Tillvarata medarbetarnas idéer

Många företag saknar förmåga att utveckla medarbetarnas idéer till innovationer, enligt en rapport från Unionen.

Ledarskap | HR | Innovation | Medarbetarskap | ARTIKEL | MAJ 2013

Tillvarata medarbetarnas idéer

Tillvarata medarbetarnas idéer

Innovation har varit ordet på allas läppar på senare tid. Sverige står sig bra i internationella rankingar över innovationskraften, men det finns fortfarande mycket som kan göras för att det ska bli bättre. I en undersökning från fackförbundet Unionen säger var tredje tjänsteman att företagen behöver bli bättre på att tillvarata medarbetarnas idéer.

Sveriges innovationsförmåga kan förbättras på flera områden, konstaterar Unionen i rapporten "Från förslagslåda till innovationsförmåga". Vi behöver skapa starkare incitament för att satsa på nya idéer utan att risktagandet blir för högt, och vi behöver ta tillvara på forskningsresultat som kan vara till användning för marknaden. 

Men vi behöver också bli bättre på att ta tillvara medarbetarnas idéer och omvandla dessa till innovationer, menar rapportförfattarna. Unionens undersökning visar att det finns en stor utvecklingspotential på det området.

Idéer slarvas bort

Fackförbundets rapport innehåller en enkätundersökning där svenska tjänstemän själva har fått svara på i vilken mån arbetsgivaren tillvaratar deras idéer. Resultaten visar att två av tre tjänstemän tycker att de uppmuntras att komma med nya idéer till arbetsgivaren. Det innebär att en tredjedel av de tillfrågade inte i lika hög utsträckning uppmuntras att bidra med sina idéer - vilket betyder att mycket kompetens och kreativitet kastas bort i jakten på nya innovationer. Dessutom anser var tredje tjänsteman att företagen inte har förmågan att utveckla idéerna till innovationer.

Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen, säger i ett pressmeddelande att det är nödvändigt för företagen att satsa på innovation. Han är därför bekymrad över resultaten i undersökningen.

– Företagens lönsamhet är beroende av att de kan konkurrera på den globala marknaden. Nyckelfaktorn är medarbetarnas bidrag till innovationer. Därför är det oroväckande att företagen inte klarar av att utveckla medarbetarnas idéer till innovationer, säger Peter Hellberg.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mer kompetensutveckling

Enkäten, som genomfördes i maj 2012 och besvarades av 1 509 tjänstemän, visar också att många företagsledningar lågprioriterar kompetensutveckling - åtminstone om man ska tro tjänstemännen. Var fjärde respondent i studien säger att ledningen för deras företag inte ser kompetensutveckling som en viktig fråga. Motivation.se har tidigare skrivit om tjänstemäns önskan att få mer kompetensutveckling.

Fackförbundet Unionen rekommenderar därför företagen att kompetensutveckla medarbetarna i syfte att främja innovationer. Företagen bör också ha en tydlig innovationsstrategi där både beröm och ekonomisk belöning ingår, menar Unionen.

Fackförbundet råder också arbetsgivarna att öronmärka tid till kreativt arbete och idéutveckling, avsätta tid för omvärldsbevakning och deltagande i interna och externa nätverk, samt se till att cheferna organiserar idéprojekt och tar vidare idéerna i företaget.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Innovation
 • Medarbetarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Innovation
 • Medarbetarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill