Ledarskapet viktigaste trivselfaktorn

Positiv utveckling på svenska arbetsplatser – men stor efterfrågan på kompetensutveckling.

Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JAN 2017

Ledarskapet viktigaste trivselfaktorn

Ledarskapet viktigaste trivselfaktorn

Ledarskapet är den faktor som har störst betydelse för vår trivsel på jobbet. Det visar Netigates medarbetarrapport för 2015. Undersökningen visar en positiv utveckling i det svenska arbetslivet – ledarskapet får allt högre betyg och frågor som rör stress tas på större allvar. Samtidigt krävs förbättringar på flera områden. Det finns framför allt en stor efterfrågan på mer kompetensutveckling – och bättre ventilation.

Livet på svenska arbetsplatser utvecklas i positiv riktning. Åtminstone om man ska tro Netigates årliga medarbetarrapport för året 2015, som bygger på undersökningar bland 11 395 arbetstagare på 93 svenska organisationer runt om i landet.

58 av 66 frågeställningar i rapporten visar en positiv utveckling i resultatet sedan 2014. Det handlar bland annat om att medarbetarna sätter allt bättre betyg på sina arbetsplatser när det gäller ledarskap och informationsflöde.

Ledarskapet avgörande

Ledarskapet är den viktigaste faktorn för trivsel på arbetsplatsen, enligt Netigates analys. Anställda på svenska arbetsplatser vill ha ett närvarande ledarskap; chefen måste ha tid att lyssna ordentligt och att ge positiv och konstruktiv feedback. Även tydlighet är ett viktigt nyckelord när medarbetare beskriver vad chefen skulle kunna bli bättre på. Men sammantaget går utvecklingen alltså åt rätt håll.

En annan faktor som har förbättrats markant jämfört med 2014 är informationsflödet. Medarbetarrapporten visar att företagen blir allt bättre på att förankra sina mål och visioner hos de anställda, och att dessa idag har en större kunskap om vad som händer i organisationen. Men det finns fortfarande en förbättringspotential – bland annat är det många som anser att intranätet på deras arbetsplats behöver förbättras.

Stress tas på allvar

Även när det gäller den psykiska arbetsmiljön kommer tydliga signaler om förbättringar. Rapporten visar att arbetsgivare tar frågor som rör hälsa och stress på större allvar än tidigare, enligt medarbetarnas bedömning. Trots förbättringen är stressnivåerna dock fortfarande höga, och mycket arbete återstår för att förbättra den psykiska hälsan i arbetslivet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

När det gäller den fysiska arbetsmiljön så tycks det finnas ett stort behov av bättre ventilation på svenska arbetsplatser – både på kontor och i verkstäder. Även temperaturen och ljudnivån får låga betyg i Netigates rapport.

Kompetensutveckling efterfrågas

Det frågeområde som fått lägst resultat i medarbetarundersökningarna, både 2015 och tidigare år, är kompetensutvecklingen. Det är tydligt att anställda på svenska företag och organisationer känner ett stort behov av att utvecklas i sitt arbete genom exempelvis kurser och utbildningar – och att detta behov inte tillmötesgås i tillräckligt hög utsträckning. Efterfrågan tycks vara särskilt stor bland medarbetare som har varit anställda i sju år eller längre.

I övrigt tycks anställda generellt ha en ganska positiv syn på sina jobb; de egna arbetsuppgifterna är den kategori som får högst betyg i medarbetarrapporten. I takt med att arbetet mot stress blir bättre upplever också många att de har mer tid att hinna med sina arbetsuppgifter.

Sammantagen utvecklas alltså det svenska arbetslivet i positiv riktning, särskilt när det gäller ledarskapet, informationsflödet och synen på stress. Samtidigt finns ett fortsatt behov av bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö, samt en stor efterfrågan på mer kompetensutveckling.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill