Vågar du byta karriär?

Omvandla osäkerheten till en tillgång i karriärbytet.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | FEB 2019

Överkom osäkerheten i ett karriärbyte genom att identifiera rädslorna, överkomma osäkerheten och omvandla rädslan till en tillgång.

Överkom osäkerheten i ett karriärbyte genom att identifiera rädslorna, överkomma osäkerheten och omvandla rädslan till en tillgång.

När tanken på att byta jobb och karriär dyker upp i huvudet så är det lätt att man slår ifrån sig. Stora förändringar är svåra och krävande att genomföra, inte minst när sådant som pengar och status står på spel. Kanske har du till och med intalat dig att du redan har drömjobbet som du kämpat för så länge, och därför inte ”borde” vilja byta – trots att du trivs allt sämre. 

För att komma vidare i processen – och genomföra karriärbytet – måste du lära dig att hantera osäkerheten, och vända dina rädslor till någonting positivt.

Många människor känner innerst inne att de skulle vilja byta jobb, och kanske rent av pröva på en helt ny karriärväg. Men att genomföra en sådan förändring känns ofta komplicerat och lite skrämmande – därför är det lätt hänt att man skjuter frågan framför sig. 

Det finns många skäl till att människor klamrar sig fast vid jobb som de inte trivs med, eller till och med mår dåligt av. Det kanske vanligaste skälet är ekonomin: Är du beredd att sätta igång en förändringsprocess som lär skapa en period av ekonomisk osäkerhet? Och är du beredd att gå ner i lön för att kunna påbörja en ny karriär?

En annan fråga är vad som händer med din sociala status och allt som du har byggt upp de senaste åren. Är du beredd att offra din fina chefstitel och dina förmåner för att testa någonting helt nytt, även om du i andras ögon tar ett steg ner i karriärstegen? Och vad händer om du misslyckas?

När karriären blir ett fängelse

Ett ”bra” jobb kan för vissa människor bli som ett fängelse med galler av guld. Man vågar inte släppa taget, för rent objektivt sett har man det så bra och har kommit så långt. Samtidigt finns den där känslan kvar i magen – känslan av att någonting är fel.

Kanske har du jobbet som du drömde om när du gick på högskolan. Kanske har du en lön och en titel som andra människor avundas dig – eller som gör att din familj känner sig extra stolt över dig. Då är det inte lätt att säga: ”Jag vill inte det här längre.” 

Så du stoppar huvudet i sanden och fortsätter. Trots att stressen bryter ner dig, fysiskt och psykiskt. Trots att relationen till kollegorna känns ganska kylig och stel. Och trots att du, sedan du valde yrke när du var ung, faktiskt har upptäckt nya sidor av dig själv och därför har omdefinierat vad framgång är för dig. Eller rent av bytt ut ordet ”framgångsrik” mot ordet ”meningsfull”.

Att byta jobb och karriär är ett svårt beslut, inte minst om det jobb du redan har är ganska bra – men innerst inne vet du nog om det är dags för en förändring. Och för att våga genomföra förändringen på riktigt så krävs det att du lär dig att hantera känslan av osäkerhet – och istället vänder den till någonting positivt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tre steg för att våga byta karriär

Nättidningen Muse skriver att människor i samband med karriärbyten ofta måste genomgå tre faser. I den första fasen känner vi rädsla för den osäkerhet som förändringen kommer att medföra. I det här skedet är det väldigt viktigt att vara medveten om och känna igen rädslan.

Det går att öka denna medvetenhet genom att sätta sig ner med papper och penna (eller dator) och skriva ner alla rädslor man har i samband med karriärbytet. Det kan exempelvis handla om rädsla för att gå ner i lön, få sämre arbetstider – eller för att folk i ens närhet inte ska gilla det man gör. Men du kan också skriva ner rädslor för hur saker blir om du inte byter jobb, exempelvis att du aldrig kommer att få möjlighet att göra det du verkligen vill.

När du har gjort detta så ska du omformulera varje rädsla till en fråga. Rädslan för att inte ha tillräckligt med pengar kan till exempel omformuleras i frågan: ”Hur ska jag klara karriärbytet ekonomiskt?” ”Hur viktig är lönen för mig?” Eller om du är rädd för att familj och vänner kommer att vara skeptiska till bytet så kan du ställa frågor som: ”Hur ska jag förklara mitt beslut på ett sätt så att de förstår och stöttar mig?”

Det är nu vi kommer in i fas två, som handlar om att överkomma osäkerheten. För själva poängen med att omformulera dina rädslor i frågor är att synliggöra alla möjligheter som finns dolda bakom rädslorna. Nu är det nämligen dags att svara på frågorna som dina rädslor har genererat.

Frågan om hur du ska klara ekonomin i karriärbytets övergångsperiod kan exempelvis besvaras med att du ska spara pengar, ta frilans- eller konsultjobb, eller skaffa dig ett tillfälligt brödjobb för att klara ekonomin tills den nya karriärplanen kan sjösättas. Frågan hur du ska få möjlighet att göra det du verkligen vill kan besvaras med att du ska välja ut ett projekt som du brinner för, och börja jobba med det redan idag.

Osäkerheten blir en tillgång

Den tredje fasen infaller när vi omvandlar rädslan till en tillgång, med hjälp av alla svar som vi har kommit fram till i processen ovan. Nu är det dags att gå från ord till handling och genomföra karriärbytet. 

I det här skedet är det två saker du bör tänka på, skriver Muse. För det första ska du se på livet som ett ständigt pågående experiment – det gör inte så mycket om du misslyckas, man måste våga ta risker och begå fel och misstag för att hamna rätt i livet.

För det andra så är det du själv som ska definiera vad framgång innebär för dig, och därmed också vilka prioriteringar du har som verkligen är dina egna. Tycker du att hälsa är viktigare än pengar, eller att kreativitet känns mer lockande än en fin chefstitel – då är det din definition av framgång.

Slutligen kan det vara bra att komma ihåg att vi alla förändras i våra prioriteringar och drömmar, och att det är någonting positivt. Det du såg som ”drömjobbet” när du var yngre kanske inte är lika viktigt för dig idag, och då behöver du inte klamra dig fast vid ett karriärval som du gjorde när du var 20. Välj istället att anamma förändringen, möta osäkerheten, vända den till någonting positivt – och agera!

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill