Framgång och mångfald hör ihop

Anna Frankzen Starrin: "Städer och deras näringsliv blir mer framgångsrika av mångfald".

Ledning | ARTIKEL | MARS 2011

Förenta Nationerna lade fram en rapport 2007 som säger att 2030 kommer cirka två tredjedelar av jordens befolkning att bo i städer. Idag bor drygt hälften av oss i städer, att jämföra med 1800-talet då bara tre procent bodde så. Urbaniseringen är en av de viktigaste och starkaste trenderna just nu.

Vi vill bo tillsammans, vi vill ha den tillgänglighet och bekvämlighet som staden erbjuder. Många städer växer snabbt och storstäderna växer explosionsartat. Somliga städer växer med kvalitet och andra städer tycks balansera på gränsen till sammanbrott.
 
Jag har genomfört en global studie som syftar till att kartlägga framgångsfaktorer för städer i framtiden. Oavsett var i världen jag än har genomfört mina intervjuer med stadsplanerare, politiker, näringslivsrepresentanter eller arkitekter, så har jag fått samma svar: - Mångfald är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för städer och näringsliv i städerna.
 
Alla vi som har valt staden framför landet har det gemensamt, att vi söker mångfald, och då menar jag mångfald i allt. Vi vill ha tillgängligheten till ett brett kulturutbud, många boendemöjligheter, arbetstillfällen, många restauranger att välja mellan, olika typer av shopping, och spänningen i att möta människor med annan bakgrund och historia än vi själva. Mångfalden i staden är det som attraherar boende, näringsliv och turister.
 
Även innovationskraft och kreativitet föds ur mångfald. Likadana människor som försöker att vara kreativa tillsammans kommer inte att nå lika långt och blir inte lika innovativa som när olika människor, med olika kulturell bakgrund och utbildning, möts och bidrar med sina idéer.
 
Många företag säger sig sträva efter mångfald, men få lever upp till det. Naturligtvis är det inte enkelt. Det kräver mycket av både staden och företagen som vill skapa mångfald. En av de uppenbara insikterna är, att tolerans är viktigt för mångfald, det kräver också en acceptans i det att mångfald kräver mångfald. Vill du attrahera personer med annan kulturell bakgrund måste du kunna erbjuda dem mer än bara ”svensk standard”.
 
Det finns ett antal företag som ligger i framkant vad gäller mångfald. Byggföretaget Dipart har 70 anställda från elva olika länder. Kompetensgalan delar ut ett pris i mångfald och förra året gick priset till Per Thorstensson, VD för Arlanda Express, som arbetar aktivt för mångfald.

Ett företag som går från klarhet till klarhet är Glada Hudik-teatern som nu syns i både film, tv-reklam och på teaterscenen. Glada Hudik är ett modigt, litet kulturetablissemang som startades 1996 med målet att låta utvecklingsstörda spela teater. Idag spelar deras föreställningar och deras “mångfaldiga skådespelare” för fulla hus.

Anna Frankzen Starrin

Vår trend- och omvärldsbevakare

  • Följ skribent

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsanalytikern som har kommit att kallas för Robot Anna i media. Hon talar trots sitt smeknamn om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Anna är kulturantropolog och hjälper företag och organisationer att navigera in i framtiden genom att identifiera vad människor tänker, tycker, vill och behöver. Anna har genomfört flera globala framtidsstudier och är en mycket anlitad föreläsare och trendspanar regelbundet i SR och TV.

Följ Anna på Instagram: @robotannas

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Anna Frankzen Starrin

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill