Bygg broar och skapa glädje genom ditt ledarskap

Glädjeministern Leila Karchaoui skapar lönsamhet med human hållbarhet.

Ledarskap | Digitalisering | ARTIKEL | APRIL 2018

Leila Karchaoui inspirerar till mer glädje på arbetsplatsen.

Leila Karchaoui inspirerar till mer glädje på arbetsplatsen.

Glädje på jobbet är en faktor som har stor potential att ge högre lönsamhet. Att ha roligt på jobbet, bli förstådd av sina kollegor och nå sin fulla potential är något som många strävar efter. Framtidens ledarskap öppnar upp för mänsklighet på arbetsplatsen. Leila Karchaoui har identifierat generationsklyftor, digitalisering och ledarskap som tre faktorer som kan hjälpa eller stjälpa glädjen på jobbet.

Hur glad är du på jobbet? Vanor och förutsättningar som finns på arbetsplatsen lägger grunden för hur medarbetarna mår. Personalen är en tillgång på företaget som kan mätas i mer än ekonomiska termer. Human hållbarhet är att aktivt sträva mot en arbetsplats där medarbetare trivs, får möjlighet att utvecklas och vill stanna kvar. Aktiviteter som ger dessa förutsättningar kan se olika ut, allt från konferensresor till fredagsfika. En del kan ha både positiva och negativa effekter, exempelvis fika som skapar trivsel, tid för konversation och eftertanke, men är samtidigt en sockerchock. Fysisk aktivitet på arbetsplatsen är ännu inte lika vedertaget, till exempel är att göra plankan i styrelserummet ingen norm idag.

Att inte våga lyssna inåt eller agera på sitt mående kan få tråkiga konsekvenser. Psykisk ohälsa har ökat i oroväckande takt. Från 2006 till idag har antalet registrerade personer som är sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på svår stress mångfaldigats till 37 000, enligt Försäkringskassans statistik. Mörkertalet antas vara stort. Med bakgrund av detta blir det allt viktigare med den humana hållbarheten, och företagets ansvar över sina anställda.

- Ta vara på den humana hållbarheten och tänk inte bara psykiskt, utan även fysiskt. Vad är det vi stoppar i oss på jobbet? Det är lätt hänt att det blir sockerchocker vid varje firande. Rasterna får inte försvinna, men låt de vara mer än blodsockerhöjande. Stanna upp och reflektera över dig själv och ditt mervärde. Det jag gör nu, vad skapar det för mervärde för organisationen? Det tror jag är jätteviktigt, säger Leila Karchaoui.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Människans plats i digitaliseringens framfart

Allt fler arbetsuppgifter blir digitaliserade för att bli mer effektiva. Digitalisering och robotar kommer att förändra hur vi arbetar i framtiden. Tidigare har det premierats när människor försökt vara perfekta, likt robotar. Leila menar att det finns plats för människor, och att det mänskliga behöver tilldelas mer plats.

- I alla led är det människan som ligger bakom all digitalisering och teknik. Forskning visar ju idag att väldigt mycket inom ekonomivärlden håller på att tas över av robotisering. Men det man också pratar om är att en robot aldrig kan ta över en trasig process. Det måste alltid finnas en människa som skapar processerna och gör de fungerande, för att roboten ens ska kunna ta över. Människans strävan mot perfektion, att kunna prestera likt en mänsklig robot, går inte längre. Nu tar robotarna över och vi måste börja tänka om och bli mer mänskliga. Hur är det att vara människa, en human människa?

Fokus på mänskliga värden och kreativitet är vad ledare kommer behöva ge till sina medarbetare. Det är en del i att skapa engagemang, något som ligger till grund för glädje lika väl som effektivitet. 

- Jag tror mycket på att öka engagemang. Att se potentialen i individer och inte placera dem i fack, utan att se individer och behov. Där kommer den viktigaste faktorn: att vara en aktiv lyssnare, säger Leila.

Att lyssna kräver mer än att höra

Leila har själv varit ledare i utmanande situationer. När ingen annan kunde hitta en lösning för en medarbetare som var missförstådd, så tog Leila på sig utmaningen. Hon bestämde sig för att komma fram till en lösning som utgick ifrån problemets ursprung, istället för att applicera kortsiktiga lösningar som endast fungerade som konstgjord andning. Symptomen som visades i personens beteende visade sig vara grundade utanför arbetsplatsen. Leila lyssnade och agerade utifrån samtalet. Att lyssna är mer än att vara tyst och samla information. En del uppfattas vara en bra lyssnare för att de inte säger någonting, istället kan de sitta och tänka på något helt annat.

- Det finns en särskild egenskap som skiljer en tyst ledare från någon som verkligen lyssnar: mod. Mod att våga agera och inte bara samla på sig massa information som inte kommuniceras till högre chefer eller till andra medarbetare. Eller direkt till den personen och ställa frågor rätt, fånga upp dem. Tanken räknas inte utan det är en handling. Mod är att agera även om det är obekvämt och känns som att gå i motvind.

En ledares viktigaste egenskaper är att vara lyhörd och modig. Det ligger till grund för att kunna se andra och deras potential, som Leila menar att alla har men inte alltid synligt. Vikten av att lyssna har hon lärt sig från sin morfar, som har varit en stor förebild och haft stor del i hennes uppväxt. Att inte bara samla information eller endast höra på sin motpart, utan att förstå och kunna agera utefter det som kommer fram. Det kräver mod av en ledare att genomföra en förändring. 

Den digitala generationen på väg in i arbetslivet

Leila har identifierat skillnader mellan generationer när det gäller förväntningar på arbetsgivare, kommunikationsbehov och leverans av arbetsuppgifter. På senare tid har 90-talisternas intåg på arbetsmarknaden väckt helt andra krav och förväntningar. Den digitala generationen överbryggar kunskapsglapp när utvecklingen går framåt, men är lite lika visa av erfarenhet från arbetslivet. Dessa skillnader skapar motsättningar, där kommunikation är både problemet och lösningen. 

Så hur kan vi bygga broar mellan olika generationer?

- Jag tror mycket på det personliga mötet där vi kan öka den sociala kompetensen. Vi behöver finna modet att möta våra olikheter. Det är mänskligt att vi trycker in människor i fack beroende på vad de har på sig, deras titel, eller postadress. Hjärnan sorterar automatiskt in. Vi behöver öva mer på att våga möta våra olikheter för att se det bra i andra. Det finns ett värde i att möta olikheter. Fundera på vem du är och vad är det som har format dig till den du är idag. Det är sådana samtal som vi behöver ta vara på, inte bara teorier och böcker. Jag tror att vi tar in alldeles för mycket information innan vi går från “jag vet” till “jag gör”. Sitt inte med locket på, för sanningen kommer att komma ikapp dig i fortsättningen, resonerar Leila.

Tre handfasta tips från Leila Karchaoui för mer glädje

 1. Hitta små aktiviteter i vardagen som ger energi! Det kan vara en god kopp kaffe på väg till jobbet, en gemensam promenad under lunchen eller att ge beröm till någon som har utfört ett arbete som du uppskattar. Skapa nya vanor i vardagen som ger mer glädje, både individuellt men också i team. Det är både endorfin och dopaminhöjande vilket ökar motivationen, ger oss bättre minne, vi blir mer kreativa och mer lösningsorienterade. 
 2. Highfiva mera och fira allt som går att fira! Skapa kreativa målbilder och bestäm gärna i förväg hur ni ska fira när ni uppnår de uppsatta målen. Men fira även det som går dåligt. Det är en lärdom som inte ska upprepas, så fira lärdomen. Gör det bästa av det värsta, med det ni har där ni är. Skapa teamet som tillsammans arbetar produktivt och effektivt för att skapa resultat men som tillsammans kan ha roligt på vägen, man ska skapa minnen man vill se tillbaka till med stolthet och glädje.
 3. Kartlägg tiden. Hur ser eran möteskultur ut? Hur långt tid tar de olika arbetsuppgifterna? Vilka investeringar kan man göra för att spara tid? Det är enkelt att mäta allt i tid eller pengar men vi missar vad det kostar i energi. Om en medarbetare är helt slut efter att ha utfört en arbetsuppgift, är det värt det eller kan vi kanalisera om drivkrafterna för att skapa mer nytta i verksamheten? Räkna på värden som energi, tid och pengar. Tillsammans skapar de mervärde i alla led i organisationen.

- Jag tänker att den humana hållbarheten är den viktigaste för företaget. Oavsett om du är ledare, medarbetare eller kund så är det de som skapar resultat på sista raden, avslutar Leila.

Madeleine

Madeleine Jakobsson

Gästskribent

 • Följ skribent

Madeleine är webbredaktör på Motivation.se och intresserar sig för ledarskap och ungt entreprenörskap. Hon är kommunikatör med förkärlek för det digitala. Börs och aktier är ett hjärteämne, med jämställdhet och hållbarhet i fokus.

Kontakt: madeleine@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Madeleine

Madeleine Jakobsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Digitalisering

Dela:

Om intervjun

Leila Karchaoui brinner för att hjälpa människor att prestera höga resultat med humöret på topp. Hon har arbetat med projektledning, processkartläggning, förbättringsarbete, redovisning och controlling på olika företag i olika branscher med snabb tillväxt och stora förändringar. Medarbetare och kunder uppskattar att hon vänder motgångar till framgångar som leder till mer glädje.


Nu senast är hon aktuell med eventet Bygg Broar. En mötesplats för människor med olika kompetens, från olika branscher och olika generationer som vill nätverka, få ny kunskap, nya idéer och inspiration till att göra skillnad för fler och höja den humana hållbarheten i samhället.


Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill