Tjänstemän vill ha mer kompetensutveckling

Satsningar på kunskap och kompetens bör betraktas som investeringar, menar fackförbundet Unionen.

HR | ARTIKEL | NOV 2011

Tjänstemän vill ha mer kompetensutveckling

Tjänstemän vill ha mer kompetensutveckling

Tjänstemän i svenska företag vill gärna stärka sin kunskap och kompetens. Men företagen lägger inte in varken tid eller pengar för kompetensutveckling i sin verksamhetsplanering, visar en ny undersökning från fackförbundet Unionen.

Svenska tjänstemän är positivt inställda till kompetensutveckling, visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Nio av tio av förbundets medlemmar känner sig motiverade till att utveckla sin kompetens.

Trots det verkar utveckling av de anställdas kunskap och kompetens inte vara någon särskilt prioriterad fråga hos de svenska företagen. Bara hälften av tjänstemännen i Unionens undersökning genomförde någon form av kompetensutveckling det senaste året, skriver fackförbundet i ett pressmeddelande.

Undersökningen genomfördes av IPSOS under våren 2011. Enkäten har besvarats av 2 350 medlemmar i tjänstemannafacket Unionen.

Varken tid eller pengar

Resultaten av undersökningen visar att företagen inte satsar så mycket på kompetensutveckling som medarbetarna skulle vilja. Endast 20 procent av de tillfrågade tjänstemännen anser att deras företag arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Långsiktig planering för att stärka tjänstemännens kunskap och kompetens tycks saknas - sju av tio menar att det varken finns tid eller pengar för kompetensutveckling i företagets verksamhetsplanering.

Dålig koppling

Tjänstemännen är dock inte bara kritiska till bristen på kompetensutveckling. Av svaren i undersökningen att döma anser de också att de kompetenshöjande insatser som ändå genomförs inte är tillräckligt bra. Kopplingen mellan dessa insatser och företagens verksamhet är helt enkelt för dålig. Av dem som genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året ser 42 procent ingen alls eller delvis ingen koppling mellan kompetensutvecklingen och företagens strategier och mål. Dessutom säger en fjärdedel av tjänstemännen att de över huvud taget inte känner till företagets strategier och mål.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Enligt Unionen visar de här svaren att det behövs fler utbildningar som är anpassade till medarbetarnas behov och möjligheter.

"Kunskap en investering"

- Företagsledningarna har ett ansvar att säkerställa att det finns kompetens som får företaget att växa och utvecklas. Jag vill se en modell för kompetensutveckling med delad finansiering från stat, arbetsgivare och arbetstagare, säger Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i pressmeddelandet.

Fackförbundet vill därför att satsningar på kompetensutveckling skattemässigt ska räknas som investeringar, inte kostnader, för företagen.

- Idag är det dyrare att investera i kompetens än att investera i maskiner, säger Cecilia Fahlberg.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill