Lyckade företag är nyfikna företag

Vi vill sticka ut!

Ledning | ARTIKEL | MARS 2011

Lyckade företag är nyfikna företag

Lyckade företag är nyfikna företag

Individualismen som trend och personligheten som vårt varumärke. Vad och hur vi konsumerar talar om vilka vi är. Om vi vill sticka ut gäller det att inte köpa samma saker som alla andra gör. Är vi på väg bort från kollektivitet och massproduktion?

"Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp." - Tage Danielsson
 


Vad motiverar företag och organisationer att studera trender? Jo, möjligheten att skapa företagande som är hållbart över tid. En av de vanligaste missuppfattningarna jag möts av i mitt arbete som trend- och omvärldsanalytiker är att trender är kortvariga tendenser, som påverkar en region eller en bransch. Men en trend är en stark kraft som sker i och påverkar hela samhället, oftast globalt och i minst 15 år.  Samhället och vi människor förändras i allt snabbare takt och ALLA lyckade företag har det gemensamt att de förändras i takt med utvecklingen och anpassar sig efter nya behov och önskningar hos konsumenter och medarbetare.
 


Under de senaste 20 åren har oerhört många nya uppfinningar revolutionerat vårt samhälle. Att jämföra det senaste årtiondet med de uppfinningar som kom till under 80-talet, när jag växte upp, blir nästan larvigt. Ja, CDs och Microsoft Words intåg går inte riktigt att jämföra med all den användarvänliga, mobila teknik som helt har förändrat vårt sätt att agera och kommunicera. För det är innovationerna som skapar trender. Och det är trender som ger förändringar i våra beteenden. Det är därför behovet av kontinuerlig insamling av trender, tendenser och samhällsinsikter har ökat, och allt fler företag väljer att ha en insiktsavdelning.
 


Trend- och framtidsstudier blir ett viktigt redskap i framtidens företag och organisationer. De företag som lyckas bäst låter sina strategiska beslut baseras på insikter från historien och resultat av framtidsstudier och kunskap om de mest tongivande trenderna. Jag brukar kalla den metoden att ”framtidssäkra” företag, vilket ger dem möjlighet att ta mer välgrundade beslut som rimmar i samklang med framtiden.  De företag som lyckas här blir i högre grad ett mer attraktivt varumärke och mer lockande arbetsplats. Dessa företag vågar i högre utsträckning utmana branschens så-har-vi-alltid-gjort-förut och drivs av en stark kraft att hela tiden lära mer, genom att studera sin omvärld. Jag vill passa på att beskriva två case som jag tycker är inspirerande och visar på hur man kan jobba med trender i sin organisation.


Individualismen/Mini Cooper
Individualismen är en av de starkaste trenderna just nu. Den handlar om att vi inte vill vara som alla andra, inte köpa samma saker som alla andra och inte se ut som alla andra. Vår personlighet är vårt varumärke som vi vårdar ömt och hela tiden utvecklar. De produkter vi använder speglar vår identitet. Till skillnad från under industrialismen, då vi sökte trygghet i kollektivet, så vill vi hellre vara en del av mindre, intressestyrda communities. Individualismen kan tyckas vara ett stort problem för producerande företag som inte längre kan producera sina produkter för att nå en massmarknad. En biltillverkare såg tidigt en lösning. Mini Coopern har blivit känd för sin möjlighet till kundanpassning. En bil 1000-tals möjligheter. De har valt att kalla det för ”you-ification” som motiverar konsumenten att köpa en ännu personligare Mini, anpassad efter just dina önskemål. Och det finns många olika kundanpassningar att välja mellan, ca 50 000 stycken.


Merging/Coffice
Trenden Merging handlar om att de olika delarna av vårt liv går ihop (”merge”). När är man ledig och när arbetar man? Det är inte längre självklart. Med hjälp av dator och internet kan du ta med dig kontoret hem, eller ta med dig fritiden till kontoret. Du har tillgång till alla dina jobbdokument även i hemmet och kanske svarar du på jobbmail, till långt fram på natten, eller så sitter du på arbetstid och surfar på olika sociala media, så som Facebook. Vi vill kunna göra både och samtidigt. Coffice är ett café och en arbetsplats i ett. På Södermalm i Stockholm kan man hitta företaget som såg behovet av att kunna erbjuda både en plats för fritid och en plats för jobb. Du löser ett medlemskap, laddar Cofficekortet med pengar och sen får du tillgång till arbetsplats, skrivare, kaffe, bullar, konferensrum och ett gäng avslappnade ”kollegor”.


Genom att studera konsumenter mer än konkurrenter och analysera trendernas inverkan på just din bransch så kan du ta reda på behov och önskningar som läggs till grund för produkt- och tjänsteutvecklingar. För så är framtidens företagande - Lyckade företag är nyfikna företag.

Anna Frankzen Starrin

Vår trend- och omvärldsbevakare

 • Följ skribent

Anna Frankzen Starrin är trend- och omvärldsanalytikern som har kommit att kallas för Robot Anna i media. Hon talar trots sitt smeknamn om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Anna är kulturantropolog och hjälper företag och organisationer att navigera in i framtiden genom att identifiera vad människor tänker, tycker, vill och behöver. Anna har genomfört flera globala framtidsstudier och är en mycket anlitad föreläsare och trendspanar regelbundet i SR och TV.

Följ Anna på Instagram: @robotannas

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Anna Frankzen Starrin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Faktaruta

 • En trend en förändring som sker i och påverkar hela samhället, ofta globalt, i minst 15 år. 

 • Samhällsskiften är stora omvälvande förändringar, så som när vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle. Dessa förändringar påverkar oss i minst 100 år.


 • Mode är en förändring som varar i något år, ofta regionalt och ger inget större avtryck.


 • Fluga är en säsongsbetonad, regional förändring.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill