Bristfällig riskhantering kan leda till kris

Johan Färm, VD för Business Risk Management Europe: "Företagen måste ta tag i det helt enkelt"

Ledarskap | ARTIKEL | AUG 2011

Bristfällig riskhantering kan leda till kris

Bristfällig riskhantering kan leda till kris

Inkompetens i ledningen och dålig intern kommunikation gör att underliggande risker ofta förbises. Dessa risker kan orsaka eller förvärra stora företagskriser, enligt en rapport från Cass Business School i London. "Företagen måste ta tag i sin riskhantering helt enkelt", säger Johan Färm, VD för Business Risk Management Europe.

Cass Business School, som är en del av City University London, har granskat 23 stora och medelstora företag som har gått igenom djupa kriser under det senaste decenniet. Bland dem granskade bolagen finns AIG, Arthur Andersen, BP, Northern Rock och Cadbury Schweppes. Flera av företagen som undersökts har gått i konkurs eller räddats av regeringen. I vissa fall har VD:n och/eller styrelseordföranden dömts till böter eller fängelse. Samtliga gjorde stora ekonomiska förluster i samband med krisen.

Enligt rapporten, som gjordes på uppdrag av Risk Management-organisationen Airmic, beror kriserna på bolagsstyrelsernas ensidiga fokusering på tillväxt och oförmåga att se underliggande risker som hotar verksamheten. I undersökningen identifieras ett antal nyckelproblem som är återkommande i de flesta av dem fall som studerats.

Dålig kommunikation

Otillräcklig kompetens hos framför allt icke-verkställande styrelseledamöter när det gäller att kontrollera och övervaka den verkställande grenen ses som ett av nyckelproblemen. Även bristfällig intern kommunikation är en underliggande risk som kan orsaka eller förvärra kriser. I rapporten talas det också om "Glass Ceiling"-effekten, som hindrar Risk Managers från att ta itu med problem och risker som härrör från företagets ledning.

- Det här är ett stort problem. Distansen mellan ledning och Risk Managers är i många fall stor, säger Johan Färm, VD och partner i Business Risk Management Europe.

- Ansvaret är tudelat. Ledningen behöver bli bättre på att se fördelarna med att vara medveten om risker, och Risk Managers behöver blir bättre på att kommunicera fördelarna med ett aktivt riskarbete, förklarar Färm.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Dåligt ledarskap inom frågor som gäller företagets etik och kultur utgör också en stor underliggande risk som kan skada verksamheten. Att sätta företagets rykte och trovärdighet på spel kan i längden bli en mycket dålig affär.

- Företagsetik är någonting man alltid kan bli bättre på, säger Johan Färm. I Sverige har vi kommit långt, men det betyder inte att vi ska stanna upp. Vi måste arbeta för att komma ännu längre.

"Alla behöver riskhantering"

Dåliga incitament, både uttalade och outtalade, är ytterligare ett nyckelproblem som identifieras i undersökningen. Johan Färm tycker dock inte att det finns en överdriven risktagarkultur i företagsvärlden.

- Nej, inte generellt sett. Det finns ju organisationer som är mer riskbenägna och andra som tar den säkra vägen. Men företagsledningar behöver jobba med riskanalyser för att se möjliga konsekvenser av sina beslut vilket ger bättre beslutsunderlag.

Huruvida attityderna har förändrats och försiktigheten blivit större efter finanskrisen är för tidigt att säga, anser han.

- Men om man jämför historiskt med tidigare kriser så brukar man se en period av återhållsamhet, sedan luckras det upp igen.

Vad behöver då företagen förändra i sin riskhantering för att undvika en kris?

- De måste ta frågan på allvar, helt enkelt. Alla företag behöver riskhantering som en aktiv del av verksamheten. Många har inte det fullt ut, och fattar därför felaktiga beslut som hade kunnat undvikas. Genom att jobba aktivt med det kommer man långt, säger Johan Färm.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill