”En enstaka idé är sällan den bästa”

”Jag identifierade det jag själv hade saknat”. Åse Angland Lindvall om verktyget som gör idéer till verklighet.

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | SEP 2014

Åse Angland Lindvall, Innovation

Åse Angland Lindvall, Innovation

Från idé till innovation kan vägen vara brokig och det finns många sätt att ta sig framåt. Processer, strategier, metoder och modeller – olika branscher och organisationer har varierade angreppssätt för att uppnå en innovativ företagskultur. Åse Angland Lindvall sa upp sig och startade företaget Idea2Innovation för att ta fram något som hon själv hade saknat – ett verktyg som samlar människors idéer och tar dem till nästa nivå. Hennes drivkraft? ”Jag ville så gärna tillvarata alla bra idéer som en organisation består av.”

Befruktning mellan olika ämnesområden, kompetenser, idéer och relationer är en bra grogrund - till och med en förutsättning - för en innovativ företagskultur. Men hur ska idéerna tas tillvara? Hur ska de fångas upp och inte bara bli en anteckning på en servett eller några korta rader i ett mail? Och hur ska vi få saker och ting att hända – trots att vi inte kan sitta och spruta idéer tillsammans från morgon till kväll?

Det var några av frågorna som Åse Angland Lindvall länge hade brottats med under sin karriär inom bland annat Ericsson, E.ON och SMHI. I rollen som produktchef stötte hon gång på gång på utmaningarna i att fullt ut få ihop människors olika kompetenser och kvaliteter i projekt vars deltagare var geografiskt utspridda. Hon drev stora samarbeten där flera företag kunde vara inblandande. De hade gemensamma intressen – men väldigt olika arbetsplatser, processer och företagskulturer. En verklig utmaning var att samla alla dessa individers tankar och idéer till något användbart.

För en idé tillför inget värde i sig - förrän den börjar realiseras.

- I huvudet började jag para ihop den gamla hederliga förslagslådan med den nya teknikens sociala flöden och möjlighet till interaktion mellan människor över hela världen. Resultatet blev en molntjänst som engagerar och involverar människor, ett innovativt sätt att förena människa och teknik, säger Åse Angland Lindvall.

Hon berättar att systemet bygger på att göra idéerna synliga och på det sättet också ge fler i organisationen chansen att vara med och utveckla dem.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- En enstaka idé är ju sällan den bästa. Men när den förenas med andra börjar det hända något, säger Åse.

Blir självsanerande

Produkten har funnits sen hösten 2012 och används idag både i interna innovationsprocesser inom större organisationer, men också av företag som arbetar fram spännande lösningar i samarbete externt med kunder och partners. Det senare handlar om ett visst mod, ofta sprungen ur en stark företagskultur, konstaterar Åse. Att ta en process som är starkt kopplad till företagets kärnverksamhet och förflytta den utanför bolaget, det kräver stort självförtroende.

- Jag har till och med exempel på bolag som gått ut och använt verktyget som en trigger i sig. Man har helt enkelt aktivt sökt lösningar utanför företagets väggar. ”Vi står inför den här utmaningen men vet inte hur vi ska lösa den – kan ni hjälpa oss?”. Sen har verktyget öppnats som idébank för kunderna. Fantastiskt! Det ligger i tiden.

Åse Angland Lindvall, Innovation

Åse Angland Lindvall, Innovation

Den vanliga definitionen av innovation är att det är en tanke eller en produkt som skapar värde på marknaden. Åse menar att det sällan är någon svårighet att spotta ur sig idéer, utmaningen ligger i att inte ta dem för långt innan man upptäcker att de faktiskt kanske inte var de allra bästa.

Att öppet samla idéer och bjuda in flera hjärnor till att vidareutveckla skapar transparens. Och processen har nästan ett inslag av självsanering. Det som inte håller kommer automatiskt att sorteras bort längs vägen, medan de goda inslagen tas tillvara och gifts ihop med andra.

- Det blir lättare att komma till beslut i idéprocessen, helt enkelt. Vissa saker ser man direkt: den här ska vi genomföra nu på en gång. Då kanske det inte ens handlar om en innovation i ordets rätta bemärkelse. Men sen finns det andra dimensioner som fångas upp och hamnar under kategorin ”vidareutveckling”. På så sätt når öppenheten både högt och lågt. Och det blir heller ingen avgränsning – alla som vill är välkomna i processen som blir väldigt inkluderande för medarbetarna. Det i sig får en mycket positiv effekt på företagskulturen, har vi sett, kommenterar Åse.

En annan uppsida är det kontinuerliga lärandet som blir en bonuseffekt. När olika enheter synliggör sina erfarenheter och tankar, ökar förståelsen för vilka utmaningar de olika delarna av företaget står inför.

Det inkluderande ledarskapet

Men Åse Angland Lindvall understryker att ledarskapet i företaget spelar en central roll för att saker faktiskt ska hända i slutänden. Ett verktyg är bra, men det är människor och människors beslut som sätter processer i rullning i slutänden.

- Ett inkluderande ledarskap är en oerhört viktig faktor. Vi vill nästan att det ska vara ett honnörsord för verksamheten. För egentligen, om man ska hårdra det, så är det inte idéerna i sig själva som är viktigast. Det är människors engagemang, bidrag och motivation. Och finns inte ledarskapet är det svårt att få med folk på tåget, för den biten sköter sig inte själv.

Åse tillägger att det här är något som måste sträcka sig ända upp i ledningsgruppen – en ledning måste vara intresserad av att utveckla nya värden och se att organisationen mår bra av den feedback-loop som uppstår när idéer synliggörs.

- Som systemet är uppbyggt blir det, på samma sätt som i sociala medier, ett naturligt feedbackinslag och arbetssättet sker i iterationer. Det blir också tydligt vilka som ofta kommer med idéer och vilka som aldrig gör det. På så sätt bidrar verktyget till att samla statistik som är väldigt användbar i analysen av företagets innovationsprocesser. Vilken typ av idéer kommer ofta upp? Varifrån kommer de och kan vi få ut ännu mer av dem? En spännande effekt kan till exempel bli att homogenitet plötsligt blir synlig – om bara samma personer kommer med liknande tankar kanske organisationen behöver lite nya inslag som bryter mönster i team och konstellationer. Och hur kan man få de tystlåtna att synas och höras mer? Deras idéer är förmodligen en jättetillgång som man annars missar att fånga upp.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill