Överpositiv företagskultur kan skada arbetsplatsen

En arbetsplats kan inte alltid vara glad, mysig och positiv.

Ledarskap | ARTIKEL | JAN 2019

En ”överpositiv” arbetsplats riskerar att bli outhärdlig för medarbetarna, inte minst för de mest intelligenta och begåvade.

En ”överpositiv” arbetsplats riskerar att bli outhärdlig för medarbetarna, inte minst för de mest intelligenta och begåvade.

Positivt tänkande är en egenskap som ofta ses som väldigt viktig i arbetslivet – säkert med all rätt. Men kan det bli för mycket av det goda? Forskning visar att överdriven positivism, och ”lycka” som upplevs som påtvingad, kan vara direkt kontraproduktiv. Att undertrycka negativa tankar och känslor istället för att ventilera dem försämrar den fysiska och psykiska hälsan. Dessutom är ohejdad positivism svår att förena med andra viktiga värden, exempelvis kritiskt tänkande. Att ha negativ kapacitet, förmåga att ifrågasätta, bör ställas mot det överpositiva för en bra balans i företagskulturen.

Arbetslivet och företagsvärlden genomsyras av en stark tro på positivt tänkande. I grunden finns det ganska goda skäl till detta; ett arbetslag förväntas prestera, ta sig över hinder tillsammans och helst ha modet att bryta ny mark – och då ligger det i sakens natur att man vill ha en positiv känsla i gruppen och peppa varandra, ungefär som ett fotbollslag som precis ska ut på planen och spela. 

Det man lätt glömmer är att positivt tänkande kan överdrivas så att alla andra tankar och känslor undertrycks. Att alltid tänka positivt är ett onaturligt och skadligt sätt att förhålla sig till verkligheten. Människan har också en förmåga till negativt tänkande, och den förmågan har hon fått av en anledning – nämligen att den (också) är användbar. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Negativa tankar bör ventileras

En företagskultur som ensidigt fokuserar på positivt tänkande riskerar att skapa oväntade negativa effekter, enligt tidningen Fast Company. Om positivismen överdrivs riskerar man att sänka såväl produktiviteten som medarbetarnas trivsel. 

Forskning visar nämligen att det är värre att undertrycka negativa tankar och känslor än att ventilera dem. Dels är det direkt skadligt för hälsan och ökar risken för utmattning, hjärtsjukdomar och andra fysiska och psykiska problem, dels är det kontraproduktivt eftersom negativa tankar i regel återkommer allt oftare ju mer vi försöker undvika dem. (Det sistnämnda har forskarna bland annat kunnat se hos patienter på beroendekliniker.)

En ”överpositiv” arbetsplats riskerar att bli outhärdlig för medarbetarna, inte minst för de mest intelligenta och begåvade. Ensidig positivism är mycket svår att förena med sunt förnuft och kritiskt tänkande, och är därför i värsta fall direkt fördummande. I arbetslivet är överdrivet positivt tänkande ofta förknippat med tomma floskler som tillskrivs ett stort värde och påstås ligga till grund för verksamheten, trots att en stor andel av medarbetarna uppfattar dem som just floskler och ingenting annat. 

Samtidigt kan det hända att medarbetarna lägger band på sig själva och begränsar sitt eget språk, eftersom det i en alltför ”positiv” miljö kan kännas tabubelagt att uttrycka kontroversiella uppfattningar eller kritik som är rak och krass.

Överpositiv kultur passar inte alla

Det finns med andra ord stora risker med att satsa alltför ensidigt på positivt tänkande på arbetsplatsen. Man ska också komma ihåg att människor är olika, inte minst när det gäller mentalitet, temperament och känsloliv – vissa är av naturen väldigt positiva, medan andra är mer försiktiga, avvaktande och negativa. Om de sistnämnda tvingas anpassa sig helt och hållet till en för dem onaturligt positiv miljö så är risken väldigt stor att de vantrivs. Forskning har till exempel visat att positiva affirmationer har en direkt kontraproduktiv effekt på människor som i grunden har dåligt självförtroende. Människors olikheter är därför ännu ett skäl till att arbetsplatskulturen bör vara måttfull när det gäller positivt tänkande och även ha utrymme för negativ kapacitet.

Kom ihåg att negativt tänkande också kan vara ovärderligt i många situationer. Vi har fått vår förmåga till kritiskt tänkande för att vi ska kunna identifiera faror och risker – och för att vi ska ha förmåga att påpeka när någon pratar strunt. Utan den negativa sidan skulle vi inte kunna identifiera problem. Forskning tyder också på att negativa känslor faktiskt kan vara behjälpliga när det gäller exempelvis kreativ och kommunikativ förmåga. Enligt Fast Company är människor med negativa drag också bättre på att förhandla och fatta beslut.

Slutsatsen är naturligtvis inte att man ska sluta tänka positivt på arbetsplatsen, utan snarare att det positiva tänkandet ska ha vissa gränser, och att det ska vara naturligt att också uttrycka negativa tankar och känslor på jobbet när det känns angeläget. I annat fall skapas en fördummande arbetsplatskultur där medarbetarna drar sig för ”sabba stämningen” genom att kritisera och ifrågasätta det allmänna glädjebudskapet. 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill