Flera roller i en

Det ”föräldrasmarta” ledarskapet tillvaratar individens fulla potential.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Rörelsen från den traditionella chefen till den visionäre ledaren gör att nya egenskaper ges utrymme i ledarrollen. Vi inser i allt större utsträckning hur livserfarenheter utanför arbetssituationen tillför ledarskapet en djupare dimension. Föräldraskapet, till exempel. 

Att lotsa och leda barn och tonåringar kan vara stor utmaning.  Det vet såväl föräldrar, skol- och förskolepersonal som alla som någon gång varit engagerade i fritidsaktiveter för barn och ungdomar. Många är de svåra och oväntade situationerna som kan uppstå. Ofta måste du ta snabba beslut, omvärdera situationen, ha avgrundsdjupt tålamod och förmåga att sätta dig in tankesätt som går på tvärs mot dina egna. Förutsättningarna förändras hela tiden och du blir ganska snart utmärkt på konflikthantering.

Alla dessa egenskaper är ovärderliga i ledarskapssituationer på jobbet och allt fler företag börjar se föräldrar som en tillgång, just av den anledningen.

Tiina Bruno är företagscoach, föreläsare och grundare av begreppet ”Föräldrasmart”. Förra året kom hon ut med boken Föräldrasmart – Handbok för chefer och medarbetare där hon resonerar kring begreppet och ger handfasta tips på hur erfarenheterna på hemmaplan kommer till användning på jobbet. Hon menar att företag idag är bra på att ta till vara och utveckla kompetensen inom bolaget, men är sämre på att även utnyttja den kompetens som inhämtas utanför företaget - från exempelvis ideell verksamhet och föräldraskap.

Från industri till informationssamhälle
Vi har, på ganska kort tid, gått från industri till kunskapssamhälle. Vi befinner oss nu på en arbetsmarknad där humankapitalet är centralt och produkter främst fungerar som statussymboler – de är inte längre livsviktiga och nödvändiga tillgångar. Ingen ”kränger prylar” längre. De produkter som säljs idag erbjuder snarare ”lösningar” för individen.

De sociala kontakterna och kommunikationsförmågan ges stor tyngd och maskiner och råvaror har ersatts av en tjänstemarknad med nya kompetenskrav. Kundrelationerna är företagens viktigaste del och konkurrensen om människornas känslor är stor. De individer som företagen idag vänder sig till är medvetna, pålästa, kunniga och har alltid ett motargument en googlesökning bort. Kravet på transparens är större än någonsin och en företagsledare förväntas vara öppen och kommunikativ.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

På arbetsplatserna blir gränsdragningen mellan den privata sfären och jobbet alltmer svårdefinierad. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att ta med jobbet hem och privata nätverk glider samman med jobbkontakter på ett naturligt sätt via Facebook och andra sociala medieformer.

I den här nya utvecklingen blir även gränsen mellan det privata och det yrkesverksamma jaget mindre tydlig. Egenskaper och erfarenheter från den privata sfären hamnar i den professionella och tvärtom. Individer ställer högre krav på att få ihop alla delar i livet när de väljer jobb. Jobbet är inte bara ett jobb längre. Det är en del av livet. Som rekryterande ledare krävs lyhördhet, mänsklighet och förståelse. Man anställer en människa, inte en funktion.

Chefen vs ledaren
Bruno beskriver skillnaden mellan den nya ledaren och den förlegade chefsrollen.

"Chefen trycker på, ledaren drar. Chefen berättar hur du ska göra, ledaren visar. Chefen använder rädslan som makt, ledaren entusiasmerar. Chefen bibehåller, ledaren utvecklar."

Bruno menar att den nya marknaden kräver ett ledarskap som inte är grundat på kontroll och disciplin. Tonvikten ligger i framtiden snarare på förmågan till anpassning, medmänsklighet, flexibilitet, motivation och att lyckas locka fram individers inre drivkrafter. Och det är här som föräldraskapet kommer in. Tiina Bruno ser att det här är egenskaper som varje förälder utvecklar naturligt. Genom begreppet ”Föräldrasmart” vill hon få företagare att inse den kompetens som många medarbetare sitter på, men som alltför sällan används på arbetet.  

”Föräldrasmart” och enkelhet
Bruno ger i boken en rad exempel på egenskaper som en förälder för med sig in i ett företag.
Bland annat menar hon att en förälder ofta är lösningsorienterad, fokuserad, eftertänksam och har förmåga att tänka utanför ramarna. De är ofta aktivt lyssnande, har helhetsfokus och är vana vid att samarbeta mot gemensamma mål och inte ta nederlag så hårt. Det finns en tillförsikt och ett perspektiv till saker och ting som gör att problem ofta inte ses som hinder, utan snarare som utmaningar som utvecklar.

I sitt material citerar Tiina Bruno många föräldrar som leder både större och mindre verksamheter. Här finns många tips och praktiska exempel från verkligheten att hämta. Bland annat pratar hon med Joakim Ströberg , trebarnsfar och affärsområdeschef på Telge bostäder. Han säger:

”En personlig coach lärde mig en grundläggande enkel sak en gång. Hon sa ’Joakim, när din personal kommer fram till din arbetsplats, ta bort fingrarna från tangentbordet, vänd dig mot denne och fokusera fullt ut på vad denne har att säga’. Jag har följt detta och flera andra mycket enkla råd med fantastiska resultat”.

Ibland behöver det inte vara svårare än så. Det kan vara så enkelt. Men det gäller att få syn på de små handlingarna som påverkar det stora maskineriet.
 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill