Kommunicera rätt under coronakrisen

Ditt sätt att kommunicera som ledare kan bli avgörande för hur ni klarar krisen.

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2020

Det är du som slår an tonen, och dina medarbetare kommer förmodligen att följa ditt sätt att agera och reagera.

Det är du som slår an tonen, och dina medarbetare kommer förmodligen att följa ditt sätt att agera och reagera.

Den coronakris vi just nu befinner oss i skapar stor oro och många frågetecken hos både medarbetare, kunder och andra intressenter. Situationen är svår att hantera, inte minst för att chefer och företagsledning själva känner samma oro och osäkerhet som hela resten av samhället. Men det är ändå viktigt att man som ledare sköter kommunikationen på ett medvetet och förtroendeingivande sätt, både för att kunna hantera kaoset just nu och för att bevara förtroendet på längre sikt. 

Coronakrisen påverkar både individer och organisationer på väldigt många olika sätt. Främst handlar det förstås om själva sjukdomen i sig och hur den påverkar oss själva och våra anhöriga. Men krisen får också stora konsekvenser för hela arbets- och näringslivet. Hur ska man kunna hålla igång en fungerande verksamhet när folk måste jobba hemifrån? Kommer projekten att nå i hamn, varor och tjänster levereras? Kommer företaget att tvingas varsla? Eller ännu värre, är hela verksamheten hotad…?

Osäkerheten är stor, liksom oron, som drabbar alla på ett eller annat sätt. Samtidigt är det i tider som dessa som vi mer än någonsin behöver ledarskap. Och en av ledarskapets absolut viktigaste uppgifter i den här situationen är att kommunicera på ett trovärdigt och förtroendeingivande sätt. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Din kriskommunikation slår an tonen

Det första du bör göra är emellertid att stanna upp och ta ett djupt andetag, skriver Harvard Business Review.

Samla ihop dig och försök hitta en känsla av lugn. Det är väldigt viktigt att du utstrålar rätt typ av energi i det här läget, för det är du som ledare som ska visa vilken attityd teamet bör ha och hur ni alla ska förhålla er till krisen. 

Det är du som slår an tonen, och dina medarbetare kommer förmodligen att följa ditt sätt att agera och reagera. Forskning visar att människor som uppvisar tecken på stress ofta gör omgivningen lika stressad. Och vice versa, om du är lugn så blir också omgivningen lugn. Det gäller i synnerhet om du har en ledande befattning. Kom också ihåg att detta är lika viktigt i all kommunikation, alltså även på telefon, SMS, mejl, sociala medier och så vidare. 

Påminn dig själv om att det bästa man kan göra i en krissituation är att agera rationellt och fokusera på de faktorer som går att påverka. Lägg därför inte energi på någonting annat än just dessa faktorer. Och försök att hitta känslan av lugn i vetskapen om att du gör vad du kan för att hantera utvecklingen.

Att bara utstråla lugn räcker dock inte, du måste också göra ditt yttersta för att se krisen ur andra människors perspektiv. Din empatiska förmåga är därför avgörande i det här läget. Exakt vad oroar sig dina medarbetare, kunder och/eller andra intressenter för just nu? Medarbetarna kanske oroar sig för att förlora jobbet eller för att deras arbete inte går att sköta hemifrån på ett tillfredsställande sätt. Kunder oroar sig säkert för om ni ska kunna leverera trots krisen – eller tvärtom, de kanske vill skjuta upp eller ställa in leveransen.

Du måste därför adressera dessa frågor snarast möjligt, för om du börjar prata om annat än det som oroar intressenterna mest just nu så är risken stor att de inte lyssnar över huvud taget.

Var påläst och självsäker i coronakrisen

För att kunna adressera de frågor som oroar dina medarbetare och kunder måste du naturligtvis vara väldigt påläst. Det är därför viktigt att du gör din research och håller dig uppdaterad, skriver Harvard Business Review. Att gissa eller påstå saker som du inte har täckning för är allt annat än förtroendeingivande. Se till att du bara inhämtar information från mycket trovärdiga källor, och kom ihåg att felaktig information kan få väldigt stor spridning i dagens samhälle.

Om du är väl påläst och fokuserar på de faktorer som du kan påverka så kommer du att kunna kommunicera tydligt och självsäkert, utan att för den skull låtsas att du har större kontroll än du egentligen har. Det är väldigt viktigt att du uppvisar självsäkerhet i situationen samtidigt som du är ärlig med vad du faktiskt inte vet och inte kan svara på. Förklara lugnt, sakligt och ärligt hur läget ser ut just nu, hur du följer utvecklingen och vilka steg företaget tänker ta för att hantera situationen just nu. Förklara eventuellt också vilka möjliga scenarier du och företaget ser framför er.

Slutligen är det förstås viktigt att vidta mer konkreta åtgärder. Det är viktigt att ha en plan för hur ni ska hantera krisen, steg för steg, där det framgår vad var och en ska göra. Det kan handla om alltifrån hur hemsidan ska uppdateras till exakt hur kommunikationen med kunderna ska gå till. Tänk också på att den som sköter kommunikationen själv kan bli sjuk, därför måste det finnas andra som kan ta över det ansvaret om någon blir sjukskriven. 

Kriskommunikation handlar förstås om långt mycket mer än att bara ha rätt inställning och attityd. Å andra sidan börjar allting där – i lugnet, sakligheten, ärligheten och empatin, och i förmågan att göra rätt research samt fokusera på de faktorer som går att påverka.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill