40-plussare mer produktiva

Men personer under 30 presterar sämre än genomsnittet, visar tysk forskningsrapport.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | APRIL 2012

40-plussare mer produktiva

40-plussare mer produktiva

Anställer ditt företag idel unga människor i hopp om att de är pigga och produktiva? Då kanske det är dags att tänka om nu. En ny rapport från Tyskland visar nämligen att 40-plussarna sopar banan med de yngre när det gäller produktivitet.

Relationen mellan arbete och ålder har varit ett hett diskussionsämne på senare tid. Både åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och höjd pensionsålder har debatterats flitigt inte bara i Sverige, utan även i andra europeiska länder - däribland Tyskland. Det tyska arbetsmarknadsministeriet har därför kommit med en ny forskningsrapport om förhållandet mellan ålder och produktivitet, skriver tidningen Ingenjören.

40-plussare produktiva

Tyskland har höjt pensionsåldern till 67 år, och av forskningsresultaten att döma var det inget dåligt beslut sett till de äldres arbetskapacitet. Produktiviteten ökar med åldern. Anställda i åldern 45-49 är de mest produktiva av alla åldersgrupper - de producerar 0.7 procent bättre än genomsnittet. I 50-årsåldern sjunker produktiviteten en aning, men är fortfarande högre än hos personer under 35. Produktiviteten förblir sedan hög upp till 60-årsåldern, och längre än så sträcker sig inte den tyska undersökningen.

Yngre presterar sämst

Hur var det då med de pigga ungdomarna? Det tyska arbetsmarknadsministeriets forskning visar att anställda i åldern 20-24 år är de minst produktiva - 0.3 procent sämre än genomsnittet. Först efter 30 års ålder presterar de något bättre än genomsnittet.

I Sverige har bland andra professorn i arbetsmarknadsekonomi Thomas Lindh, forskat om företag med hög medelålder och låg produktivitet. Studierna har visat att det inte finns något samband mellan den låga produktiviteten och de anställdas ålder. Istället handlar det om att företag som inte är lönsamma har svårt att rekrytera, vilket leder till att medelåldern stiger. Det är med andra ord viktigt att se vad som är orsak och verkan, säger Lindh till Ingenjören.

Japan bäst

Det är ingen slump att den nämnda forskningsrapporten kommer från Tyskland - landet har på senare år arbetat intensivt för att behålla de äldre i arbetslivet och minska åldersdiskrimineringen. Pensionsåldern har höjts från 63 till 67 år och antalet sysselsatta i åldern 60-64 ökar mest i hela EU.

Statistiken i den tyska rapporten visar att Japan är det land som har den högsta sysselsättningsgraden, 97 procent, bland personer i åldern 55-59. I Sverige är motsvarande siffra 92 procent, medan Tyskland trots ansträngningarna fortfarande ligger efter och hamnar på 76 procent. I Belgien ligger siffran på 62 procent vilket är sämst i Europa, skriver tidningen Ingenjören.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill