”Det handlar om balanserade avvägningar”

Monica Lingegård, VD Samhall, håller frukostseminarium den 16 september: ”Hållbarhet handlar i grunden om allt som bygger lönsamhet.”

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | ARTIKEL | AUG 2016

Monica Lingegård

Monica Lingegård

Samhalls VD Monica Lingegård utsågs till Årets VD i kategorin Stora företag 2015. Den 16 september kommer hon att hålla föredrag vid Motivation.se:s frukostseminarium. Där tänker hon dela med sig av sina kunskaper om hållbart företagande, socialt ansvar och lönsamma affärer. Hon kommer också att berätta om det hon kallar för hållbarhetens 4:e dimension. Vi har därför tagit tillfället i akt att ställa några frågor till Monica, som här berättar mer om vad vi kan förvänta oss av hennes föredrag.

Du ska tala på Motivation.se:s frukostseminarium den 16 september. Vad tänker du prata om och vad kan åhörarna förvänta sig att få med sig från seminariet?

– Jag kommer att berätta om min syn på vad hållbart företagande innebär och kanske framför allt hur man genom att ta socialt ansvar och jobba med mångfald och sociala hänsyn kan göra bättre och mer lönsamma affärer. Jag kommer också beskriva det jag kallar hållbarhetens 4:e dimension. Det som är en grundförutsättning för både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, det vill säga företagskultur och ledarskap.

Du ska alltså prata om hur socialt ansvar ger lönsammare affärer. I korta drag, vad är det som gör hållbarhet lönsamt?

– Hållbart företagande handlar om ett långsiktigt, resurseffektivt och ansvarsfullt värdeskapande för bolaget, men också välståndsbyggande för bolagets intressenter så som leverantörer, medarbetare och samhället i stort. I grunden handlar det om att nyttja alla resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och kunna göra balanserade avvägningar mellan olika intressen. I grunden allt som bygger lönsamhet helt enkelt.

Vilken roll spelar företagskulturen och ledarskapet i hållbarhetsarbetet?

– Utan en stark företagskultur med ett ledarskap där hållbart värdeskapande för alla intressenter kommer den etiska och moraliska kompassen saknas i bolaget. En kompass som gör att ledare och medarbetare kan fatta rätt beslut och göra rätt avvägningar i beslutsfattande. Vi har historiskt sett många bevis på företagsledare som sjungit hållbarhetens lov men där det bara varit läpparnas bekännelse. Högsta ledningen måste ”walk the talk” och visa vägen genom sitt agerande och sitt beteende.

Socialt ansvarstagande är ju egentligen er kärnverksamhet. Hur väl tycker du att andra svenska företag lyckas med den biten?

– Socialt ansvar kretsar kring allt ifrån mänskliga rättigheter till arbetsvillkor, kollektivavtal, rätten till facklig verksamhet, hälsa, diskriminering, mångfald, utanförskap och samhällsengagemang. Så det finns inget enkelt svar. Många av de svenska företag som har tillverkning i Asien och Afrika tar ett föredömligt ansvar i dessa länder. Samtidigt tampas en allt växande andel av den offentliga sektorn med höga sjukskrivningstal på grund av en icke hållbar arbetssituation. Vi har i många fall kommit långt avseende arbetsvillkor, samverkan med fackliga är en självklarhet för alla storföretag och huvuddelen av svensk arbetsmarknad har kollektivavtal. Samtidigt så står fler och fler utan arbete som en konsekvens av dålig matchning mellan jobb och förmåga och många gångar onödigt höga krav på personalens erfarenhet. Det finns mycket kvar att jobba med helt enkelt!

Till sist, du utsågs till Årets VD 2015. Vad har den utmärkelsen gjort för dig och ditt arbete?

– Priset har byggt stolthet internt och ytterligare stärkt vårt varumärke externt. Något som är oerhört betydelsefullt för vår förmåga att göra affärer och säkra att vi får ut alla våra 25 000 medarbetare i riktiga jobb. Vi har fått en möjlighet att delta ytterligare i media och den allmänna debatten. En möjlighet som jag nyttjat till att stärka Samhall ytterligare. För ledningen och mig personligen har det uppfattats som en väldigt rolig bekräftelse på att det förändringsarbete som vi jobbat hårt med de senaste fem åren varit bra och gett effekt.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Årets VD

Dela:

Boka din plats!

Här hittar du mer information om Årets VD-frukosten med Monica Lingegård och bokar din plats till tisdagen den 16 september.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill