Brokig karriärväg kan leda rätt

Johanna Hellman, Affärsområdesansvarig TNG IT Digital: ”Att göra karriär handlar inte längre alltid om att klättra i en hierarki.”

HR | ARTIKEL | SEP 2017

Brokig karriärväg kan leda rätt

Brokig karriärväg kan leda rätt

Vad innebär det att ”göra karriär”? Traditionellt sett har det funnits ett ganska begränsat synsätt, där karriär i stort sett bara har inneburit att man sakta men säkert klättrar uppåt på en stadig och rak karriärstege – i hopp om att tjäna mer pengar och få finare titlar. På senare år har begreppet dock utvidgats och blivit mer subjektivt. Idag finns det flera olika sätt att göra karriär, och det är inte längre självklart hur nästa steg i yrkeslivet ska se ut för just dig.

På sätt och vis skulle man kunna säga att det var enklare att göra karriär förr, åtminstone i teorin. Man började jobba långt ner i hierarkin i ett företag, sedan jobbade man sig sakta uppåt längs en rak karriärstege. Så småningom fick man kanske en chefstitel och en avundsvärd lön. Idag kan en karriärväg vara betydligt brokigare, och man ställs inför fler och svårare val längs vägens gång. Samtidigt är individens frihet mycket större – att göra karriär är idag inte bara en möjlighet för vissa personlighetstyper, utan för i stort sett alla människor.
Du kan vara helt ointresserad av chefsjobb och titlar, och ändå göra en fantastisk karriär. Om karriärbegreppet förr handlade om en tävlan inom ramen för en given hierarki, handlar det idag mer om personlig utveckling och självförverkligande.
 

Kanske är det en delförklaring till att färre unga idag vill bli chefer. En studie som undersöknings- och konsultföretag Universum genomförde 2015 visade att ”bara” varannan 18-30-åring i Norden vill bli chef någon gång under karriären, vilket är en betydligt lägre andel än i andra delar av världen. Alarmerande med tanke på chefsbristen, säger vissa – men det kan också vara positivt, såtillvida att många som inte lockas av chefskapet har insett att det finns många andra sätt att göra karriär.


Specialist eller generalist?


Den som inte är intresserad av chefsjobb kan istället satsa på att fördjupa sig på sitt område och bli specialist. I dagens arbetsliv, med en dynamisk marknad och en alltmer sofistikerad teknologi, har specialister och experter fått en väldigt viktig roll. Detta är en lockande karriärväg för många människor i dagens yrkesliv, och en god arbetsgivare förstår vikten av att erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling. Som medarbetare kan man också själv ta upp frågan med sin chef under utvecklingssamtalet och be om att få ta nödvändiga steg mot att bli specialist.

Man kan också växla fram och tillbaka mellan att vara chef och specialist. Att specialister kan bli chefer är ingenting nytt, men idag blir också det motsatta allt vanligare – fler och fler chefer väljer att efter några år sadla om och bli specialister. Det kan vara kul och utmanande att släppa ledarrollen och istället få möjlighet att fördjupa sig inom ett specialområde. Dessvärre finns det fortfarande företag som inte vågar låta en chef ta det steget, av rädsla för att de kommer att känna sig omotiverade och överkvalificerade. Men en kompetent rekryterare kan, bland annat med hjälp av tester, ta reda på om personen ifråga har den rätta motivationen och inställningen för att ta ett sådant steg. Och om motivationen och lusten finns, då är det frågan om det ens finns någonting som heter ”överkvalificerad”. Då kan chefen istället bli en enorm tillgång i sin nya roll som specialist.

Även generalister har en viktig roll i arbetslivet, och har många olika karriärvägar att välja mellan. Som generalist utvecklar man sig mer på bredden och lär sig förstå helheten. Vissa generalister väljer att byta bransch flera gånger under sin karriär men ha samma typ av roll, medan andra väljer att stanna i samma företag eller bransch men successivt bygga på sin kompetens och ta sig an fler uppgifter. Generalister kan också passa bra som chefer, just eftersom de har en mer övergripande kompetens och kännedom om verksamheten.


Prova på nya saker


Det finns alltså många olika karriärvägar att välja, och man bör inte vara rädd för att prova på olika saker under sitt yrkesliv. Förr var det vanligt att man stannade på samma företag under i stort sett hela livet, men idag byter vi jobb och karriär betydligt mer frekvent. En undersökning som LinkedIn gjorde 2016 visade till exempel att dagens unga vuxna byter jobb i genomsnitt fyra gånger före 32 års ålder, vilket innebär att de byter jobb dubbelt så många gånger som deras föräldrar gjorde i samma ålder.
 
Detta kan förstås vara ett tecken på att arbetsmarknaden utvecklas annorlunda idag och att den klassiska guldklockan inte längre finns kvar. Istället byter man jobb oftare, vilket gäller i alla åldrar – även om det är särskilt vanligt bland Millenials och den yngre generationen, som är öppen för att byta jobb ofta och ointresserad av att bli ”fast” på samma ställe. I framtiden, när arbetslivet förväntas bli längre på grund av ökad livslängd, krävs det också att människor är öppna för att byta jobb och karriär flera gånger under livet.

Man ska naturligtvis inte byta jobb eller inriktning alltför ofta, det kan ge ett hoppigt och obeslutsamt intryck. Men det är ändå viktigt att våga pröva på nya jobb och branscher med jämna mellanrum. Om bytet blir misslyckad så finns det ofta en väg tillbaka – man måste inte se beslutet som slutgiltigt.

Att våga pröva olika saker är ett bra sätt att utvecklas, hitta nya och oväntade karriärvägar, vidga sin kompetens och skapa ett stort nätverk. Kom också ihåg att det går bra att prata med sin chef om man känner att man vill testa någonting nytt eller hitta ett sätt att utvecklas – det skickar positiva signaler och visar på framåtanda.
En karriär behöver inte vara spikrak, och måste inte handla om din plats i hierarkin. Den kan lika gärna vara brokig och föra in dig på de mest oväntade stigar – där det enda som räknas är vad du kan, vill och behöver göra för att utvecklas som yrkesperson.


Gästskribent

  • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Om skribenten

Brokig karriärväg kan leda rätt

Johanna Hellman är affärsområdeschef för TNG IT Digital och arbetar som rekryteringskonsult sedan 7 år tillbaka. Rekryterar brett inom IT-området med fokus på digital utveckling, transformation och framtid. Brinner extra mycket för kompetensutveckling och den utmaning som alla inom IT står inför idag.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill