Skarpa tips till ledare - så undviker du kollektivt ofokus

Christina Bengtsson, fokusexpert: Är vi tillräckligt rustade med empati?

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2020

Ju större oförmåga till fokus, desto lättare att fångas av ovidkommande brus och betydelselöst tyckande.

Ju större oförmåga till fokus, desto lättare att fångas av ovidkommande brus och betydelselöst tyckande.

Förmågan att motstå impulser, disciplinera sig själv och bevara kognitiv kontroll, är vad Christina Bengtsson kallar fokus. Med detta följer närvaro, lyhördhet och empati.

Då många av oss enligt hennes mening inte är särskilt rustade med fokus är frågan hur vi i detta läge kan återta det och därmed parera osäkerhet, informationsöverflöd och splittring på ett konstruktivt sätt.

Är det inte just detta vi behöver i den kris som pågår?

Varför brister vi i den livsviktiga förmågan att fokusera? Vi har länge levt med otaliga distraktioner som konkurrerar om vår uppmärksamhet. Tidsbrist och tanklöshet har tagit mark och vi har vant oss vid ett evigt flackande och att direkt respondera på vad som ”går viralt”.

Nu, då många söker information utifrån istället för att reflektera själva, och skrämmande många tankar går åt till irrelevant tyckande, tas fokus bort från vårt inre där vår klarsynthet bor och där sunt förnuft får råda.

Hur återtar vi då fokus nu när vi behöver den som mest?  

Fokus frigör sinnet från irrelevant tyckande

Att hjärnan, förenklat, endast kan fokusera på en sak åt gången är en fördel. En tanke kan slå ut ovidkommande brus. Sinnet är då ostört och skärpt, och vår intellektuella potential bromsas varken av irritation eller oro.

Finessen är kraftfull: Kan vi ta oss in i denna fokus har vi förmågan att vid alla de tillfällen vi är på väg in ett ältande eller distraherande mönster, bryta trenden och styra oss själva i rätt riktning. Det är så vi parerar irrelevant brus, desinformation och ändlös oro. Här råder klarsynthet och autenticitet. Här fattas beslut på sansade grunder.

Låt denna insikt guida i beslutsfattning hemma i köket, på arbetsplatser, i styrelse- och i det politiska rummet. 

Låt den hjälpa oss att följa direktiv och riktlinjer istället för att tjafsa om huruvida åtgärden var rätt eller fel. Låt den hjälpa oss att lättare identifiera vad som distraherar och skilja på vad som är viktigt och mindre viktigt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

En enad fokus kräver empati

På vissa håll i samhället syns tendenser till egoistiska beteenden. Irritation tar plats och alla tycks veta vad som står på och vad som borde gjorts. Råd haglar i överflöd trots att vi är väldigt många som vet väldigt lite.

Ju större oförmåga till fokus, desto lättare att fångas av ovidkommande brus och betydelselöst tyckande. Det riskerar att skapa kollektiv ofokus istället för en enad fokus.

En enad fokus kräver styrning, men också eget ansvar och empati. Kopplingen mellan fokus och empati är mycket nära. I den stund vi upplever empati, medkänsla eller solidaritet för den som hellre vill kalla det så, finns inte utrymme för andra känslor, distraherande- eller egoistiska tankar. 

Empati skapar alltså en genväg till vår egen fokus, och vem vill inte vara skärpt i krisen som pågår?

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten 

Christina Bengtsson

Christina Bengtsson, fokusexpert och författare till boken Konsten att fokusera: 10,9 har drillat sin koncentrationsförmåga i över 20 år. 

Christina har en bakgrund som världsmästare i precisionsskytte och officer inom Försvarsmakten och vet hur man håller siktet, även i oerhört pressade situationer. 

Se Christina på TEDxGöteborg:

The art of focus – a crucial ability

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill