Senaste nytt inspirerar framåt

Nya tankar utifrån bidrar till utveckling internt.

Utbildning | Motivera | ARTIKEL | OKT 2011

Seminarie

Seminarie

Känslan av gemenskap och en positiv företagskultur internt, kan etableras genom att låta medarbetarna ta del av trender och omvärldsbevakning inom branschen.

Såväl vid interna förändringsprocesser som när vardagen flyter på bland medarbetarna, är det motiverande att låta kollegorna ta del av det som händer ute på marknaden. Att ha koll på konkurrenter stärker det interna samarbetet och skapar en positiv ”vi”-känsla. Det bidrar också till att förankra och formulera företagets mål och riktning – vilka position är vår på en konkurrensutsatt marknad? Vad ska vi, tillsammans, kämpa för?

En bra motivator och ett enkelt sätt att hålla den interna lågan vid liv, kan vara att  regelbundet ta in gästföreläsare som kan berätta om de senaste trenderna inom just er bransch.

Nya tankar utifrån får igång intressanta och nyttiga diskussioner internt. Resultatet blir större känsla av gemenskap och ett engagemang som öppnar upp för nya tankar och idéer. Att internt arbeta vidare med frågor som kommer upp i samband med föreläsningen, är ett utmärkt sätt att fånga upp medarbetarnas bidrag till företagets framtida utveckling.

Och som vi alla vet – att känna sig delaktig som individ skapar motivation och driv.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Utbildning
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill