Kopiera det du vill ha mer av

Modellering, del 1: Försök inte uppfinna hjulet på nytt – lär dig av dem som redan kan!

Projektleda | ARTIKEL | FEB 2016

Lär dig av dem som redan kan

Lär dig av dem som redan kan

- Jag vill bli som du när jag blir stor!
När vi är små är det inga problem, då gör vi det hela tiden; vi kopierar för att lära oss att gå. Vi faller, vi provar igen, och om igen. Något gör vi annorlunda för till slut lyckas vi, vare sig det handlar om att stå på ett ben eller att hålla i en penna och föra den på rätt sätt över papperet.
Senare i livet händer det något som får oss att göra själv, att uppfinna hjulet själva istället för att se hur andra gör. Ibland gäller det i allt, att vi till varje pris vill visa vår unika förmåga. I yrkeslivet skulle vi dock tjäna på att oftare ta efter barnens exempel – och kopiera dem som redan kan det vi vill lära oss.

I många yrkeskategorier är det avgörande att göra själv, att skapa något helt eget innebär att företaget överlever. För andra är det mesta som ska göras förutbestämt, så när det äntligen går att fatta egna beslut så finns det inget som kan stoppa en från att göra på sitt eget sätt.

Lära sig av den som kan

Jag tänker på flera av de företag som jag arbetat på, som handlar om konsulttjänster inom IT och telekom. Istället för att utgå från något man gjort tidigare, så var det många gånger praxis att starta med ett helt vitt papper.

Detta trots att många, både företag och enskilda individer, vet att de kan tjäna betydligt mer på att kopiera de arbetssätt och beteenden som visat sig framgångsrika, än att själva skapa från grunden.

I projektstyrning kan det handla om att utvärdera kontinuerligt, och ta vara på det som fungerar i projektarbetet, göra mer av det som vi är bra på och ta bort sådant som hindrar eller stör oss. I projektledarskap om att identifiera sina svagheter, och hitta någon som är bra på just det.

Istället för att starta med ett vitt papper, gå på kurs, eller läsa en bok, så kan vi spana in en person som är bra på det vi vill lära. När vi identifierar en egenskap eller en kunskap, och väljer att analysera för att lära och kopiera, så kan vi snabbare få tillgång till det vi behöver.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Om någon annan lyckats utomordentligt bra genom att göra på ett visst sätt, så går det att härma. Konsten är att ta reda på vad som faktiskt gör skillnaden - den som vi vill åt. För vi vill ju inte bara bli bra på det som vi kopierar, utan vi vill bli väldigt bra!

Tro nu inte att jag menar att vi ska sträva efter att bli kopior av andra, så är det inte. Däremot kan vi, genom att analysera en annan person, ta till oss det vi ser fungerar, och integrera det med all annan kunskap som vi har.

Vilken kunskap, eller egenskap, skulle du välja att kopiera för att stärka ditt ledarskap? Handlar det om att bli bättre på att genomföra svåra samtal? Eller att bli bättre på att avgöra när det är rätt tid att göra saker, att ha rätt tajming? Vem känner du som är bra på det du behöver? Eller vem känner du som kan leda dig till någon som är framgångsrik inom det området?

Hur gör man då?

Det enklaste sättet, som inte kräver särskilt mycket av dig eller den du vill lära dig av, är att börja observera vad det är personen gör, och att börja härma.

Anta att du vill bli bättre på att hålla effektiva möten, och att du har en kollega som är riktigt bra på det. Börja iaktta personen, oavsett om du har möjlighet att själv delta på hens möten eller inte. Ställ frågor och var nyfiken på vad omgivningen tycker, och vad de uppfattar är tecken på bra möten. Jämför det med vad du uppfattat, och dra slutsatser. Därefter testar du dig fram och ber om feedback, så ofta som möjligt.

Ett annat sätt är att modellera någon som är framgångsrik i den egenskap eller kunskap som du vill lära dig. Det betyder att du gör observationer och genomför en intervju där du ställer frågor för att komma fram till vad den här personen, modellen, gör som innebär skillnad - det som gör den så framgångsrik.

Välj något med mindre omfattning, ju mindre du startar med desto lättare blir det att hitta rätt i dina frågor. Tänk dig att du vill bli bättre på att hantera svåra samtal, och att du har en kollega som är fantastiskt bra på att genomföra sådana.

•    Boka möte med din kollega. Sätt av en timme. Berätta att du vill bli bättre på att hantera svåra samtal, och att du tycker att hen gör det så bra.

•    Planera dina frågor. Låt dem vara öppna, undvik sådana som ger ja eller nej-svar.

I del 2 ska vi titta närmare på hur man går till väga vid modellering – hur man förbereder sig, vilka frågor man ska ställa och vilken typ av svar man kan vänta sig. Häng med!

Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél

Vår expert inom projektledning och projektkommunikation

 • Följ skribent

Med sin passion för projektledning går Elisabeth Kamél före och visar vad som är möjligt för att få fram det allra bästa ur en organisation. Elisabeth har lett olika typer av projekt, från renodlade IT-projekt till projekt med stora inslag av förändringsledning sedan mitten av 1990-talet. Utöver det har hon utbildat och certifierat projektledare enligt internationell standard. Många uppdrag och projekt som Elisabeth hanterat har varit komplicerade ur ett kommunikationsperspektiv. Det ledde till att hon skrev en bok om projektkommunikation och hur man får den att fungera. För detta tilldelades hon pris för Årets Projektledarbok 2012. 

Effektiv projektkommunikation: nyckeln till projektets framgång heter Elisabeths andra bok, nyligen utgiven av Liber. Boken tar sin utgångspunkt i tio av de vanligaste ledarutmaningarna som projektledare brukar ha. Det mesta projektledare gör handlar om kommunikation och Elisabeth har tagit hjälp av såväl mental träning och NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som hjärnforskningen för att genom exempel och övningar bidra till att öka kunskapen och kompetensen i projektens kommunikation.

Kontakt: elisabeth@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Elisabeth Kamél

Elisabeth Kamél

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Projektleda

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill