Framtiden är cirkulär

Cirkulär ekonomi: Allting återvinns, produkter blir tjänster och kunder blir brukare.

Hållbarhet | Innovation | ARTIKEL | JUNI 2016

Massive Entertainment, Global arbetsplatskultur

Massive Entertainment, Global arbetsplatskultur

Jordens resurser är ändliga, och därför behöver vi förändra vårt sätt att se på produktion och konsumtion. Begreppet cirkulär ekonomi innebär att man försöker att gå från en linjär ekonomi där produkter tillverkas, används och sedan slängs – till ett mer cirkulärt system där produkter återanvänds och material återvinns. I framtiden är det sannolikt att vårt sätt att konsumera kommer att se annorlunda ut. Vi kommer att hyra istället för att köpa, och produkter kommer att förvandlas till tjänster. Det handlar i många avseenden om ett nytt sätt att tänka kring konsumtion; behöver du en borrmaskin eller behöver du bara några hål i väggen?

Sommaren är här och många av oss passar på att uppdatera våra garderober. Vi köper något ljust, svalt och somrigt – kanske ett par vita jeans? En färgglad skjorta?

Vad vi än väljer så är sannolikheten stor att plaggen så småningom hamnar längst bak i garderoben – nästa sommar hittar du ju något ännu snyggare.

Så varför inte bara hyra kläderna istället? Och lämna tillbaka dem efter sommaren så att de kan återanvändas?

I dagens samhälle har vi en linjär ekonomi, vilket innebär att produkter tillverkas, används och sedan slängs. Men i takt med att jordens befolkning växer och blir rikare – Asiens medelklass växer i ett rasande tempo – samtidigt som naturens resurser blir knappare, kommer vi behöva hitta nya lösningar för hur vi producerar och konsumerar varor.

Enormt slöseri

I dagens samhälle ser vi ett enormt slöseri av jordens resurser. I Richard Girlings bok Rubbish! från 2005 berättas det att 90 procent av det råmaterial som används i tillverkningsindustrin blir avfall redan innan produkten lämnar fabriken. 80 procent av de tillverkade produkterna kastas bort inom sex månader, skriver The Guardian.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tanken med cirkulär ekonomi är att man ska byta ut det linjära systemet – tillverka, använd, släng - mot ett mer kretsloppsbaserat tänk. Då handlar det om långt mer radikala lösningar än att bara gå med mjölkkartongerna till återvinningen. Det handlar snarare om att skapa ett samhälle där det idealiskt sett inte finns något avfall över huvud taget.

Alla produkter ska tillverkas och designas på ett sätt så att de kan ”leva vidare” på olika sätt – antingen genom att de återanvänds, vilket är det mest önskvärda, eller att materialet återvinns.

Ett nytt sätt att konsumera

Övergången till en cirkulär ekonomi, som på många sätt redan pågår, medför på sikt stora förändringar för såväl företagen som kunderna. I den cirkulära ekonomin blir kunderna brukare snarare än konsumenter. Som vi sett i exemplen ovan så kan det i framtiden bli allt vanligare att vi köper tillgång till en produkt, snarare än att köpa själva produkten. Det kan gälla alltifrån mobiltelefoner och datorer till möbler – som används så länge kunden önskar och sedan återlämnas för renovering och återanvändning.

Många produkter kan också omvandlas till tjänster på olika sätt. Är det inte onödigt att köpa en borrmaskin, använda den någon gång om året och i övrigt låta den ligga i källaren till ingen nytta? Varför inte bara hyra borrmaskinen? Som tidningen Forbes uttrycker det så kan det i framtiden bli så att vi i framtiden köper ”borrade hål” snarare än en borrmaskin. Produkten blir en tjänst.

För företagens del innebär övergången till cirkulär ekonomi dels att de måste skapa nya, mer långsiktiga relationer med sina kunder, dels att de måste vara i framkant när det gäller exempelvis teknik och design – annars riskerar de att slås ut av ”disruptiva innovationer”, alltså innovationer som är så revolutionerande att de skapar nya marknader och slår ut gamla.

De stora företagen har av naturliga skäl en ledande roll i övergången till cirkulär ekonomi, eftersom de har bättre möjligheter att påverka globalt. Bland små och medelstora företag är det fortfarande väldigt många (50 procent i en undersökning som The Guardian hänvisar till) som över huvud taget saknar kännedom om begreppet cirkulär ekonomi.

Men framtiden är cirkulär, och synen på produktion och konsumtion kommer att förändras i grunden. I slutändan kan det leda till ett helt nytt sätt att se på – och värdera – jorden, naturresurserna och alla dyrbara prylar runt omkring oss. Som vi bara har till låns.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • Innovation

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill