Är du för gammal?

Ålder är inte så viktigt – andra faktorer är mer avgörande för framgång, enligt ny studie.

Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | FEB 2017

Är du för gammal?

Är du för gammal?

Är du för gammal för att lyckas i karriären? Eller för att börja om på nytt? Eller för att över huvud taget förverkliga dina drömmar? Ålder är klurigt. I takt med att åren går blir vi mer erfarna och kompetenta, men samhällets negativa syn på åldrande gör att vi lätt tvivlar på om vi verkligen har samma möjligheter idag som när vi var 20 eller 25. Huruvida du är för gammal eller inte beror förstås delvis vad det är du vill uppnå, men generellt sett ger forskningen ganska hoppingivande besked till den som tror sig ha passerat sitt bäst före-datum.

Blir man någonsin för gammal för att uppfylla sina drömmar och mål? Den frågan funderar nog de flesta av oss på någon gång i livet. Vi lever i ett samhälle som dyrkar ungdomen, och åldersdiskriminering är ett stort problem ute i arbetslivet.

Detta ger upphov till ett ännu större bekymmer, nämligen att vi ibland tvivlar på oss själva enbart på grund av vår ålder. Om jag inte lyckats åstadkomma någonting riktigt bra hittills i livet, varför skulle jag då lyckas nu, när jag är ”gammal”? Det vet väl vem som helst, att gamla hundar inte kan lära sig sitta?

Åldersnojan håller på att bli ett stort problem i vårt samhälle. I framtiden kommer pensionsåldern sannolikt att höjas i takt med att medellivslängden stiger. Och ju mer arbetslivet förlängs, desto mer orimligt blir det att vi ska tillbringa all vår arbetstid inom ett och samma yrke. Karriärbyten mitt i livet, eller till och med sent i livet, måste få bli en normalitet.

Men vi behöver inte bara få bukt med arbetsgivarnas åldersdiskriminering, utan också med den ”själv-diskriminering” som många människor utsätter sig för genom att helt enkelt intala sig att de är för gamla.

Varken för ung eller för gammal

Så, vad säger forskningen om förhållandet mellan ålder och prestation? Är det för sent att lyckas när man har passerat en viss ålder? Eller är det tvärtom så att man måste vara gammal och erfaren för att kunna göra något riktigt bra?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Svaret, enligt en ny stor studie som nyligen publicerades i tidskriften Science, är: Varken eller. Om man ska tro denna studie så är ålder helt enkelt inte någon avgörande faktor för huruvida du lyckas eller inte.

Forskaren Roberta Sinatra och hennes team vid Central European University i Budapust studerade över 2 800 framgångsrika fysiker för att ta reda på när i karriären de publicerade sin mest inflytelserika forskning. Svaret de fann var att det helt enkelt inte finns någon viss ålder eller tidpunkt i karriären som är avgörande. Vissa av forskarna hade nått störst framgång när de var unga, andra när de var medelålders, åter andra hade fått sitt största genomslag strax före pension.

Ålder spelade förvisso en liten roll – det var något fler forskare som fick sin största framgång när de var relativt unga – men det berodde enbart på att forskare i 20- och 30-årsåldern har mer tid att forska, medan de lite äldre forskarna har fler andra åtaganden, enligt studien.

Nu kan det förstås vara så att ålder spelar större roll i vissa andra yrkesgrupper, den här studien handlar bara om fysikforskare. Men rent generellt så kan man nog ändå dra slutsatsen att vi överskattar betydelsen av människors ålder. Unga är inte nödvändigtvis för unga för att lyckas, och gamla är inte för gamla.

Men om ålder inte är avgörande, vilken faktor är det då som bestämmer huruvida man lyckas eller inte? Vad krävs för att du ska få ditt första stora genombrott som gråsprängd 58-åring?

Produktivitet avgörande

Enligt Roberta Sinatras studie så hade de framgångsrika fysikforskarna en sak gemensam, oavsett i vilken ålder de fick sitt genombrott: De var produktiva. De gjorde helt enkelt fler experiment och skrev fler forskningsrapporter jämfört med de mindre framgångsrika forskarna.

Detta bekräftar en egentligen ganska självklar sanning som vi redan tidigare sett i andra studier, nämligen att den som gör många försök har större chans att lyckas. Det finns exempelvis studier som visar att graden av framgång hos klassiska kompositörer står i direkt relation till hur många verk de har komponerat.

Studien från Central European University ger kanske inget direkt svar på huruvida det är svårare att lyckas om man byter yrke senare i karriären, men den visar ändå med all önskvärd tydlighet att såväl unga som äldre kan prestera på högsta nivå.

Så stirra dig inte blind på hur många ljus som sticker upp ur födelsedagstårtan. Det viktiga är inte hur gammal du är, utan hur hårt du är beredd att jobba för att uppnå ditt mål.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill