Berätta er historia

Företag och organisationer är fulla av positiva berättelser.

Kommunicera | ARTIKEL | OKT 2016

Mia Kleregård, Ledarskap, Mellanchefer, Hälsa

Mia Kleregård, Ledarskap, Mellanchefer, Hälsa

Berättande är utan tvekan en av de mest kulturbyggande aktiviteter som finns. Genom att dela med oss av historier skapar vi kittlande myter som blir smittsamma sanningar. Berättelser inspirerar, förklarar och bygger gemenskap. Det är en urgammal tradition och en aktivitet som vi alla pysslar med dagligen. Ändå är det ett verktyg som utnyttjas förvånande sällan när det gäller att bygga en gemensam kultur.

Vi har under åren intervjuat hundratals personer för att kartlägga hur kulturen fungerar i olika organisationer. En av de frågor vi alltid ställer är: kan du berätta om en händelse eller en återkommande aktivitet som verkligen visar vilka ni är och hur ni vill agera? Utgå från organisationens värdeord och ge exempel på hur och när du, eller någon annan, levt värdegrunden?

Varje gång vi ställer denna fråga händer samma sak. Tystnad. Och sen: -”Oj, vad svårt”. Efter lite hjälp med flera exempel på vad en god berättelse kan innehålla, och genom att dela med oss av egna berättelser, så brukar det lossna lite grann. Men det är fortfarande väldigt svårt för de allra flesta att berätta goda, inspirerande berättelser från sin egen arbetsplats. Det som däremot är lätt, för i stort sett alla vi har intervjuat, är att berätta om saker som inte fungerar eller som man retar sig på.

Vad beror då det här på? Det enkla svaret är att svenska medarbetare och chefer inte är tränade i att dela med sig av goda berättelser och vi blir heller inte uppmuntrade att göra det. Det vi är tränade i är snarare att hitta fel och det vi uppmuntras att göra är att bocka av ”att göra”-listor och att leverera på kortsiktiga mål. Med den styrande värderingsmodellen är det inte konstigt att folk har svårt att berätta goda historier.

Naturligtvis är det viktigt att jobba med förbättringar, korrigera fel och att leverera resultat. Men det står inte i konflikt med att vi samtidigt delar med oss av positiva och inspirerande berättelser, som både bygger stolthet och bidrar till en lärande organisation. Det handlar faktiskt mest om att få organisationen att träna på positivt berättande i sin vardag. När vi väl har fått berättandet till en vana kommer attityderna att förändras per automatik.

Vad är ingredienserna i en god berättelse?

Det behöver inte alls vara storslagna historier om när en kollega drog in en affär som räddade livet på företaget. Det kan snarare handla om det vardagliga: när någon gjorde det där lilla extra som gjorde kunden eller kollegan överraskad och glad, när teamet hjälpte en annan avdelning - även om det inte var deras ansvar, när chefen kavlade upp ärmarna och "gick ut på golvet" eller när en medarbetare var modig och tackade nej till en kund eller satte upp en tydlig gräns internt.

De viktigaste kriterierna för berättelsen är att den ska innehålla tre ingredienser och gärna vara kopplad till er egen värdegrund och den kultur ni vill forma.

• En eller fler personer som löste en uppgift, tog ett initiativ eller agerade på något sätt.
• En plats där handlingen utspelade sig.
• Ett problem/utmaning som löstes.

Hur kan ni komma igång?

Det bästa sättet att få fart på berättandet är att använda de forum och kanaler som redan finns. Börja med de här tre:

Teammötet – låt medarbetarna dela med sig av positiva och lärande berättelser på era regelbundna teammöten
Nyhetsbrev och bloggar – låt ledningen berätta personliga historier om saker som har hänt
Utvecklingssamtal – låt medarbetare berätta om händelser som både gör dem stolta och som de lärt sig något av.

Lycka till!

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

  • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill