”Bara välmående individer kan vara kreativa och innovativa”

CHR - Corporate Health Responsibility – flyttar fokus från riskfaktorerna till friskfaktorerna.

Hälsa | Hållbarhet | ARTIKEL | JUNI 2014

CHR - Corporate Health Responsibility

CHR - Corporate Health Responsibility

Alla pratar om en hållbar företagskultur, men hur når vi dit? Komponenterna är givetvis många, men ett grundläggande krav kan förmodas vara friska och välmående medarbetare. Utan medarbetare som mår bra blir det svårt att bygga något som håller i längden överhuvudtaget. Ett begrepp som fokuserar på just individens välbefinnande på jobbet är CHR – Corporate Health Responsibility. Men vad står det för? Rita Axelsson Florio och Roland-Philippe Kretzschmar förklarar.

Rita Axelsson Florio och Roland-Philippe Kretzschmar på Hälsokommunikationsbyrån MNML Agency har fullt upp just nu. De förbereder sin medverkan i Almedalen där de sen två år tillbaka driver Hälsotorget - en mötesplats för företag, organisationer, myndigheter och politiska aktörer som är aktiva inom hälsa, vård och lifescience.

På Hälsotorget kommer Rita och Roland bland annat prata om CHR i praktiken – hur uppnår man Corporate Health Responsibility på riktigt och vad innebär det för individen och företaget?

Begreppet CHR är i sig inget nytt, men termen är än så länge tämligen oetablerad - såväl i Sverige som globalt. Det har hittills inte uppmärksammats på samma sätt som det väletablerade CSR – Corporate Social Responsibility. CSR är numera ett självklart affärsstrategiskt inslag i många företag och allt fler inser att lönsamhet och hållbarhet inte är en motsättning – snarare tvärtom. Rita Axelsson Florio och Roland-Philippe Kretzschmar tror att fler snart kommer att få upp ögonen på samma sätt för CHR. För medarbetarhälsa och framgångsrika företag hänger ihop.

På individnivå

Om CSR handlar om större sociala insatser på samhällsnivå, fokuserar CHR snarare på individen, förklarar Rita. Hur är det generella välmåendet hos medarbetaren? Hon vill ladda ordet ”Hälsa” med en bredare innebörd än det traditionellt sett har.

Ordet hälsa är idag förknippat med träning, god kosthållning och en aktiv fritid. Självklart är de här faktorerna viktiga, men Rita understryker att det finns många andra viktiga saker i livet som får oss att känna välbefinnande. Sociala relationer, arbetsmiljö, jämställdhet, kultur och känsla av sammanhang i vardagen är bara några exempel. Det hjälper inte att träna varje dag om man samtidigt upplever kaos på jobbet. Fysisk aktivitet kan till och med upplevas som segregerande och polariserande. Inte alla vill eller kan träna och förväntningarna blir kravfyllda.

Vi måste bredda synen på ”att må bra” och fylla hälsobegreppet med mer saker än bara en god fysik, menar hon.

Rita Axelsson Florio

Rita Axelsson Florio

- Vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen och människorna på företaget är den främsta resursen. Det är också en plats där vi kan påverka positivt via ledarskap, företagskultur och rätt förutsättningar. Idag är det alldeles för stort fokus på riskfaktorer när vi pratar om hälsa. Vi vill istället flytta fokus till friskfaktorerna. Vad händer om människor börjar göra mer av de saker som får dem att må bra? Och vad som får oss att må bra är väldigt individuellt, säger Rita Axelsson Florio.

Hälsa och företagskultur hänger ihop

Hon berättar hur saker som tacksamhet, hjälpsamhet och en fungerande feedbackkultur är värt lika mycket som alla friskvårdsbidrag i världen. Individens hälsa hänger alltså tätt samman med den kultur som finns i organisationen.

Därmed blir det heller inte svårt att förstå att företagets hållbarhet är kopplat till medarbetarnas välmående. Ledarskapet är givetvis viktigt här – för att skapa kulturen, se människornas behov och varje dag göra något för att främja hälsoarbetet i organisationen.

- Ledningen måste förstå att god hälsa lönar sig. I förlängningen handlar det om vad varumärket fylls med och hur hög innovationstakt man orkar hålla inom företaget. Bara välmående individer kan vara kreativa och innovativa. Det är där kompetensen, konkurrenskraften och styrkan ligger, säger Roland-Philippe Kretzschmar som grundat MNML Agency med just hälsokommunikation som drivkraft.

En lönsam affär

Som ett led i att bredda begreppet hälsa, vill Rita och Roland också förändra synen på det avdragsgilla friskvårdsbidraget som medarbetare. Om kultur är viktigt för att må bra – varför ska man inte kunna använda bidraget till en biljett till operan? Eller en konstkurs?

- Idag lägger företagen ofta bara exakt de pengarna man måste på hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna. Det är sällan man tar ut svängarna och förstår vilken investering det kan vara. Det finns undersökningar som visar att för varje krona som investeras i hälsorelaterade åtgärder får företaget tre till nio kronor tillbaka i vinst. Vem som helst som kan räkna inser att det är en lönsam affär, säger Roland.

Han menar att ledningen har ett stort ansvar, och att det allra yttersta ansvaret ligger hos…

-    … vd, naturligtvis. Hälsa måste upp på agendan och tas på allvar, inte minst ur ett lönsamhetsperspektiv. Det här är igen fråga för HR-chefen endast. Vi måste bort från fruktkorgar och massage som tillräckliga insatser i medarbetarnas vardag. Det är bra med frukt, men frågan måste ses på en strategisk nivå. Vd och företagsledning har ett ansvar gentemot investerare och aktieägare att maximera vinsten. Det är dags att börja ta det ansvaret på allvar och se de stora vinsterna vi går miste om när vi bortser från individers välbefinnande, säger Roland.

Rita förklarar att hälsa inte har med ”frisk” eller ”sjuk” att göra och vill att vi kommer bort från det tänket. Man kan faktiskt må bra i livet, trots att man är sjuk. Och man kan må väldigt dåligt, trots att man är fysiskt jättefrisk. Jag börjar förstå hur hon menar och tittar på när hon skissar på mitt block. En pyramid där grundbehov som en bra fysisk arbetsmiljö hamnar som bas i botten. Sen kommer ledarskapet och i toppen friskvård.

Alla delar krävs för att bygga en stabil och hållbar organisation där individer trivs.

Letar efter friskfaktorerna

- I den här pyramiden tittar vi specifikt på friskfaktorerna genomgående och fokuserar på dem. Vi kan ta ett helhetsperspektiv. Alla delar behövs för att skapa en trygg och bra arbetsmiljö, men vad som är viktigaste för välmående skiljer sig mellan individerna i organisationen. Det måste en ledare vara lyhörd för, säger Rita.

CHR kommer att bli allt viktigare för alla som vill driva hållbara företag på en seriös nivå, menar både Rita och Roland. För att attrahera nya medarbetare, kunna hänga med i den allt snabbare innovationstakten och vara en spelare att räkna med i längden måste företagen få upp hälsoarbete högt på agendan.

- Ur ett större perspektiv handlar det om samhället i stort. Och vi har alla ett ansvar - företag och ledare - att påverka individer i positiv riktning och främja lycka och välmående generellt. Delvis för att det ökar lönsamheten, men också ur en moralisk aspekt, säger Roland.

- Den dagen jag kommer till en ledningsgrupp som säger att tacksamhet och hjälpsamhet är det viktigaste inom företagskulturen… då kommer jag vara nöjd, säger Rita och ler stort och hoppfullt.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Hållbarhet

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Hållbarhet

Dela:

Om Hälsotorget

Hälsotorget är en mötesplats och debattforum för samhällspåverkande hälsofrågor i Almedalen och drivs av hälsokommunikationsbyrå MNML Agency som har som mål att göra människor, företag, samhälle och naturen hälsosammare.

Här kan du läsa mer om deras projekt CHR i praktiken.Hälsotorget 2014 äger rum på Donners Plats 6 - Almedalen.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill