Investering i kompetensutveckling lönar sig

Hitta affärsnyttan i varje steg.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | FEB 2012

Bra kompetensutveckling kommer att vara den stora konkurrensfördelen i framtidens företag. Hur kan du och dina medarbetare ligga i framkant?

Medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling kommer att vara avgörande för många företag framöver. Att utveckla medarbetare ökar företagets effektivitet och produktivitet, och skickar också den viktiga signalen att du prioriterar din kompetenta personal.

Allt tänkande och alla handlingar har sin grund i känslor och psykologiska behov. När företaget tar sitt ansvar och erbjuder möjligheter till personlig vidareutveckling skapas både trivsel och arbetsglädje.

Att ha välmående personal inom alla företagets projekt är en förutsättning för att bolaget ska nå sina resultatmål. Bara med en motiverad personal kan ni ligga i framkant.

Men kompetensutveckling kräver planering och noggrant förarbete för att få rätt utfall. All planering och genomförandet av utvecklingsstrategierna måste generera intäkter på sikt. Här är det egna engagemanget i medarbetarens utveckling avgörande.

Tänk igenom följande områden:

 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Systematik i utvecklingsarbetet

Tänk igenom varje utvecklingsprocess från a till ö. Samtala med medarbetaren och kom fram till en gemensam bild av insatsen – vad vill han eller hon satsa på och på vilket sätt ligger det i linje med företagets mål? Vad är syftet med kompetensutvecklingen? Vilka steg krävs för att utvecklingen ska ske enligt planen? Gå gemensamt igenom utbildningar, seminarier, litteratur eller erfarenhetsutbyten som leder åt rätt håll. Formulera mål och gör en tidsplan.

Ge mervärde och substans till kunder/intressenter

Kompetensutveckling handlar om många olika saker. Analysera hur utvecklingen av dina medarbetare kan komma kunder och intressenter till del. Hur går dessa båda områden i varandra? Ställ, tillsammans med medarbetaren, grundläggande frågor som leder er fram till svar och lösningar ni båda ser affärsnyttan med.

Samtala med medarbetarna och låt de komma med förslag på lösningar och möjliga processer. Delaktighet i beslut gynnar alla.

Högre kompetens ger större helhetssyn

Det du satsar i tid och pengar på den här typen av åtgärder får du igen på många sätt i längden. Dina medarbetare kommer att få en allt större helhetssyn på bolaget. De kommer förmodligen kunna ta beslut som tidigare var svåra att våga ta. Medarbetarna får lättare att placera in sig själva och bolaget i ett sammanhang på marknaden.

Rekryteringsfrågor är grunden för all utveckling

När företaget satsar på kompetensutveckling kommer det blir lättare att rekrytera nya förmågor, när det behovet uppstår. Krav på utveckling är starkare från nya generationens medarbetare och satsningar på kompetens kommer att ge utdelning i form av bolagets positionering som en attraktiv arbetsgivare.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill