Chefer – bjud in till dialog

Kommunikativt ledarskap i praktiken.

Kommunicera | Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2013

Chefer – bjud in till dialog

Chefer – bjud in till dialog

Som ledare och chef finns det många sätt att utvecklas. Hur du kommunicerar med medarbetarna är ett område där det ofta finns förbättringspotential. Men hur gör man och vad handlar det om, egentligen Sofie Reutercrona på SPP, har i många år arbetat med kommunikation och då särskilt internkommunikation. Hon har arbetat nära många chefer och vd:ar och har sett vad som funkar. Och vad som inte gör det. 

- Att ha en tydlig kommunikation med sina medarbetare är så mycket mer än en artikel på intranätet då och då, säger Sofie Reutercrona, idag ansvarig för internkommunikation på SPP.

De ledare som har mest nöjda medarbetare är de som förstår att det är de själva som är den viktigaste kommunikationskanalen. De hjälper sina medarbetare att göra information begriplig och meningsfull genom att fråga och diskutera.

En medarbetare som känner sig delaktig, redan tidigt i en process, oavsett om den rör stora eller små förändringar, blir mer engagerad. Att veta vad som händer bakom alla strategier ger trygghet. 

Det här gäller ju inte bara vd:ar utan även HR-avdelningar har stor nytta av att arbeta mer med kommunikation. 

- När man har en genomtänkt syn på kommunikation, då skapar man förutsättningar för trygga och modiga ledare som bjuder in till dialog, säger Sofie.  De bästa förutsättningarna skapas när HR och kommunikationsavdelningarna samarbetar kring att ge ledarna stöd och verktyg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Sofie brinner för de här frågorna och har gjort det länge. Hon har nyligen nominerats i tidningen Chefs utmärkelse ”Årets ledarutvecklare” och är en av tre finalister. Idag avgörs det hela. 

-Att kommunikation är en viktig del av ledarskapet är ju inget nytt, säger Sofie, men att vi som jobbar med intern kommunikation bidrar till utvecklingen, börjar bli tydligare. och jag tror att det är därför jag är i final. 

Tanken om den goda internkommunikationen och den kommunikativa ledaren har Sofie länge burit med sig. Det var redan tidigt under Sofies yrkeskarriär som hon insåg betydelsen av god kommunikation och hur den är kopplingen mellan medarbetare och ledning. Hon arbetade då som chef på ett hotell och det blev väldigt tydligt vad medarbetarna behövde veta för att göra ett bra jobb, och vad ledningen behövde kommunicera.  

Nu långt senare, när hon fått tillfälle att prova sina idéer och sett alla varianter av bra och dålig kommunikation är hon än mer övertygad om att en god kommunikation kan vara lösningen på väldigt mycket. Och vet man inte som ledare eller HR-funktion hur man ska göra – då tar man in hjälp. Det finns många duktiga intern kommunikatörer som frilansar och snabbt kan komma in och stötta vid till exempel en förändring.

Sofies bästa tips: 

1) Etablera samarbete mellan HR och de som jobbar med internkommunikation. Ta in varandra i projekt i god tid. 

2) Avsätt tid till att planera din kommunikation. Visst händer saker med kort varsel ibland och tiden blir knapp. Men då är det ännu viktigare att förbereda sig och säkra sin egen förståelse.

3) Träna på att formulera budskap, gör dem till dina, öva, be om feedback.

4) Uppföljning – lär av både misstag och det du gör bra, våga pröva annorlunda saker och göra på nya sätt. Hur vill jag att det ska bli nästa gång?

Jenny Andersson

Frilansskribent

 • Följ skribent

Jenny Andersson är frilansskribent på Motivation.se. Det som motiverar henne i livet är god mat, inspirerande förebilder och bästa vännerna.  I grunden jur.kand, utbildad vid Stockholms universitet, men sadlade om till skribent för cirka tio år sedan. För det är så mycket roligare att skriva...

Kontakt: jenny@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Jenny Andersson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill