Led organisationer med kommunikation

Susanne Dahlman, kommunikationsexpert och författare: När den interna kommunikationen brister, fungerar verksamheten inte optimalt.

Kommunicera | Ledning | ARTIKEL | APRIL 2020

Intern kommunikation är ytterst en del av styrningen mot organisationens mål.

Intern kommunikation är ytterst en del av styrningen mot organisationens mål.

Bra intern kommunikation är en grundläggande förutsättning för att en organisation ska fungera och vara framgångsrik. Trots att det ofta finns ett stort behov av bättre intern kommunikation lägger många för lite tid och resurser på utveckling och förbättringar.

Forskningen visar att väl fungerande intern kommunikation bygger engagemang bland medarbetarna, ger bättre arbetsmiljö och bättre förmåga att genomföra förändringar. Organisationer med effektiv intern kommunikation blir mer innovativa och bättre på att anpassa sina strategier efter förväntningar utifrån, än sina konkurrenter. Att säkerställa väl fungerande intern kommunikationen är också ett sätt undvika, eller åtminstone minimera, kriser av olika slag.

Vad är intern kommunikation egentligen?

Många tror att intern kommunikation mest handlar om intranät. Då är man fel ute. Intranät är ofta en viktig kanal i den interna kommunikationen, förutsatt att alla har möjlighet att använda det och om det används för relevanta saker. Men ett intranät ger litet utrymme för delaktighet och meningsskapande i praktiken. Det kan inte ersätta den kommunikation som sker i möten, till exempel.

Organisationens interna kommunikation är komplex och handlar om kommunikationen mellan alla de som arbetar i verksamheten, mellan kollegor och mellan chefer och medarbetare. Intern kommunikation handlar om arbetsrelaterade frågor, om det sociala och informella snacket vid fikapausen och om det som är viktigt för verksamheten nu och i framtiden. Intern kommunikation handlar om ledarskap, medarbetarskap, dialog, öppenhet och delaktighet – och är ytterst en del av styrningen mot organisationens mål.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Intern kommunikation handlar om ledarskap, medarbetarskap, dialog, öppenhet och delaktighet – och är ytterst en del av styrningen mot organisationens mål."

– Susanne Dahlman

Framgångsfaktorer

För att ta vara på den interna kommunikationens stora potential krävs ett nytt synsätt. Att distribuera information och stora flöden av nyheter i interna digitala medier är inte det som skapar mest värde. Det som gör större skillnad är när ledningen och cheferna får rätt förutsättningar att kommunicera med medarbetarna. Satsningar som görs på ”kommunikation” i olika ledarskapsprogram kan inte enbart handla om presentationsteknik, konflikthantering och medieträning. Chefers kommunikationsansvar är mycket större och mer komplext än så.

En annan viktig framgångsfaktor är att ansvaret för intern kommunikation landar på tillräckligt seniora personer och inte minst att ledningen ser intern kommunikation som ett sätt att leda och utveckla organisationen. Än idag är många kommunikationschefer alldeles för lite involverade i den interna kommunikationen. Många är mer intresserade av, och besitter ibland även mest kunskaper om, extern kommunikation. Dessutom förväntar sig ofta ledningen att kommunikationschefen ska lägga mest tid och resurser på hantering av media och olika kriser. Det blir en negativ spiral.

Strategisk intern kommunikation

Allt hänger ihop, chefer, medarbetare, kommunikationschefers kunskaper och prioriteringar - och tekniska kanaler av olika slag. För att skapa ett öppet kommunikationsklimat, tillit och en stark företagskultur behöver man se intern kommunikation som en strategisk aspekt av verksamheten och ta ett helhetsgrepp.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledning

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledning

Dela:

Om skribenten

Susanne Dahlman

Susanne Dahlman är kommunikationsrådgivare och har lång erfarenhet av att arbeta nära ledare och kommunikatörer för att förbättra intern kommunikation, utveckla kommunikativt ledarskap och driva förändringskultur. Hon har bland annat varit chef för Alfa Laval koncernens interna kommunikation och vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation. 


Strategisk internkommunikation

Hösten 2019 gav Susanne Dahlman och Mats Heide,  professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, ut boken Strategisk intern kommunikation – led organisationer med kommunikation. Det är den första svenska boken som tar ett helhetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv. Gamla föreställningar och modeller utmanas och läsare får inspiration till nya insikter och arbetssätt – för välmående och framgångsrika organisationer. Du hittar boken här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill