Förstärkartekniker som lyfter din och andras prestation

Del 2 M.A.S.T.E.R-modellen – gör härskartekniker till förstärkartekniker. Bli smartare, fatta bättre beslut och hitta innovativa lösningar.

Hälsa | ARTIKEL | NOV 2020

Genom att bättre förstå vad som påverkar våra egna och andras hjärnor kan vi skapa en miljö som är bättre för oss alla.

Genom att bättre förstå vad som påverkar våra egna och andras hjärnor kan vi skapa en miljö som är bättre för oss alla.

I förra delen om M.A.S.T.E.R-modellen skrev Maria Engström-Eriksson om hur härskartekniker kan få oss att känna oss förminskade, stressade, prestera sämre och därmed utgöra ett mindre hot ur ett maktperspektiv. Motsatsen till de förödande härskarteknikerna är förstärkarteknikerna. Att lyfta andra till den nivå där de presterar på topp. Att använda M.A.S.T.E.R för att hissa istället för att dissa. Så hur hjälper vi andras hjärnor att fokusera, analysera, fatta kloka beslut och lösa komplicerade problem? Hur minskar vi den negativa stressen samt ökar både energi och prestation?

Förstärkartekniker bygger på att stärka de olika M.A.S.T.E.R-faktorerna och därmed lyfta individen till att kunna prestera på sin maximala förmåga. Förmågan att fokusera, göra snabba och bra analyser, fatta kloka och bra beslut, och hitta innovativa lösningarna på knixiga problem. Så vilka är då dessa faktorer? Låt oss repetera vad står bokstäverna i M.A.S.T.E.R står för:

Meaning – vårt behov av att förstå och känna meningsfullhet. Vi vill förstå varför vi gör det vi gör och känna en mening i det – att inte drabbas av meningslöshet.

Autonomy – vårt behov av frihet och möjlighet att välja. Vi söker friheten att själva få bestämma och vara med och påverka - att inte känna sig fången och detaljstyrd. 

Status – vårt behov av att vara viktiga. Vi vill veta att vi spelar roll och har en viktig plats i gruppen - att inte marginaliseras

Truth – vårt behov av att veta och förstå. Vi söker sanningen och jagar efter mer information - att inte bli förd bakom ljuset. 

Equality – vårt behov av rättvisa. Vi eftersträvar balans, etik och moral, det schyssta och rättvisa – att slippa fulspel.

Relations – vårt behov av tillhörighet. Vi behöver samhörigheten med andra, att få tillhöra en grupp, att bli sedda och hörda – att till varje pris undvika utanförskap, utfrysning och osynliggörande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Lyft prestationerna med förstärkartekniker

Om vi nu ser dessa som sex hinkar med vatten som kan tömmas eller fyllas blir tömmandet av hinkarna att utföra härskartekniker, och påfyllandet att arbeta med förstärkartekniker. Säkerligen, och förhoppningsvis, ser du precis som jag ett större värde i att lyfta människor runt omkring dig än att söndra. Så vad kan du då göra för att fylla på hinkarna?

✦ Meaning - vårt behov av att förstå och känna meningsfullhet.
Var tydlig med varför ni gör det ni gör. Gräv vidare genom att fråga flera varför efter varandra. Fokusera på det som känns viktigt på riktigt. Skapa och kommunicera utmanande men möjliga och gemensamma mål. Se till att det finns en vision som skapar stolthet, ingjuter respekt och bygger tillit.

✦ Autonomy - vårt behov av frihet och möjlighet att välja.
Skapa alternativa val, friheten att fatta egna beslut och välkomna avvikande åsikter. Ge dig själv och andra makten över den egna situationen. Undvik detaljstyrandet. Uppmuntra kreativitet, rationellt tänkande och effektiv problemlösning.

✦ Status - vårt behov av att vara viktiga.
Synliggör värdet av ditt eget och andras bidrag. Reflektera över och bygg stolthet för det ni åstadkommer. Sträva efter konstant utveckling så att ni imorgon kan och vet ännu mer. Visa tillit till andras förmåga och potential. Var frikostig med din personliga uppmärksamhet och stöd. Inkludera andra i ditt beslutsfattande.

✦ Truth - vårt behov av att veta.
Var ärlig, öppen och säg som det är. Dela med dig av hela bilden så slipper andra fylla i fel. Våga vara transparant och reducera osäkerheten. Låt nyfikenheten söka nya sanningar och med det nya möjligheter. Se till att du är kongruent i vad du tänker, säger och gör. Håll det du lovar.

✦ Equality - vårt behov av rättvisa.
Se till att alla behandlas schysst oavsett kön, ras, religion eller ålder. Ge varje individ det den behöver för att utvecklas, rättvist är inte samma sak som lika. Uppmuntra rättvis behandling och var tydlig i din markering om andra inte agerar korrekt. Visa andra respekt och undvik specialbehandlingar.

✦ Relations - vårt behov av tillhörighet
Se till att alla känner sig sedda och hörda. Skapa trygghet genom delaktighet och samarbete. Hjälp andra och ta emot hjälp som erbjuds. Bjud på dig själv och våga ha roligt tillsammans. Skapa den familjära känslan där kollegor får möjlighet att lära känna varandra. Ta tag i konflikter direkt och agera fredsmäklare om det behövs. Stå upp för andra och visa att de har ditt stöd även om det blir tufft.

Den psykiska ohälsan ökar, de psykosociala miljöfaktorerna på arbetsplatsen får större uppmärksamhet och ledarskapets inverkan blir tydligare som riskfaktor. Genom att bättre förstå vad som påverkar våra egna och andras hjärnor kan vi skapa en miljö som är bättre för oss alla. 

Valet är ditt. Dissa eller Hissa? Härska eller stärka? 

Maria Engström Eriksson

Maria Engström-Eriksson

Vår expert på hjärnans påverkan i ledarskap och förändringsprocesser

 • Följ skribent

Maria är föreläsare, facilitator, coach och forskare med bas i det egna företaget Matheva. Med ett ben i forskningen och ett i verkligheten kombinerar hon det senaste inom psykologi och hjärnforskning med verkliga erfarenheter från ledarskap och lyckat förändringsarbete. Hon är övertygad om värdet av stimulans och utmaning både mentalt, fysisk och socialt, så hittar man henne inte med näsan i en vetenskaplig artikel kan man hitta henne i crossfitboxen eller i glatt samspråk med andra människor.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Maria Engström Eriksson

Maria Engström-Eriksson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill