Våga kommunicera om kommunikationen

Ta perspektiv på dialogen, ha modet att nyansera och uppnå bättre möten.

Kommunicera | ARTIKEL | SEP 2018

Att ha modet att kommunicera om kommunikationen leder till bättre perspektiv.

Att ha modet att kommunicera om kommunikationen leder till bättre perspektiv.

Att se flera perspektiv i samtal och möten har blivit ett bristvara. Orden "måste", "alltid" och "aldrig" uttalas tvärsäkert och kanske av de som borde ha störst anledning att nyansera sig. Anders Lundin slår ett slag för att våga kommunicera om kommunikationen, att våga problematisera för att nå bättre perspektiv och bättre möten. 

Det vore så skönt om allt gick att förklara enkelt.  Att hitta genvägar via modeller och metoder som utger sig för att ha lösningen på allt. Att ge våra sambandshungrande hjärnor enkla förklaringar och att förenklat måla världen i svart eller vitt.

Tiden är knapp och utförandet av djupare analyser kan ta tid, de blir bromsande motsättningar. Det handlar om ”likes”, klicklänkar, enkla lösningar på komplexa system och en värld uppdelad i goda eller onda.  De som är snabba och tror sig veta svaret agerar som de ivrigaste eleverna i skolan genom att vifta med sina uppsträckta armar, fast nu på sociala medier. Det skrivs blixtsnabbt ”tyckanden” om vem som vann debatten, vem som borde avgå och vem som inte vet någonting. Ord som Alltid, Aldrig, Måste och ”Så är det” uttalas med en tvärsäkerhet och med ett självpåtaget tolkningsföreträde.

"Utan tvivel är man inte klok"

– Tage Danielsson
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Brist på perspektiv i kommunikationen

När någon ifrågasätter om det kan vara så enkelt, tystast det ner med att personen inte förstått eller är en bakåtsträvare.  Att zooma ut och se fler perspektiv blir en bristvara i det snabba samtalet. Vi fattar våra beslut medvetet eller omedvetet, och påverkar varandra genom att klicka, dela och kommentera. Runt middagsborden, på kafferasterna och i lunchrummen diskuteras det senaste. Argumenten återspeglas av den diskussionen som förts i media. En spelare blir hjälte när han räddar en straff, en annan blir syndabock när den missar.  En ledare blir hjälte när bolaget når försäljningsrekord ,en annan får sparken för att den stått upp för bolagets värderingar istället för att ta en kortsiktig vinst.  

Våga kommunicera om kommunikationen

Mitt förslag är att fundera på hur det är i din närmiljö, om det är något som behöver nyanseras eller problematiseras för att det kanske är mer komplext än vad den självsäkre åsiktsmaskinen tycker. Några tankar att ta med in i möten och konversationer av alla slag - hemma, i föreningslivet eller på jobbet:

 1. Fundera på hur vi vill må när mötet är slut? Vilka tillstånd och känslor vill vi landa i?
 2. Vilka förväntningar har vi på varandra, och varför det?
 3. Vågar vi ställa “dumma” frågor, presentera nya förslag och erkänna misstag? Om inte, hur ska vi nå dit?
 4. Är vi tydliga med om det är informations-, diskussions-, eller ett beslutsmöte vi ska ha?
 5. Ger vi tid till eftertanke innan vi ger oss på att lösa något? Ibland kan tankarna behöva tid för att komma upp med bästa lösningen.
 6. Reflekterar vi över vem som pratar först, mest, sällan eller inte alls? Bjuder vi in alla i samtalet?
 7. Tillåter och uppmuntrar vi kommentaren: ”Hur vet jag/du/vi det?”
 8. Reflektera över om fokus ligger på rätt saker. Pratar vi om rätt saker, i rätt tempus (dåtid, nutid eller framtid) och på rätt plats? Det vi gör just nu - leder det till att vi lyckas med det vi vill uppnå? 
 9. Vågar vi säga emot varandra? Hur ser den tysta informella makten ut i rummet? Vem tittar ”man” på när det uppstår en jobbig situation? ”Får jag vara med i morgon på kafferasten om jag säger emot dig i dag på mötet?”
 10. Upplevs diskussionen vi för som meningsfull för alla i gruppen? Om inte varför?
 11. Har vi krismöte innan det är kris? Hur gör vi om vi fastnar i diskussionen?
 12. Säkerställer vi att vi har en gemensam uppfattning om vad vi pratade om och vad som är beslutat innan vi lämnar varandra?            

Att ha modet att kommunicera om kommunikationen leder till bättre perspektiv – och bättre möten!

Anders Lundin

Anders Lundin

Vår expert inom metakommunikation och värderingar

 • Följ skribent

Anders Lundin är pedagog, föreläsare, utbildare, coach och certifierad förändringsledare. Med en gedigen erfarenhet från lagidrott har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll. Men Anders vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen, rätt kombination skapar sensation och framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet, som är avtryck av deras värderingar. Anders hjälper till att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat. Många jobbar med VAD, Anders jobbar med HUR och VARFÖR genom att utmana och ställa frågor, hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling för att forma en kultur som håller över tid.

Anders drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat.

skickliggöra.se

anders@skickliggora.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Anders Lundin

Anders Lundin

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill