Dåliga relationer minskar produktiviteten

Så hanterar du ”förgiftade” relationer på jobbet.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2017

Dåliga relationer minskar produktiviteten

Dåliga relationer minskar produktiviteten

Påfrestande och ”förgiftade” relationer på jobbet har en stor negativ inverkan på människors produktivitet. Nästan alla har någon gång upplevt den typen av problem på sin arbetsplats. Forskning har visat att 80 procent har förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dåliga jobbrelationer. Men hur hanterar man relationen till kollegor vars beteende får en att tappa lusten och motivationen?

Dåliga relationer är sannolikt en av de största orsakerna till bristande produktivitet på många arbetsplatser – samtidigt som problemet lätt förbises, eftersom det kan vara svårt att upptäcka och åtgärda.

Forskning som har gjorts bekräftar att problemet med förgiftade relationer på arbetsplatsen är utbrett och att det har stor inverkan på medarbetares prestation. En studie från Georgetown University visar exempelvis att 98 procent av de tillfrågade har upplevt dåligt och påfrestande beteende från kollegor på jobbet. Av dessa uppger 80 procent att de har förlorat arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till dessa beteenden och relationer, skriver Huffington Post.

Påverkar motivation och prestation

Deltagarna i studien bekräftar att de dåliga relationerna påverkar deras motivation och prestation negativt, på flera olika sätt. 78 procent säger att deras engagemang för organisationen har sjunkit, och 66 procent tycker att deras prestationer i arbetet har försämrats. Märkbart är också att nästan hälften uppger att de avsiktligt har minskat sin ansträngning på jobbet på grund av dåliga relationer eller dåligt beteende från kollegor. Var fjärde erkänner att de ibland tar ut sin frustration på företagets kunder.

Som synes har ”förgiftade” relationer en enormt skadlig inverkan på arbetsplatsen och dess förmåga att prestera. Påfrestande beteenden kan bero på alltifrån stress och psykisk ohälsa till bristande tillit eller nedsatt empatisk förmåga hos en eller flera parter. Det kan ta sig uttryck i form av ständiga klagomål och kritik, skuldbeläggande, avundsjuka och passivt-aggressivt beteende från en eller flera parter. Det kan också ta sig uttryck i form av att en relation är ensidig och bara den ena parten tillåts ha behov och ställa krav – eller tar åt sig ”äran” för utfört arbete, och osynliggör andra.

Dessa är bara några exempel på hur dåliga beteenden och relationer i arbetslivet kan se ut, och problemet är också att de smittar. Alla vet väl att ett leende smittar av sig – ofta på ungefär en sekund – och detsamma gäller när mungiporna pekar neråt och när folk är arga och sura.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tre grundtips

Frågan är då hur man ska hantera dåliga relationer som man själv har hamnat i på jobbet. Hur ska man agera om en kollega uppvisar ett påfrestande beteende som gör att man tappar lusten? Denna fråga är förstås invecklad, och det finns inga enkla svar. Om det handlar om rena regelbrott eller mobbing så är det naturligtvis en fråga som högre chefer måste hantera. Men om det ”bara” handlar om ett påfrestande beteende – kanske för att kollegan är stressad eller helt enkelt har svårt att hantera relationer – så finns det en del saker man kan tänka på för att hantera situationen på bästa sätt.

Nätportalen PsychCentral ger tre enkla och användbara tips för hur man ska agera när man utsätts för påfrestande beteenden på jobbet.

Det första rådet är att man inte ska ta det personligt. Det är kanske lättare sagt än gjort, men det är ändå viktigt att komma ihåg att beteendet sannolikt är rotat i någon form av osäkerhet, rädsla eller stress, och att det alltså inte beror på dig. Du är förmodligen inte ensam om att utsättas för det, och orsaken har sannolikt inte med dig och din personlighet att göra.

Det andra rådet är att inte reagera reflexmässigt och ge sig in i en onödig konflikt. Istället kan du med fördel agera i rak motsats till din spontana instinkt. Om du till exempel känner en reflexmässig vilja att undvika personen – gå istället fram till honom eller henne och visa lite intresse och omsorg. Kanske leder detta till att beteendet och relationen förbättras, särskilt om personen ifråga drivs av någon form av rädsla eller stress. Var dock noga med att veta var gränsen går – du ska inte utsätta dig själv för en relation som du verkligen mår dåligt av.

Det tredje och sista rådet är att du bör ha en eller ett par personer som du kan prata med om den påfrestande relationen. Det kan vara en chef eller någon kollega som du verkligen litar på. Även familjemedlemmar och vänner utanför jobbet kan fungera som ett bra stöd. Det viktiga är att du har någon du kan prata med som kan hjälpa dig att se klarsynt på situationen.

Viktigt att agera

Naturligtvis kan problematiska jobbrelationer vara mer komplicerade än vad de framstår här, men dessa tre tips från PsychCentral är i alla fall en grund att stå på. Goda relationer är en absolut grundförutsättning både för ditt eget välmående och för företagets produktivitet. Det viktigaste om du upplever problem av den här typen är att hantera problemet på ett genomtänkt och medvetet sätt – låt inte en dålig relation förgifta ditt arbetsliv till den grad att du tappar motivationen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill