Förändring misslyckas – när du överskattar din självkontroll

Beteendeförändring, del 1 av 2: Att genomföra en förändring är lätt. Att bibehålla förändringen är svårare.

Motivera | ARTIKEL | JULI 2016

Förändring misslyckas – när du överskattar din självkontroll

Förändring misslyckas – när du överskattar din självkontroll

Att förändra ett beteende är något av det svåraste en människa kan göra. Alla har någonting de vill ändra på i livet – karriären, äktenskapet, dieten, privatekonomin. Även inom organisationer är förändring ibland lika nödvändigt som det är utmanande. Forskning tyder på att vi i de flesta fall misslyckas. Men egentligen är det inte förändringen i sig som är svår att uppnå, utan det svåra är att slå vakt om framstegen. Vi överskattar vår egen självkontroll, och förr eller senare återfaller vi i våra gamla vanor igen – och tror då att vi har misslyckats en gång för alla.

Varför är det så svårt att förändras? Den frågan har nog alla ställt sig någon gång, kanske i samband med ett nyårslöfte som brutits efter första veckan eller en karriärmässig uppryckning som efter inledande entusiasm mynnade ut i ingenting.

Men vid närmare eftertanke så inser du nog att det svåra inte är att förändra ett beteende – det svåra är att bibehålla förändringen över tid. Och det är inte alls säkert att bakslaget kommer efter bara en vecka, som i det raljanta exemplet ovan – vissa lyckas hålla motivationen uppe i veckor, månader eller år innan de, till sin egen stora förvåning, återfaller i gamla synder. Det finns arbetsteam och organisationer där man genomför förändringar som upprätthåller medarbetarnas entusiasm i månader – men när det väl kommer ett bakslag så blir de mer demoraliserade än de var innan förändringen genomfördes.

Så, varför är förändring så svårt, och framför allt – varför är det så svårt att bibehålla förändringen över tid?

Att vilja räcker inte

Tidningen Forbes återger siffror från en studie från 2013 som visar att bara 25 procent av beteendeförändringar inom organisationer håller i sig över tid. Även på det privata planet är beteendeförändring något av det svåraste som finns; forskning tyder exempelvis på att 40-60 procent av alla som genomgår behandling för alkohol- eller drogmissbruk drabbas av återfall.

Att bara vilja förändras tycks inte vara en tillräckligt stark motivationsfaktor; vi måste känna att förändringen är en absolut nödvändighet om vi ska ha en chans att hålla fast vid det nya, sundare beteendet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Men det finns också två andra problem som det talas alldeles för lite om i samband med beteendeförändringar; för det första visar forskning att de flesta människor gravt överskattar sin egen självkontroll. För det andra blir vi helt demoraliserade när vi väl drabbas av det där återfallet som vi trodde att vår ”goda” självkontroll skulle skydda oss ifrån. Vi ser återfall som ett slutgiltigt misslyckande, när det i själva verket är en nödvändig och ofrånkomlig del av förändringsprocessen.

Illusionen om självkontroll

I en studie från Northwestern University lyckas forskarna visa hur illusionen om självkontroll gör att vi lättare faller tillbaka i dåliga vanor, skriver nätportalen PsychCentral.com.

Studien började med att forskarna lät en grupp rökare ta ett test i självkontroll. Men testet var fejk; efteråt sade forskarna åt vissa av deltagarna att de hade hög självkontroll, andra att de hade låg – trots att alltihop bara var bluff. Därefter fick deltagarna titta på filmen ”Coffee and Cigarettes”, samtidigt som de frestades med cigaretter. De som lyckades motstå frestelsen skulle få en ekonomisk belöning efteråt, och belöningen var större ju svårare frestelse de valde att utsätta sig för; de som valde att ha en släckt cigarett i munnen under filmvisningen fick den högsta belöningen, de som valde att ha den i handen fick en lite mindre belöning, och så vidare.

Frågan var hur hög grad av frestelse deltagarna skulle utsätta sig för, och hur många som skulle klara sig genom hela filmen utan att tända cigaretten.

Resultaten visade att de deltagare som (slumpmässigt) fått höra att de hade hög självkontroll utsatte sig för betydligt större frestelser – och misslyckades kapitalt. De valde att tända cigaretten tre gånger så ofta som de deltagare som fått höra att de hade en låg grad av självkontroll.

”Restraint bias”

Fenomenet kallas för ”restraint bias”, och är något som de flesta människor ”lider” av. Vi överskattar vår egen förmåga till återhållsamhet och självkontroll, och därför misslyckas ofta våra försök att bryta dåliga vanor. När vi föreställer oss framtiden, och allt vi då ska åstadkomma, tar vi sällan med våra egna svagheter och tillkortakommanden i beräkningen. Du ska starta ett eget företag, men hur kommer det att gå när du prokrastinerar så mycket? Det har du förmodligen inte tänkt på, för i framtiden föreställer du dig att sådana problem kommer att vara som bortblåsta.

Sanningen är att vi nästan alltid har sämre självkontroll än vad vi tror, och återfall i dåliga vanor är en ofrånkomlig del av förändringsprocessen. Problemet är att vi i regel tolkar dessa återfall som att vi har misslyckats.

I del 2 ska vi därför titta närmare på hur man ska hantera dessa återfall. Att förändras handlar om att ta två steg framåt och (minst) ett tillbaka, gång på gång. Man ska inte vara rädd för misslyckanden – man ska planera för dem.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill