Håll koll på kreativitetsdödarna

Dålig rollfördelning, för lite mångfald, onödiga begränsningar och bristande feedback stryper kreativiteten på arbetsplatsen.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | AUG 2014

Kreativitet, Motivation

Kreativitet, Motivation

Alla människor är kreativa, men tyvärr finns det många hinder som kan sätta stopp för din egen eller dina medarbetares kreativitet. Både som chef och som individ kan det därför vara bra att känna till de vanligaste "kreativitetsdödarna". Forskning från Harvard visar bland annat att dålig rollfördelning och onödiga begränsningar leder till försämrad kreativ förmåga bland medarbetarna.

Vi inbillar oss ibland att det finns två typer av människor - sådana som är kreativa och sådana som inte är det. I själva verket har alla människor en kreativ förmåga, det gäller bara att komma åt den. Kreativitet är en egenskap som vem som helst kan träna upp och utveckla.

Därmed inte sagt att det är enkelt; den kreativa processen är väldigt fragil, och alla som jobbar med idéer och skapande har väl någon gång "kört fast" i sitt arbete och känt att det inte finns några vägar framåt.

Men lugn, det finns det. Det gäller bara att vara uppmärksam på de spärrar och hinder vi stöter på under arbetets gång. Vissa av dem är mentala, andra kommer utifrån.

Mentala spärrar

De mentala spärrarna har du säkert hört talas om många gånger tidigare. Ett klassiskt misstag i den kreativa processen är till exempel att skapa och utvärdera på samma gång. Det ligger i sakens natur att det första försöket eller utkastet inte blir särskilt lyckat. Börja därför med att bara skapa, och vänta med utvärderingen till ett senare skede.

Ett annat vanligt hinder är rädslan för att göra fel och begå misstag. Om du till varje pris vill undvika misstag så kan du inte göra någonting alls. Kreativa människor gör kolossala mängder misstag, men genom att försöka igen och igen lyckas de då och då få in en fullträff som överskuggar alla fel de har begått. Tänk på vad hockeyspelaren Wayne Gretzky sade - "you miss one hundred percent of the shots you don't take."

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

I vår strävan efter att lyckas i skapandet tar vi också gärna del av goda råd från förebilder och "gurus" inom vårt verksamhetsområde. Här finns dock ytterligare ett möjligt hinder. Bloggen Copyblogger.com, som har listat några av de "kreativitetsdödare" som nämns här, kallar det för "expertsyndromet". Visst är det bra att lyssna på experter, men man bör inte ta till sig allt de säger helt okritiskt. Alla jobbar på sitt sätt, och många framgångsrika människor har lyckats just genom att göra "fel" och strunta i vad experterna säger. Var och en måste hitta sin egen väg till kreativitet och framgång.

Kreativitetsdödare på arbetsplatsen

Som tidigare nämnts finns det inte bara mentala hinder för kreativitet, utan också externa. Dessa är extra viktiga att hålla utkik efter som chef eller ledare. Ditt ledarskap kan nämligen utgöra den avgörande skillnaden mellan kreativitet och idétorka på arbetsplatsen.

Forskare vid Harvarduniversitetet har identifierat fem potentiella "kreativitetsdödare" som är särskilt vanliga inom arbetslivet, skriver tidningen Psychology Today.

Det första och kanske vanligaste misstaget är att man sätter fel person på fel plats. Att tilldela folk roller som de inte passar för är ett bergsäkert sätt att strypa deras kreativa förmåga. Detta bör man tänka på som ledare, men också som enskild medarbetare; är jag i en position där jag kan ge det allra bästa av mig själv och nå min fulla potential? Om svaret är nej så är det kanske dags för en förändring.

Ett annat fenomen som riskerar att döda kreativiteten är externa begränsningar och restriktioner. Dessa kan bestå av att jobbet måste göras på ett visst sätt eller att slutmålet är för strikt definierat. Att ge sig själv avgränsningar kan förvisso vara väldigt bra för kreativiteten - men när restriktionerna kommer utifrån blir effekterna nästan alltid negativa, menar Harvardforskarna.

Att snåla med resurser är en annan säker kreativitetsdödare. Det handlar dock inte främst om ekonomiska och materiella resurser, utan snarare om vad Psychology Today beskriver som "mentala resurser". Framför allt är det väldigt viktigt att ha tillräckligt mycket tid till sitt förfogande. Tid är en resurs som ofta undervärderas när man talar om kreativitet. Kreativa människor har en förmåga att omformulera problemet och att ständigt se det ur nya perspektiv, tills de hittar en lösning. Men för att det ska lyckas måste man ge det tid.

Till "mentala resurser" kan man också räkna rätten att säga nej till arbetsuppgifter eller förslag som skulle störa den kreativa processen.

Mångfald och feedback

Forskningen visar också att kreativiteten på arbetsplatsen kan begränsas av bristande mångfald. Som företagsledare bör man därför undvika att bara anställa personer som liknar en själv - eftersom dessa sannolikt också tänker ungefär likadant och har samma erfarenheter som en själv. Blandat är bäst, och då syftar vi inte bara på klass, kön och etnicitet. Det är också viktigt att ha en salig blandning av personligheter - introverta och extroverta, nördar och kufar, byråkrater och doers.

Ha inte en alltför enfaldig bild av vad mångfald innebär.

Sist men inte minst är utebliven feedback en riktig kreativitetsdödare. En medarbetare som aldrig får någon uppmuntran för sina ansträngningar kommer snart att tappa motivationen. Och utan motivation kommer man som bekant inte särskilt långt i det kreativa arbetet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill