvad, men med tiden har blivit riktigt bra på? Hur gick det till?

Ställ också samma fråga om människor i din omgivning - människor som lyckats med saker som du inte trodde att de hade talang för. Hur gjorde de?

Fundera på vad du kan lära dig av detta. Kan det vara så att vi människor har en enorm utvecklingspotential, trots allt?

Nästa steg är att lära sig känna igen de tillfällen då ditt Fixed Mindset tar över. Det är detta som sker varje gång du tänker: "Jag klarar det inte, jag har nog inte talang för det här". Eller: "Det är inte mitt fel om jag inte kan det här, jag är inte tillräckligt begåvad helt enkelt".

Ta fajten!

När du väl har identifierat de två tänkesätten - Growth Mindset och Fixed Mindset - måste du erkänna för dig själv att du har ett val. Det är du som bestämmer hur du ska se på utmaningar och motgångar - antingen som ett bevis för att du saknar talang och intelligens, eller som ett tecken på att du helt enkelt måste anstränga dig lite mer.

Nästa gång du stöter på motgångar har du möjlighet att "ta fajten" med ditt statiska tänkesätt. Lyssna på vad det säger - och argumentera emot med hjälp av de bevis du har hittat som talar för ett Growth Mindset.

Anamma det dynamiska tänkesättet genom att anta utmaningarna helhjärtat och ta lärdom av motgångar och eventuell kritik. Alla kan inte bli Einstein - men människans utvecklingspotential är i regel långt mycket större än hon själv kan föreställa sig.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill