Så fungerar headhunting

Mathias Jonsson, TNG IT Digital: "Det ska du tänka på om du har blivit headhuntad – eller hoppas på att bli det."

HR | Karriär | ARTIKEL | NOV 2017

Det finns flera skäl till att headhunting ibland är ett nödvändigt sätt att rekrytera.

Det finns flera skäl till att headhunting ibland är ett nödvändigt sätt att rekrytera.

Vad är egentligen headhunting? I korthet handlar det om att kontakta personer som inte har sökt ett jobb aktivt. Inom många branscher har man svårt att få in tillräckligt många kompetenta kandidater bara genom att annonsera. Headhunterns uppgift blir då att gå ut och finkamma arbetsmarknaden på personer som kan vara aktuella för tjänsten. Om man är öppen för att byta jobb och vill bli upptäckt av headhunters så är det viktigt att göra sig sökbar. När du väl blir kontaktad så gäller det att inte bli alltför smickrad – du måste också fundera på om det aktuella jobbet verkligen är någonting för dig. 

Det finns ingen exakt definition av begreppet headhunting, men den generella innebörden är att man som rekryterare kontaktar personer som inte aktivt har sökt ett jobb. Ibland används också begreppet search, men det har samma innebörd. En headhunters uppgift är att leta upp personer som har den kompetens och de egenskaper som efterfrågas för en viss tjänst.

Men varför behövs headhunting – varför inte bara annonsera så att man direkt får kontakt med personer som verkligen vill ha jobbet?

Det finns flera skäl till att headhunting ibland är ett nödvändigt sätt att rekrytera. För det första kan det vara så att det råder brist på kompetens inom ett visst yrke, och då kanske man inte får in tillräckligt många bra ansökningar. Lösningen blir då att aktivt söka upp personer med rätt kvalifikationer och fråga om de är intresserade. Detta är vanligt när man ska tillsätta en tjänst inom exempelvis IT och olika former av tekniska yrken. Programmerare, systemutvecklare och ingenjörer är exempel på yrkesgrupper där det kan vara svårt att hitta rätt kompetens genom att bara sätta ut en annons. Detsamma gäller egentligen de flesta yrken där man kan tänkas behöva någon med specialistkompetens, exempelvis ekonomer och controllers som behöver ha specifika kompetenser och erfarenheter.    

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Specialkompetens och chefer

Det är också vanligt att man använder sig av headhunting som metod när tjänsten kräver en väldigt specifik kombination av kompetenser som kanske inte är så vanlig. Vi har till exempel haft en kund som säljer en viss teknisk produkt till fiskodlingsdistributörer. Då måste man hitta någon som har rätt teknisk kompetens och som samtidigt har erfarenhet från fiskodlingsbranschen. I sådana lägen måste man leta aktivt efter rätt person – chansen att hitta bra kandidater genom annonsering är ganska liten.

Ibland handlar headhunting om att tillsätta chefstjänster. Det kallas då för Executive Search, ett begrepp som framför allt syftar på tillsättning av högre chefer. I dessa fall kan det hända att företaget av olika anledningar inte vill gå ut med att man söker en person till den tjänsten, vilket gör att man föredrar headhunting framför traditionell annonsering. Kanske söker man en ny chef i samband med en omorganisation, vilket kan vara känsligt. Eller kanske har man en chef som snart ska lämna organisationen, men man vill inte göra det publikt än.    

Så går det till

Hur går det då till när man som headhunter ger sig ut och letar efter kompetenta kandidater? Det finns olika sätt att identifiera människor med rätt kompetens. En metod är att kartlägga den aktuella branschen och se vilka företag som finns och vilka människor som är anställda där. Sedan börjar man helt enkelt kontakta de personer som är av intresse.


Det är också vanligt att headhuntern helt enkelt gör sökningar på LinkedIn eller i andra typer av CV-databaser där många människor har registrerat sig. Det är lite som att googla, man använder olika sökord kopplade till de kompetenser som tjänsten efterfrågar, sedan får man förhoppningsvis upp ett antal intressanta namn.

Vi använder oss också av digital cross search samt en fördomsfri och kompetensbaserad search. Det innebär att vi vill få en så bra bild av så många olika kandidater som möjligt på olika digitala plattformar. Och vi vill hitta dem genom att söka efter deras kompetens – inte ålder, vilket lärosäte de har gått på eller värderar arbetsgivare. Det innebär att vi letar i olika sociala forum, nätverk och communities där människor inom det aktuella yrket är aktiva.

När headhuntern väl har hittat ett antal intressanta personer så kontaktas dessa, antingen via ett mejl på LinkedIn, eller via telefon. Om du blir kontaktad så bör du vara medveten om att du såklart inte är den enda kandidaten, ofta kontaktas 50-100 personer i ett första steg.

När kontakten har upprättats börjar diskussioner med kandidaten, och vårt jobb som headhunters, eller researchers som vi också kallas, är då att sälja in jobbet och samtidigt ta reda på vad kandidaten själv har för förväntningar och mål med sin yrkeskarriär. Därefter går man in i en vanlig rekryteringsprocess med urval, intervjuer och eventuella tester.

Om du blir kontaktad

Om man själv blir kontaktad av en headhunter så finns det ett par saker som man bör tänka på. Det är framför allt viktigt att inte bli alltför smickrad över det visade intresset – man måste också fråga sig om man verkligen vill ha den aktuella tjänsten. Är det här rätt karriärsteg vid rätt tidpunkt?

Man ska förvisso vara öppen för förändringar som man själv inte hade tänkt sig från början, men det är viktigt att man funderar noga innan man fattar ett beslut. Be om mer betänketid, och glöm inte att ställa rätt frågor om tjänsten så att du har en klar uppfattning om vad den innebär. Planera dina frågor noggrant inför ett eventuellt möte med rekryteraren.

Om du inte är intresserad av tjänsten ifråga – se då till att ändå svara på rekryterarens kontakt. Man vet aldrig vad det kan leda till i framtiden! En headhunter ser alltid till att behålla kontakten även med de kandidater som inte passar för eller vill ha den aktuella tjänsten, eftersom man aldrig vet vad som kan dyka upp framöver. Inom vissa branscher kan det till och med vara så att man alltid letar efter en viss kompetens.

Därför bör du också alltid vara tydlig med vad du har för förväntningar och vad som motiverar dig i ditt yrkesliv. Kontakten med headhuntern blir ett gyllene tillfälle att formulera även för dig själv vad du drömmer om och vad du ser som ditt nästa karriärsteg. Om du inte är rätt person för den tjänst som du kontaktades för så kanske det finns en annan tjänst som passar dig som handen i handsken.

Hur upptäcks man av headhunters?

Om man inte har blivit kontaktad av en headhunter, men hoppas på att bli det i framtiden, så bör man framför allt göra sig sökbar på olika sätt. Man kan exempelvis tänka igenom vilka ord man använder i sin LinkedIn-profil, eftersom dessa kan vara avgörande för om headhuntern hittar dig i sökningen. Använder du ord i din profil som avspeglar din konkreta kompetens? Använder du rätt ord för vad du vill jobba med? Vill du vara ekonomichef, skriv ekonomichef. Vill du jobba som receptionist, skriv receptionist. Använd precis de ord som du kan gissa att headhuntern använder i sökningen.

Se till att ha en uppdaterad LinkedIn-sida, och se även till att finnas i andra CV-databaser. Var också gärna aktiv i nätverk, sociala forum och communities som är knutna till det du jobbar med – eller vill jobba med.

Att bli headhuntad är spännande och kan öppna upp helt nya möjligheter för din karriär. Se därför till att vara sökbar och tillgänglig, och behåll rekryteraren i ditt nätverk när du väl har blivit kontaktad. Det kan vara första steget mot att ta det där stora karriärklivet som du alltid har drömt om.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Mathias Jonsson

Om skribenten

Mathias Jonsson arbetar som Affärsansvarig Rekryterare på TNG inom specialistområdet IT Digital. Han har en bakgrund som personalvetare och lång erfarenhet inom rekrytering av frilansande utvecklare, mestadels från Öststaterna och Asien, samt ta in praktikanter från länder inom EU. 


Mathias främsta arbetsuppgift på TNG IT Digital är headhunting av seniora profiler inom digital utveckling som exempelvis Arkitekter, System -och Webbutvecklare, UX-designers, Webbanalytiker och Devops.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill