Kämpar för ett meningsfullt arbetsliv: ”Vi är lite som ett labb”

Torbjörn Eriksson, Worklife Group, är Årets VD 2023 i kategorin medelstora företag.

Ledarskap | Årets VD | ARTIKEL | APRIL 2024

Torbjörn Eriksson, VD för Worklife Group utsedd till Årets VD 2023 i kategorin medelstora företag.

Torbjörn Eriksson, VD för Worklife Group utsedd till Årets VD 2023 i kategorin medelstora företag.

För att organisationer ska nå framgång behöver man se helheten. Resultaten beror inte bara på hur effektivt man jobbar – det är minst lika viktigt att medarbetarna mår bra och upplever arbetet som meningsfullt. Torbjörn Eriksson, VD för Worklife Group, brinner för arbetsplatser där människor kan vara människor. Det engagemanget har varit så framgångsrikt att han har utsetts till Årets VD 2023 i kategorin medelstora företag.

”Årets VD för medelstora företag är en varm och engagerad ledare som brinner för både människan och organisationen”, heter det bland annat i motiveringen.

Torbjörn Eriksson berättar att utmärkelsen betyder mycket för honom.

– Det känns fint, jag känner mig stolt, ödmjuk och tacksam. Samtidigt så medför det någon sorts ansvar också. Det är kul säger han.

Utmärkelsen är också ett erkännande av det arbete han har lagt ner under sitt yrkesliv.

– Jag har kämpat större delen av mitt yrkesliv för att driva en tes om en arbetsplats där människor kan vara människor, där vi skapar stora resultat tillsammans och samtidigt tar hand om vår planet. Allt behöver sitta ihop. Utmärkelsen är ett erkännande av allt arbete och det ger råg i ryggen, säger Torbjörn Eriksson, men tillägger snabbt:

– Jag kan uttrycka det ännu enklare; Det här är ett erkännande av att det inre och det yttre hänger ihop vilket länge varit en grundsten i mitt ledarskap.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Se arbetsplatsen som en helhet

Det finns ett samband mellan vad medarbetaren upplever inombords och vilka resultat arbetsplatsen lyckas uppnå. Därför måste vi skapa arbetsplatser där människor tillåts att vara just människor. Det är en bärande tanke hos Worklife Group.

Men vad betyder det egentligen för företag?

– Worklife Group är en grupp av bolag som utvecklar arbetsplatser. Det som förenar oss är idén om Performing Workplaces, med en vision om ett meningsfullt arbetsliv för alla, säger Torbjörn Eriksson.

Worklife Group består av fem bolag, berättar han; Tenant & Partner jobbar med den fysiska arbetsplatsen, Diwo med den digitala arbetsplatsen, The Works med inredning och arbetsmiljö och Worklife Academy med arbetssätt och organisering. De har även ett bolag, Venture, där deras kunder kan få tillgång till hela gruppens kompetens samt till deras satsning p AI-stödd arbetsplatsutveckling.

– Målet är att få fler att se arbetsplatsen som en helhet, berättar han.

Worklife strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller att utveckla arbetsplatser och arbetslivet i stort. Därför har man internt satsat mycket på att utveckla en modern organisationsform, som minimerar byråkrati och tar fram kraften i både människan och organisationen. En viktig del i detta är ett utvecklat självledarskap, men det måste samtidigt finnas stödjande strukturer för att samla organisationens kraft i en gemensam riktning.

– Syftet med en hög grad av självledarskap är att varje medarbetare skall få möjlighet att vara sitt bästa jag. Sedan får man inte missförstå självledarskap och tro att det bara handlar om den enskilda individens behov. Det handlar inte om att du gör som du vill. Det finns en struktur och en tydlig riktning som du förväntas hålla dig till. Annars blir medarbetarna vilsna, på grund av otydliga förväntningar. Målet är att maximera medarbetarens kraft inom en tydlig ram, berättar Torbjörn Eriksson.

Vill ligga i framkant

Att Worklife Group vill ligga i framkant innebär dock inte att de förväntar sig att kunderna ska vilja göra exakt samma saker som de själva gör.

– Vi tänker oss att vi är lite som ett labb, vi ligger långt fram och testar saker. Allt blir inte bra men vi lär oss. Kunderna vi jobbar med har sina egna arbetssätt. Varje organisation kommer med ett legacy, ett arv och en unik kultur. Och det avgör deras nästa steg, säger Torbjörn Eriksson.

Ambitionen är dock att hjälpa kunderna att skapa moderna arbetsplatser där medarbetarna mår bra och känner sig engagerade. Det är väldigt mycket en fråga om meningsfullhet, anser han.

– Det krävs några olika pusselbitar för att det ska uppstå en känsla av mening i arbetet. Meningen är ett stort och abstrakt begrepp, men vi vet att mening uppstår när vi gör saker som känns meningsfulla, säger Torbjörn Eriksson.

Begreppet ”mening” är inte så flummigt som man skulle kunna tro, mening uppstår i görandet och handlar om några ganska konkreta grundförutsättningar.

– I grunden handlar det om fyra saker: För det första autonomi, rådighet och frihet. För det andra att få vara duktig, ansvarstagande och kompetent. Allt alltid vara i utveckling och lära sig mer. För det tredje så har människan behov av nära, förtroendebaserade relationer, att vara en del av någonting större och känna tillhörighet. Och för det fjärde, om dessa faktorer sitter i en kontext där det finns ett högre syfte där vi bidrar till andra människor, då händer det något magiskt, säger Torbjörn Eriksson.

Tre principer för gott ledarskap

En viktig faktor för att möjliggöra ett engagerande och meningsfullt arbetsliv är förstås ledarskapet. Årets VD är ju dessutom en utmärkelse som premierar just gott ledarskap. Hur har Torbjörn Eriksson gjort för att lyckas som ledare? Vilka principer är det som vägleder honom i ledarskapet?

– Jag har en ledarskapsfilosofi som bygger på ledorden Connection, Direction och Change, berättar han, och förklarar:

– Allt ledarskap börjar med kontakt med oss själva, med den eller dem vi leder och vårt syfte. Då uppstår en varm och trygg kultur, som skapar en trygg plats att leda från. Direction handlar om att skapa förståelse och motivation för vad vi ska åstadkomma tillsammans eller annorlunda uttryckt, vår riktning. Och Change handlar om att få saker att hända. Allt ledarskap handlar om förändring. Saknas ingrediensen förändring handlar det inte om ledarskap. Sedan behöver vi hela tiden anpassa vårt ledarskap utifrån vad individen eller gruppen behöver, säger Torbjörn Eriksson.

– Det jag tror de flesta vill ha är en varm, trygg och resultatinriktad kultur. En kultur som kännetecknas av att vi frekvent ser och stärker det positiva, att vi tar hand om varandra och har en hög grad av psykologisk trygghet samtidigt som vi kontinuerligt har uppriktiga dialoger om det som behöver bli bättre. Dialoger om förväntningar och ansvar är länken mellan teori och verklighet.

Alla har en utvecklingspotential

Även hållbarhet är ett viktigt kriterium för utmärkelsen Årets VD. Hållbarhet brukar delas upp i tre delar – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Alla dessa aspekter är viktiga för Worklife Group. Och framför allt är det viktigt att man ser helheten.

– Mitt synsätt är att hållbarhet behöver bli en totalt integrerad del i företagens affärsstrategi. Hela mänskligheten längtar efter att alla ska ta ansvar för den här frågan, man kommer inte kunna attrahera människor om man inte gör det. Dessutom kommer det allt fler regleringar som gör att man måste anpassa sig, säger Torbjörn Eriksson.

Själva grundidén med Worklife, att skapa arbetsplatser där människor mår bra och har en känsla av mening, är också central om samhället ska uppnå målet om social hållbarhet.

– När vi tar oss an ett uppdrag så ser vi det som vår uppgift att hjälpa våra kunder att leverera och expandera sina hållbarhetsambitioner. Våra tre fokusområden är Hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser, engagerande och produktiva arbetsplatser och slutligen resurseffektiva arbetsplatser. Vi jobbar med dessa tre perspektiv i allt vårt arbete, både internt och med våra kunder.

– Vår ambition är att hjälpa våra kunder att få ihop de här faktorerna samtidigt som alla bolag har sina unika förutsättningar att utgå från, säger han. Det viktiga är att både kunna ha en fot i nuet och en i framtiden. Det finns en stor potential att utveckla våra arbetsplatser. I kölvattnet av Covid så är det möjligt att både sänka sina kostnader, öka produktiviteten och samtidigt minska sitt klimatavtryck, menar Torbjörn Eriksson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Årets VD

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill