Berättelsen – en outnyttjad urkraft

Ewa Braf: "Vi behöver utveckla vår kollektiva förmåga att söka, skörda och använda berättelser för att på riktigt dra nytta av deras inneboende potential"

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2014

Berättelser för lätt tanken till det som har varit – de har uppstått i en tid som redan har förflutit. I dåtiden, i historien. Vi berättar om saker som har hänt, episoder vi har hört talas om och händelser vi har varit med om. Men kraften i berättelsen ligger inte i dess historieskildring – den sanna kraften ligger i dess förmåga att skapa framtiden.

Berättelser är kulturbärare. Berättelser speglar värderingar. De visar var vi befinner oss och varifrån vi kommer.

Och berättelser visar vart vi är på väg.

Detta gäller för oss som individer såväl som för organisationer. Våra individuella identiteter, självbilder och förhållningssätt skapas genom de berättelser vi själva och andra använder för att beskriva oss.  På samma sätt består organisationer av berättelser som skapar och omskapar den kultur och de värderingar verksamheten bygger på och representerar.

Men hur medvetet använder vi i realiteten den kraft som finns i berättelsen? Vilka berättelser väljer vi att lyssna till och prata om? Vad får de för konsekvenser för medarbetaren, verksamheten och kunden? Vilka alternativa berättelser finns och vilken framtid skulle skapas om vi gav dem mer uppmärksamhet?  

Matts Heijbel, vår inhemske guru inom ”corporate storytelling”, sa under ett samtal: I grunden är berättandet en urkraft som finns hos oss alla, ofta som en outnyttjad kraft i arbetslivet. Organisationer behöver utveckla en berättarkultur för att kunna tillvarata det kulturkapital som finns i företaget eller organisationen. Detta gäller oavsett om det är en privat, offentlig eller ideell organisation. Utan berättelser kan nämligen ingen mänsklig kultur överleva därför måste organisationer helt enkelt berätta. Detta kan man se som ett strategiskt förhållningssätt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det handlar inte om att konstruera berättelser. De finns, men vi behöver inspirera varandra till att berätta. Själva kulturskapandet börjar många gånger med att dela med sig av en berättelse och du ska se att du snart får en annan tillbaka. Den som ger, den får.

Ett annat sätt är att ställa nyfikna frågor som uppmuntrar medarbetaren att reflektera över och återge sina upplevelser: Vad är din berättelse? Hur kommer det sig att du arbetar här? Vad bidrar du med för samhällsnytta? Varför finns vi som organisation? Vilket mervärde skapar vi för våra kunder?

Det handlar om att hitta berättelserna. Vi behöver utveckla vår kollektiva förmåga att söka, skörda och använda berättelser för att på riktigt dra nytta av deras inneboende potential. Vi ska söka efter händelser som berör oss emotionellt. I berättandet är det hjärtat som talar. Det är en känslomässig kommunikationsform som syftar till att nå fram, påverka och beröra oss själva, varandra och andra.

Berättandet förutsätter inte bara en person som berättar, utan även någon som lyssnar. I berättelsens samtal finns erkännandet: Vi blir lyssnade till och vi blir sedda. Detta erkännande är ett grundläggande behov vi människor har. En fundamental förutsättning för att utveckla vår identitet. Som Clarence Crafoord skriver i sin bok Människan är en berättelse (2005:22):

Jag vill bli sedd och hörd […] Jag vill få gensvar. Det är viktigt att min berättelse når fram, att berättelsen som är jag blir mottagen och får ett bemötande. Min berättelse som är jag måste bekräftas i dig för att jag ska ta den till mig. Gensvaret är viktigt för min upplevelse av mig själv och för att jag ska kunna fortsätta min berättelse.

Genom att vi berättar och lyssnar så skapar vi tillsammans vår framtid oss som individer, företag, organisationer och samhälle. Låt oss anamma dessa tankar och mer medvetet välja vilka berättelser vi använder så att vi skapar det liv vi vill leva och vara en del av. Låt oss skörda berättelser som verkligen betyder något och som säger något om det vi vill stå för som organisationer.

Varför inte börja på en gång: Hur kommer det sig att du är där du är? Vilka händelser har gjort avtryck för dig i ditt liv? På vilket sätt gör du skillnad? För vem? Vad har du för berättelser att dela med dig av? Vem vill du berätta dem för?

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill