Den nya kollektivismen

Anna Frankzen Starrin: "Idag finns det åter ett behov att höra till ett större sammanhang än bara jaget och den lilla gruppen. Individen får mer styrka och kraft då hon blir en del av ett större gäng. "

Ledning | ARTIKEL | FEB 2012

Den nya kollektivismen

Den nya kollektivismen

”Jag tycker som alla andra”, är en mening man inte hör så ofta. Anledningen är en trend som talar för oss individer och den trenden har pågått under lång tid. Den här trenden kallas av oss trendanalytiker för individualismen. Självständighet och att styra över sina egna åsikter och konsumera produkter som visar vem jag är, är motiv för individualismen. Individen först. Nu har individualismen fått sin mottrend i en trend som vi kan kalla ”Neokollektivismen”.

Individualismen var ett gissel för många producerande företag som följde konsumenternas behov av individanpassade produkter. För nästan ingen av oss ville ha produkter som ”alla andra hade”. Fördelen med massproduktion försvann då konsumenterna krävde att produkterna skulle utformas efter var och ens önskemål och behov. Det gav naturligtvis ökade kostnader i produktion.

Men för de företag som såg och kunde tolka trenden fanns naturligtvis uppsidor. ”Apparna” blev en succé för mobilproducenterna. Framgången berodde delvis på att man erbjöd individanpassat innehåll i var persons mobil. 

I en tid där mottot har varit ”Jag konsumerar, alltså är jag”, så möter vi allt fler som inte tycker att vår person formas av vad vi konsumerar.

Två unga trendsättare- musikerna och dj-tjejerna Rebecca och Fiona - pratar ofta om hur oviktigt det är att konsumera i stora mängder och att lycka inte är ett par designer-jeans. Det här är två tjejer som har mycket sympatier hos unga och deras åsikter får konsekvenser. Organisationen Adbuster som har systerorganisationer runt om i världen kämpar för en ”Buy nothing day”. Samma organisation var den som startade Occupy Wall Street, med syftet att protestera mot sociala och ekonomiska ojämlikheter i samhället.

Individualismen möter motstånd också för att vi blir allt mer medvetna om våra konsumtionsvanor, vår privata ekonomi och vår miljö. Därför blir det allt svårare för medvetna personer att konsumera i samma takt. Idag finns det åter ett behov att höra till ett större sammanhang än bara jaget och den lilla gruppen. Individen får mer styrka och kraft då hon blir en del av ett större gäng. Trenden strävar efter en ny sorts kollektivism, inte att blanda ihop med den vi har historiskt och politiskt mött i ideologier så som nationalism, kommunism och fascism.

Den nya trenden ”neokollektivism” har fortfarande individualistiska drag. Du kan flyta in i och ur kollektiv utifrån dina individuella behov. Du hör troligtvis till flera olika kollektiv samtidigt. Drivkrafterna för trenden har fyra motiv:

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer
 • minska ekonomiska utgifter
 • minska miljöpåverkan
 • förenkla och vinna tid
 • skapa större trygghet genom att tillhöra en större grupp

För företag som kan svara upp mot dessa fyra motiv finns framgångar att skörda. Vi kan redan nu möta företag som tidigt har sett den här trenden och skapat produkter och tjänster som tilltalar vårt behov av en ny kollektivism. 

Kundkraft

Företaget erbjuder sina medlemmar möjligheten att få billigare elpriser genom att de en gång i månaden låter Sveriges elleverantörer lägga bud på elpriset i
Kundkrafts auktion. Den elleverantör som lägger lägst elpris vinner och får
 leverera till kundkrafts medlemmar.

Groupon

Groupon är en social shoppingtjänst. Här kan medlemmar få ta del av deals med upp till 70% rabatt.

Frilansar-kollektiv

Det poppar upp allt fler frilansar-kollektiv. Småföretagare som söker tryggheten i att sitta tillsammans med andra företagare, istället för att driva företaget hemma vid köksbordet.

Boende

Även när det gäller boende finns nya boformer som svarar upp mot de fyra motiven. Till exempel har intresset ökat för kollektivboende, både i Sverige och internationellt. Det de personer som väljer att bo så önskar, är social gemenskap och förenklingar i vardagen (till exempel att fördela matlagning på fler personer). Ett annat kollektivt boende med miljöhänsyn är ekobyar. Det byggs allt fler ekobyar i Sverige.

Det nya svarta är inte att konsumera mer, eller att konsumera individuellt. Det nya svarta är att minska på konsumtionstakten. Vid de tillfällen vi behöver konsumera tjänster eller produkter, så gör vi det medvetet och i gemenskap.

Anna Frankzen Starrin

Vår trend- och omvärldsbevakare

 • Följ skribent

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsanalytikern som har kommit att kallas för Robot Anna i media. Hon talar trots sitt smeknamn om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Anna är kulturantropolog och hjälper företag och organisationer att navigera in i framtiden genom att identifiera vad människor tänker, tycker, vill och behöver. Anna har genomfört flera globala framtidsstudier och är en mycket anlitad föreläsare och trendspanar regelbundet i SR och TV.

Följ Anna på Instagram: @robotannas

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Anna Frankzen Starrin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill