Bygga varumärke handlar om tydlig identitet

Irene Falkbrink Norrman, Vd: ”För att lyckas behöver du anpassa dig efter kundernas behov och preferenser”.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

Irene Falkbrink Norrman

Irene Falkbrink Norrman

Komplext, svårt och dyrt. Det finns många förutfattade meningar om marknadsföring. Men det behöver inte vara så komplicerat, bara du har rätt kunskap. Det hävdar Irene Falkbrink Norrman, som har arbetat med marknadsföring i drygt 35 år. 

- Marknadsföring handlar om hur man etablerar, bibehåller och stärker relationer till sina kunder, säger Irene Falkbrink Norrman.

Hon driver FalkbrinkNorrman – ett företag som erbjuder föreläsningar, konsultuppdrag och utbildningar inom marknadsföring. Det är mycket mer omfattande än att sätta in en annons. Marknadskommunikation är metoden att förmedla en bild av en vara eller tjänst till de tänkta konsumenterna och bygga upp rätt associationer till varumärket.

- För att lyckas behöver du anpassa dig efter kundernas behov och preferenser, säger Irene. Det är lika viktigt att skapa en emotionell som relevant bild av ditt varumärke.

Irene berättar vidare att ditt varumärke byggs, antingen du vill det eller inte. Om du inte själv tar kontroll över det, kommer marknaden – medierna eller någon annan – att göra det. Bestäm därför hur du vill att kunderna ska uppfatta ditt företag och utifrån det utveckla ditt varumärke. Ett varumärke som marknaden känner till och lever upp till konsumenternas förväntningar, skapar trogna kunder.

- Att bygga ett varumärke handlar om att skapa en tydlig identitet, både när det gäller tonläge, profil och budskap. Börja med att titta på konkurrenterna. Hur kan du positionera dig för att sticka ut och bli konsumenternas förstahandsval?

Ta med personalen

Irene FalkbrinkNorrman anser att det är viktigt att först ställa sig frågor som: vilka kunder vill du nå? Vad är deras behov? Vilka är företagets mål och vilken information ska du förmedla för att uppnå dem? Hur kan du motivera och engagera kunderna? Utifrån detta tar du fram en marknadsföringsstrategi, som sammanställs i en kommunikationsplan.

- Involvera personalen, betonar Irene. Alla måste vara klara över vad företaget står för, dess identitet. För det är i mötet med kunden som varumärket byggs. Eller raseras. För att bli framgångsrik behöver du både tillgodose kundernas behov och förstå deras situation. Och gärna övertfäffa deras förväntan. Då får du ambassadörer som marknadsför företaget åt dig.

Irene Falkbrink Norrmans fem bästa tips

 1. Ta fram en genomtänkt marknadsföringsplan. Vilka kunder vill du nå? Vilka är dina mål? Vilket budskap ska du förmedla för att uppnå dina mål?
   
 2. Skillnaden mellan produkter och tjänster blir allt mindre, medan skillnaden mellan varumärken ökar. Avsätt tid för att förbättra ditt varumärke.
   
 3. De flesta köp sker på emotionella grunder. Hur ska kunderna känna för produkten/tjänsten och för funktion och pris?
   
 4. Tänk kommunikation i stället för påverkan. En viktig säljdrivande faktor är dialogen/relationen med dina kunder.
   
 5. Lova ingenting i din marknadsföring som du inte kan leverera. Nöjda kunder ger nya kunder och missnöjda kunder ser du inte mer.
   

Källa: ”Att vara VD”, www.vdbok.se. Utgiven på Bonnier Utbildning 2011. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill